Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF 141106 Roger Westerholm Institutionen för Analytisk kemi Arrhenius Laboratoriet, Stockholms universitet 106.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF 141106 Roger Westerholm Institutionen för Analytisk kemi Arrhenius Laboratoriet, Stockholms universitet 106."— Presentationens avskrift:

1 Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF 141106 Roger Westerholm Institutionen för Analytisk kemi Arrhenius Laboratoriet, Stockholms universitet 106 91 STOCKHOLM roger.westerholm@anchem.su.se www.anchem.su.se

2 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Avgaser vad är det? Förbränning Organiskt material + syre → koldioxid + vatten + energi C x H Y + O 2 → CO 2 + H 2 O + energi → CO, HC, NOx, partiklar (PN) → aldehyder, PAH, nitro-PAH → bensen......... ETC.

3 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Emissionsnivåer (storleksordning) CO 2, ~ kg/km H 2 O, ~ kg/km CO, ~ g/km NOx, ~ g/km HC, ~ 0.1 g/km Partiklar, ~ mg/km Aldehyder, ~ mg/km PAH, ~ ug/km nitro-PAH, ~ 0.1 ug/km ~ 99.5%. ~ 0.5%.

4 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Avgaser Oförbrända bränslekomponenter Pyrosyntes Motorsmörjolja Avgasefterbehandling

5 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Drivmedel Bensin (5% EtoH) MK1, Diesel MK1 Alkoholer, metanol, etanol Gas, biogas, naturgas Rapsmetylester, RME, FAME Dimetyleter, DME 98 OCTANEBiogas 98 OCTANE DME

6 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Icke reglerade emissioner Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAH) bildas vid all förbränning av organiskt material i luft International Agency for Research on Cancer (IARC) 1 Carcinogenic to humans (B(a)P) 2A Probably carcinogenic to humans, several 2B Possibly carcinogenic to humans, several Sir Percival Pott 1775 Cook et al. 1933 (B(a)P)

7 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Semi-volatil och partikel-associerade PAH

8 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Ett exempel: FFV (bränsleflexibelt) fordon Fordonet FFV1 kördes vid +22°C, NEDC, bensin (5% EtOH) Tre bränslen testades vid -7°C, 5%, 70% (vinterkvalité) 85% etanolinblandning i bensin

9 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Vid 22°C (5% Etanol, NEDC) =1: CO och HC

10 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Vid 22°C (5% Etanol, NEDC) =1: NOx och Partiklar

11 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Vid 22°C (5% Etanol, NEDC) =1: PAH partikulära och PAH semivolatila

12 Dieselmotor Tre olika bränslen SD10, B30 och B100 (RME)

13 Particle emissions measured with DMS500 SD10: 74 nm, 192 mg/kWh B30: 66 nm, 134 mg/kWh B100: 62 nm, 101 mg/kWh

14 14 Thermogravimetric Analysis Oxidation of soot volatiles SD10: Volatiles: 52% B100: Volatiles: 72 %

15 2015-04-02/ Roger Westerholm, Analytisk kemi Slutsatser Alternativa bränslen ger alternativa avgaser Biodiesel har lägre HC emissioner (Kondensation i transfer line? T=185°C). Bp RME: 317 – 346°C; SD10: 185 – 334°C Uppdatering av mätmetoder nödvändig Hälsoeffekter? www.anchem.su.se


Ladda ner ppt "Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF 141106 Roger Westerholm Institutionen för Analytisk kemi Arrhenius Laboratoriet, Stockholms universitet 106."

Liknande presentationer


Google-annonser