Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF"— Presentationens avskrift:

1 Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF 141106
Roger Westerholm Institutionen för Analytisk kemi Arrhenius Laboratoriet, Stockholms universitet STOCKHOLM

2 Avgaser vad är det? CxHY + O2 → CO2 + H2O + energi
Förbränning Organiskt material + syre → koldioxid + vatten + energi CxHY + O2 → CO2 + H2O + energi → CO, HC, NOx, partiklar (PN) → aldehyder, PAH, nitro-PAH → bensen ETC. / Roger Westerholm, Analytisk kemi

3 Emissionsnivåer (storleksordning)
CO2, ~ kg/km H2O, ~ kg/km CO, ~ g/km NOx, ~ g/km HC, ~ 0.1 g/km Partiklar, ~ mg/km Aldehyder, ~ mg/km PAH, ~ ug/km nitro-PAH, ~ 0.1 ug/km ~ 99.5% ~ 0.5% / Roger Westerholm, Analytisk kemi

4 Avgaser Oförbrända bränslekomponenter Pyrosyntes Motorsmörjolja
Avgasefterbehandling / Roger Westerholm, Analytisk kemi

5 Drivmedel Bensin (5% EtoH) MK1, Diesel MK1 Alkoholer, metanol, etanol
98 OCTANE Drivmedel DME Biogas 98 OCTANE Bensin (5% EtoH) MK1, Diesel MK1 Alkoholer, metanol, etanol Gas, biogas, naturgas Rapsmetylester, RME, FAME Dimetyleter, DME / Roger Westerholm, Analytisk kemi

6 Icke reglerade emissioner
Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAH) bildas vid all förbränning av organiskt material i luft International Agency for Research on Cancer (IARC) 1 Carcinogenic to humans (B(a)P) 2A Probably carcinogenic to humans, several 2B Possibly carcinogenic to humans, several Sir Percival Pott 1775 Cook et al (B(a)P) / Roger Westerholm, Analytisk kemi

7 Semi-volatil och partikel-associerade PAH
/ Roger Westerholm, Analytisk kemi

8 Ett exempel: FFV (bränsleflexibelt) fordon
Fordonet FFV1 kördes vid +22°C, NEDC , bensin (5% EtOH) Tre bränslen testades vid -7°C, 5%, 70% (vinterkvalité) 85% etanolinblandning i bensin / Roger Westerholm, Analytisk kemi

9 Vid 22°C (5% Etanol, NEDC) =1: CO och HC
/ Roger Westerholm, Analytisk kemi

10 Vid 22°C (5% Etanol, NEDC) =1: NOx och Partiklar
/ Roger Westerholm, Analytisk kemi

11 Vid 22°C (5% Etanol, NEDC) =1: PAH partikulära och PAH semivolatila
/ Roger Westerholm, Analytisk kemi

12 Dieselmotor Tre olika bränslen SD10, B30 och B100 (RME)

13 Particle emissions measured with DMS500
SD10: 74 nm, 192 mg/kWh B30: 66 nm, 134 mg/kWh B100: 62 nm, 101 mg/kWh Particle emissions measured with DMS500

14 Thermogravimetric Analysis
SD10: Volatiles: 52% B100: Volatiles: 72 % Oxidation of soot volatiles

15 Slutsatser www.anchem.su.se
Alternativa bränslen ger alternativa avgaser Biodiesel har lägre HC emissioner (Kondensation i transfer line? T=185°C). Bp RME: 317 – 346°C; SD10: 185 – 334°C Uppdatering av mätmetoder nödvändig Hälsoeffekter? / Roger Westerholm, Analytisk kemi


Ladda ner ppt "Alternativa Bränslen- Alternativa Avgaser SLF"

Liknande presentationer


Google-annonser