Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]1 Offentligt tryck Katarina Hjortsäter, Åsa Lund Moberg Nordiska Afrikainstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]1 Offentligt tryck Katarina Hjortsäter, Åsa Lund Moberg Nordiska Afrikainstitutet."— Presentationens avskrift:

1 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]1 Offentligt tryck Katarina Hjortsäter, Åsa Lund Moberg Nordiska Afrikainstitutet

2 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]2 Vad är offentligt tryck? Offentligt tryck omfattar alla publikationer framställda i offentlig regi av t.ex. lagstiftande församlingar, Beslutande eller rättskipande organ, statliga ämbetsverk, oberoende institutioner, domstolar, nämnder eller enskilda myndighetspersoner

3 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]3 Hur ser offentligt tryck ut? Konstitutioner, års-statistik, folkräkningar, utvecklingsplaner, hushållsundersökningar, policydokument, forskningsrapporter Trender i samhället går att läsa av i det offentliga trycket: Miljöfrågor – genusrapporter – milleniummålen osv.

4 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]4 Varför offentligt tryck? Offentliga dokument är väsentliga primärkällor för samhällsvetenskapliga studier om Afrika då de utgör den huvudsakliga informationskällan vad gäller ekonomiska, juridiska, statistiska och politiska data och betraktas som ett vetenskapligt redskap av varaktigt värde.

5 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]5 Tryckt form eller e-dokument En ingång på Nordiska Afrikainstitutets hemsida www.nai.uu.se/library

6 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]6 Andra källor: Offentligt tryck på Internet: African governments on the Internet The Keele guide to African government and politics on the Internet. Fler nämns i kapitlet i “Att studera Afrika”

7 Uppställning: STATSTRYCK Offentligt tryck lånas endast ut som läsesalslån, dock även som fjärrlån/ läsesalslån till andra bibliotek. 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]7

8 Nationella statistikbyråer Att studera Afrika (2004 upplaga) : Drygt 20 stater finns nu representerade där. Att studera Afrika (2010 upplaga) : Utvecklingen går fort och nya länkar tillkommer kontinuerligt, drygt 46 stater finns nu representerade. 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]8

9 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]9 Poverty reduction strategy papers Demographic and Health Surveys The Official Tanzania National Website Statistics South Africa Godis!

10 2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]10 Men… Flera frågetecken för bibliotek Hur länge finns materialet kvar? Copyrightfrågan?


Ladda ner ppt "2015-04-02[ Offentligt tryck / António Lourenço]1 Offentligt tryck Katarina Hjortsäter, Åsa Lund Moberg Nordiska Afrikainstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser