Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne
Bevakar att hänsyn tas i vägprojekt resp DoU. Behov av vattenskyddsåtgärder utreds i förstudie, urval av vattentäkter som ska utredas bygger på inventering gjord i slutet av 90-talet. Följer metodik från Vägverket. Ca 5 täkter per år utreds/1-3 skydd byggs per år. Remisser angående vattenskyddsområden besvaras. Tillståndsärenden, som följd av föreskrifter. Utvecklingsprojekt. Vägverket

2 Vattenskydd och vattentäkter i Skåne
Knappt 400 vattentillgångar vid statliga vägar varav ca 180 sårbara. ca 50 skydd byggda, som riktad åtgärd eller inom investerings-objekt. Vägverket

3 Publikationer på www.vv.se
Vägverket

4 Vattenskyddsområden i Skåne
Statliga väghållaren prioriterar på regional nivå, medan kommunen har lokal utgångspunkt. Vägverket

5 Exempel på föreskrifter som berör vägar
Spridning av vägsalt, undantaget saltinblandad sand, kräver tillstånd av kommunens miljönämnd. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Omfattande schaktnings- och utfyllnadsarbeten skall anmälas hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Transporter av farligt gods, med undantag av transporter av kemikalier till vattenverket samt transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas normala nyttjande och underhåll, får endast ske på järnväg och rekommenderad väg för farligt gods. Uppställning av fordon för farligt gods är förbjudet. Vägverket

6 Skyddsåtgärder Skyltning att det är vattenskyddsområde
Förbud mot farligt gods (ev skyltning) Beredskapsplan Dagvattenhantering med fördröjningsmagasin? Räcken Täta diken och fördröjningsmagasin Kantsten, räcken och fördröjningsmagasin Vägverket


Ladda ner ppt "Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser