Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne 1.Bevakar att hänsyn tas i vägprojekt resp DoU. 2.Behov av vattenskyddsåtgärder utreds i förstudie, urval av vattentäkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne 1.Bevakar att hänsyn tas i vägprojekt resp DoU. 2.Behov av vattenskyddsåtgärder utreds i förstudie, urval av vattentäkter."— Presentationens avskrift:

1 Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne 1.Bevakar att hänsyn tas i vägprojekt resp DoU. 2.Behov av vattenskyddsåtgärder utreds i förstudie, urval av vattentäkter som ska utredas bygger på inventering gjord i slutet av 90-talet. Följer metodik från Vägverket. Ca 5 täkter per år utreds/1-3 skydd byggs per år. 3.Remisser angående vattenskyddsområden besvaras. 4.Tillståndsärenden, som följd av föreskrifter. 5.Utvecklingsprojekt. 1Vägverket 2015-04-02

2 Vattenskydd och vattentäkter i Skåne 2Vägverket 2015-04-02 Knappt 400 vattentillgångar vid statliga vägar varav ca 180 sårbara. ca 50 skydd byggda, som riktad åtgärd eller inom investerings- objekt.

3 Publikationer på www.vv.se 3Vägverket 2015-04-02

4 4Vägverket 2015-04-02 Vattenskyddsområden i Skåne Statliga väghållaren prioriterar på regional nivå, medan kommunen har lokal utgångspunkt.

5 Exempel på föreskrifter som berör vägar Spridning av vägsalt, undantaget saltinblandad sand, kräver tillstånd av kommunens miljönämnd. Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Omfattande schaktnings- och utfyllnadsarbeten skall anmälas hos kommunens nämnd för miljöfrågor. Transporter av farligt gods, med undantag av transporter av kemikalier till vattenverket samt transport av olja och andra kemiska produkter för fastigheternas normala nyttjande och underhåll, får endast ske på järnväg och rekommenderad väg för farligt gods. Uppställning av fordon för farligt gods är förbjudet. 5Vägverket 2015-04-02

6 Skyddsåtgärder Skyltning att det är vattenskyddsområde Förbud mot farligt gods (ev skyltning) Beredskapsplan Dagvattenhantering med fördröjningsmagasin? Räcken Täta diken och fördröjningsmagasin Kantsten, räcken och fördröjningsmagasin 6Vägverket 2015-04-02


Ladda ner ppt "Vägverkets vattenskyddsarbete i Skåne 1.Bevakar att hänsyn tas i vägprojekt resp DoU. 2.Behov av vattenskyddsåtgärder utreds i förstudie, urval av vattentäkter."

Liknande presentationer


Google-annonser