Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Massmedia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Massmedia."— Presentationens avskrift:

1 Massmedia

2 Massmedias uppgift Informera Kommentera Granska → Tredje statsmakten

3 Sändaren vill nå ut till många människor!

4 Återföring (=feedback
Budskap (=meddelande) Mottagare (=målgrupp= Återföring (=feedback Sändare (=kommunikator)

5 Medium – hjälpmedel för att nå ut med budskapet
Tex. Internet, Radio, Tv, text-tv, tidningar, tidskrifter, böcker, CD- skivor, dvd, affischer, reklam, trycksaker etc etc

6 Kommunikation & opinionsbildning
Indirekt Enkelriktad Opersonlig Samtidig Den allmänna opinionen

7 Olika typer av massmedia
Information (upplysning) Propaganda (medveten påverkan) Media vår verklighetsbild?

8 Massmedia regleras av två grundlagar
Tryckfrihetsförordningen (TF) Alla svenska medborgare har rätt att ge ut tryckta skrifter (etableringsfrihet) UTAN myndighetskontroll (censur) Alla svenska medborgare har rätt att ge information till journalister, författare, tidningar m. fl = MEDLARFRIHET OFFENTLIGHETSPRINCIPEN = Alla svenska medborgare har rätt till offentliga handlingar i syfte att undvika maktmissbruk. Gäller inte ex. personlig information eller dok. Om rikets säkerhet

9 2. Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
Samma regler som TF men för kommunikation via TV, radio, Internet. Myndigheter får inte granska innan sändning (censur). Filmcencur avskaffades

10 Får allt sändas/tryckas så länge det inte strider mot TF eller YGL
Ja! MEN, ansvarig utgivare kan i efterhand dömas för t ex barnpornografi, hets mot folkgrupp eller förtal. Särskild rättsordning vid tryckfrihetsåtal

11 Dina medievanor Vilka medier använder du och hur??

12 Publicistiska spelregler!
Ge korrekta nyheter Generös med bemötanden, rätta till när något bli fel! Respekt för människors privatliv Varsam med bilder – inte vilseleda! Hör båda sidor i en konflikt Försiktig med namn! Tänk igenom konsekvenserna…

13 Allmänhetens pressombudsman
Pressens opinionsnämnd

14 Tidningar Läsarvanor har gått ner Press oberoende Ledare Pressstöd
Gratistidningar

15 Radio & Tv - etermedia Radiosändningar 1925 Tvsändningar 1956
Public service-, privata- närradiokanaler Tvsändningar 1956 Frihetliga modellen (finansieras av reklam) Public service modellen (finansieras av staten, folkbildning, opartiskt och sakligt)

16 Internet – den nya medieteknologin
Ökad användning – ersätter allt fler medier Bloggar Facebook Instagram Twitter

17 To be continued…

18 Vad är en nyhet? Vem påverkar urvalet? Nyhetens alla filter…
Nyhetsbyråer & dess reportrar (AP, UPI, Reuters, AFP)

19 Vad gör en nyhet? : • Aktuell. Gamla nyheter har läsaren redan hört eller läst om. • Intressera många. Tidningar, TV och radio vänder sig till alla. • Inträffa nära. Vi är mer intresserade av det som händer nära oss eller där människor “hemifrån” är inblandade (närhetsprincipen, både geografisk och kulturell). Andra saker som har betydelse: • Media vill helst vara exklusiva med en nyhet • Nyheten berättar om något som är överraskande eller ovanligt • Nyheten handlar om någon “offentlig person” • Nyheten avslöjar felaktigheter i samhället • Nyheten handlar om lag- eller regelbrott • Nyheten har en rolig vinkel • Det finns bra bilder till nyheten • Det handlar om den lilla människans kamp mot makten

20 Vad är en nyhet? Tre avstånd som påverkar vårt intresse för en händelse: Tidsavståndet – ju längre tid sedan det hände desto mindre nyhetsvärde. Geografiska avståndet – ju längre bort desto mindre nyhetsvärde. ”Kulturella” avståndet – ju mindre kunskaper och förståelse som mottagaren har kring ämnet desto mindre nyhetsvärde. Kännedom Perfekt Intresse Imperfekt Engagemang Presens HÄNDELSE Centrum Omgivning Periferi

21 Påtryckare Lobbyister och pr-företag påverkar politiska journalister
Personfixering – ”infotainment”

22 Media och makt Historiskt Makt över innehållet
 1970 medier allsmäktiga 1970  dagordningsmakt Makt över innehållet

23 Vem äger media? Bonnier Schibsted Stenbeck (MTG)
Spelar ägarfördelningen någon roll för nyhetsurval?


Ladda ner ppt "Massmedia."

Liknande presentationer


Google-annonser