Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Vad är makroekonomi? Kapitel 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Vad är makroekonomi? Kapitel 1."— Presentationens avskrift:

1 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Vad är makroekonomi? Kapitel 1

2 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 2 Två perspektiv Mikro  enskilda marknader  relativa priser  knappa resurser Makro  hela ekonomin. T ex land, region, kommun  prisnivån  Ibland fria resurser på kort sikt: dvs. arbetslöshet

3 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 3 Makroekonomins studiefält

4 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 4  Tidsserier över makroekonomiska storheter kan delas upp i en kortsiktig och en långsiktig komponent. –Den långsiktiga komponenten - trenden - analyseras inom tillväxtteorin. –Den kortsiktiga komponenten - cykeln - studeras inom konjunkturteorin Olika tidsperspektiv i makro

5 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 5 Trend och cykel och den ekonomiska politikens områden

6 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 6 Makropolitik  Den ekonomiska politikens huvudområden. –1. Allokeringspolitik (mikro): t ex stödja branscher med framtidspotential istället för stagnerande branscher. –2. Fördelningspolitik –3. Stabiliseringspolitik (efterfrågepolitik)  a. Penningpolitik (Riksbanken)  b. Finanspolitik (regeringens/finansdepartementet) –4. Tillväxtpolitik.

7 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 7 Makroekonomi och medicin Yttre störning (virus) Utfall (temperatur) Ekonomin som beskrivs av makromodell (patient) Politik (terapi)

8 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 8 Dagsläget: BNP-tillväxt och Riksbankens prognoser Källa: Penningpolitisk rapport, Riksbanken, februari 2010.

9 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 9 Arbetslöshet i Sverige 1970-2010

10 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 10 Sveriges BNP/capita-rang 1970-2010

11 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 11 EMU/euro-opinionen i Sverige 1997-2009

12 © Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur 12 Fastighetsprisindex för permanenta småhus, realt


Ladda ner ppt "© Fregert och Jonung, Makroekonomi, 2010, Studentlitteratur Vad är makroekonomi? Kapitel 1."

Liknande presentationer


Google-annonser