Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Propaganda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Propaganda."— Presentationens avskrift:

1 Propaganda

2 Reklam eller propaganda?

3 Reklam Reklam marknadsför oftast en produkt eller tjänst. Syftet med reklamen är att få mottagaren att köpa en viss vara eller tjänst.

4 Propaganda Propaganda marknadsför oftast en åsikt (politisk) eller ett beteende. Syftet med propagandan är att påverka människors åsikter eller beteende.

5 Propaganda Riktar sig till en stor grupp människor
Oftast politiskt eller nationalistiskt budskap Viktigt vapen i krig Envägskommunikation

6 Propaganda framställning
Syftar till att påverka åsikter eller beteende. Slogan: Kort och kärnfull fras Budskapet visar bara en sida av en sak. Vissa fakta är utvalda, andra bortvalda för att stödja det budskap man vill föra fram. Symboliskt bildspråk Kan vara osann eller snedvriden.

7 Spridning av propaganda
radio TV affischer historieomskrivning nyhetsbulletiner officiella rapporter förenklad vetenskap böcker flygblad film

8 PROPAGANDA UNDER VÄRLDSKRIGEN
Under de båda världskrigen blev propagandan en del av krigsföringen. Det blev en psykologisk krigsföring likväl som psykologiskt försvar. Fienden framställdes som ondskefull samtidigt som man försökte höja det egna folkets moral och beslutsamhet.

9 Amerikansk propaganda

10 Amerikansk propaganda

11 Tysk propaganda

12 Länder med diktatur har lättare än demokratier att framföra sin propaganda eftersom de har full kontroll över massmedia. De tyska nazisternas propagandaverksamhet före och under andra världskriget (från 1920-talet till 1945) var utstuderad. De använde tidningar och affischer men också den nya tekniken – radio och film. De inrättade till och med ett särskilt propagandadepartement under ledning av propagandaminister Joseph Goebbels. Hitler hade nämligen imponerats av propagandan som användes under första världskriget och nazistledningen var övertygad om att propaganda skulle vara ett nödvändigt och användbart redskap för att uppnå sina mål. Alla journalister, författare, skribenter och konstnärer var tvungna att registrera sig under ett av ministeriets avdelningar för press, musik, teater, film, litteratur eller radio. Tillsammans med Goebbels gick Hitler nästan dagligen igenom nyheterna och talade om hur han ville ha informationen hanterad. Goebbels förde sedan ut budskapet om hur saker skulle behandlas via olika högre tjänstemän. Nyhetsuppläsare och journalister fick inte publicera sina alster utan godkännande i förväg. Dessutom hade Hitler och flera andra högt placerade nazister inga som helst skrupler om att publicera informationen som de mycket väl visste var falsk. Nazistpropagandan före andra världskrigets utbrott hade flera klart utpekade målgrupper. Tex fick potentiella fiender (tex Frankrike och Storbritannien) höra att Tyskland inte ville deras folk något illa, men att deras respektive ledare ville ha krig mot Tyskland. De tyska medborgarna påmindes även ständigt av att landets fiender, framförallt judar, fanns både inom och utom Tyskland. Återigen. Propaganda kan vara opartisk, vilseledande, falsk och med syfte att påverka människors åsikter eller beteenden.

13 Sovjetisk propaganda

14 Den sovjetiska propagandan kom, efter de enorma förluster Sovjet led under andra världskrigets början, att inrikta sig på att höja moralen hos de stridande förbanden. När tyskarnas avancemang mattades av och det sovjetiska försvaret lyckades stoppa en befarad invasion av Moskva, kom propagandan istället att förlöjliga tyskarna och påminna ryska civilister och soldater om deras lidande. På propagandabilderna i exemplen ovan står “Skoningslöst, kommer vi att förnedra och förstöra fienden!” och ”Prata inte!”

15 Förekommer propaganda idag?
Hur används den i så fall?


Ladda ner ppt "Propaganda."

Liknande presentationer


Google-annonser