Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid E-publicering inom högskolan - Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid E-publicering inom högskolan - Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid E-publicering inom högskolan - Sverige

2 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid Från en långsam start…  E-publicering vid högskolor från mitten av 90-talet  Avhandlingar, ex-arbeten, rapporter  Biblioteken överlag drivande  DiVA, E-prints och egen utveckling  Växande intresse med OAI och OA- rörelsen

3 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid BIBSAM:s roll  Främja tillgången till information ett grundläggande mål för BIBSAM, förbättra spridningen av svenska akademiska publikationer bidrar till målet  Utmaningar –Policyfrågor –Attityder –Praktisk samordning –Organisatoriska lösningar

4 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid Policyfrågor och attityder  Stöd till SRVK  Egna föredrag och artiklar  Medverkan i SUHF-utredningen  Bidrag till DOAJ och NCSC  ”Mera dokument i det institutionella arkivet”

5 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid Vägar för kunskap – behov av en gemensam strategisk nyorientering för högskolorna och deras bibliotek ( 2003)  Utredning tillsatt av Sveriges universitets- & högskoleförbund (SUHF) http://www.suhf.se/pdf/Biblioteksrapporten.pdf http://www.suhf.se/pdf/Biblioteksrapporten.pdf  Diskussion om Open Access  Bättre stöd för publicering vid högskolorna  Fortsatt diskussion om  Nya publiceringsavtal  Långsiktiga ekonomiska effekter  Meriteringssystem

6 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid http://www.svep-projekt.se  Samordning av den SVenska högskolans Elektroniska Publicering  Start hösten 2003, slut hösten 2005  BIBSAM finansiering med drygt 3 mkr  Deltagare: UUB, LUB, KB (IDA, LIBRIS, BIBSAM, DoIT) samt vidare SUB, Umeå UB, GUB, Blekinge TH, SLU, LiU, LuUB

7 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid Mål  En mer samordnad och kraftfull utveckling av e-publicering  Stöd till lärosätena genom samordning och rådgivning  Främja maximal synlighet och långsiktig tillgång  Resurssnålt – undvika dubblering av insatser

8 Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid Delprojekt  Interoperabilitet – harmonisering av beskrivningar och beskrivningsformat för fulltexdokument  Långtidsbevarande/arbetsflöde och tekniska lösningar för arkivering av e-dokument lokalt och vid KB  Gemensamt söktjänst för examensarbeten  Råd och stöd för e-publicering – verktyg och format  Bred förankring och diskussion genom seminarier och workshops för alla högskolebibliotek samt arkiv m fl


Ladda ner ppt "Nordiskt möte 5-6 okt 2004Jan Hagerlid E-publicering inom högskolan - Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser