Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kombinerade serie- och parallellnät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kombinerade serie- och parallellnät"— Presentationens avskrift:

1 Kombinerade serie- och parallellnät
Se över problemet. Titta över delnäten. Rita om näten många gånger. Kontrollera lösningen. CDR, VDR, KCL, KVL.

2 Exempel Ex 7.7 på s 195 Finn v1, v2 och v3 E1-V1-E3 detta ger:
V1 = 20v-8v=12v E2-V1-V2=0 vilket ger : V2= 5v-12v=-7v V3+V2-E3=0 bryt ut v3: V3= 8v-(-7)=15v

3 Analysmetoder Metoder för beräkning av strömmar, spänning och resistanser i en krets. Nodanalys Maskanalys Superposition

4 Nodanalys Märk ut noder. Ange en referens nod.
Använd KCL för att beräkna nodpotentialerna. Lös det linjära ekvationssystemet.

5 Nodanalys Exempel Spänningskällor omvandlas till strömkällor
Beräkningar utförs enligt metodiken.

6 Maskanalys Tilldela en variabel för ström till varje sluten loop i kretsen Lägg ihop alla resistanser som ligger i loopen, multiplicera med loopens variabel Tag alla resistanser som loopen delar med en annan loop, lägg ihop och multiplicera med den andra loopens variabel. Dra detta från totalen.

7 Maskanalys forts. Sätt lika med den algebraiska summan av alla spänningskällor som ligger i loopen. Upprepa proceduren för varje loop. Lös det linjära ekvationssystemet för att få strömmarna i loopen.

8 Maskanalys Exempel

9 Superposition Superpositionsteoremet
Strömmen genom, eller spänningen över, ett element i en krets är lika med den algebraiska summan av spänningarna och strömmarna som varje källa skapar oberoende av varandra.

10 Förenkling av nät Beräkningar kan göras för: Dock ej med effekt
Strömmar Spänningar Dock ej med effekt Spänningskällor ersätts med kortslutning Strömkällor ersätts med en öppen ledning

11 Exempel Dela upp kretsen i del nät Ett för varje källa
Beräkna strömmen eller spänningen för varje enskild källa. Summera


Ladda ner ppt "Kombinerade serie- och parallellnät"

Liknande presentationer


Google-annonser