Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-10-20 SKAPAD AV. Trygghemma med digital teknik - går det att samordna? - Svar: Kort sikt, nej- Lång sikt, ja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-10-20 SKAPAD AV. Trygghemma med digital teknik - går det att samordna? - Svar: Kort sikt, nej- Lång sikt, ja."— Presentationens avskrift:

1 2014-10-20 SKAPAD AV

2 Trygghemma med digital teknik - går det att samordna? - Svar: Kort sikt, nej- Lång sikt, ja

3 Syfte Arbeta fram ett underlag för beslut. Underlaget ska innehålla rekommendationer om hur samordning av drift skulle kunna ske mellan olika kommuner för att de ska kunna erbjuda eHemtjänst till funktionshindrade och äldre i deras hem.

4 Arbetsmål Presentation av vilka eTjänster inom ramen för eHemtjänst som finns i Sverige idag. Olika förslag på samordning av drift av eTjänsten nattillsyn med kamera. Fördelar och nackdelar ur olika perspektiv. Vilka andra eTjänster som kan driftas på samma sätt. Förslag på hur de framtagna modellerna ska förvaltas. I förvaltningen ingår att driva arbetet efter framtagen modell, följa upp arbete och vidareutveckla modellen. Hur påverkar, vad innebär tjänsterna för till exempel, etik, juridik, kompetens, ekonomi, informationssäkerhet, verksamhet, arbetssätt och organisation. Vilka förändringar behöver göras när det ska samordnas? Vilka andra områden behöver utredas mer. 3

5 Resultatet av förstudien är att: Det går inte att samordna drift av nattillsyn med kamera under 2015 Det går att samordna drift av nattillsyn med kamera på längre sikt under förutsättning att det sker tillsammans med larmcentral/mottagning

6 Vårt förslag är att under 2015 så kan kommuner som vill samordna sig kring: upphandling/inköp/leasing arbeta fram mål, rutiner arbeta fram informationsmaterial utforma kommunikationsplan utbilda personal

7 Motivering till vår rekommendation Det är inte kostnadseffektivt att bygga upp en driftsform för varje eTjänst inom eHemtjänst Kommunerna behöver samordna driften för nattillsyn med kamera med mottagning av trygghetslarmen för att: Processen för att larma på personal är likadan för båda tjänsterna Processerna kräver samma information (larmplaner, information om brukare mm)


Ladda ner ppt "2014-10-20 SKAPAD AV. Trygghemma med digital teknik - går det att samordna? - Svar: Kort sikt, nej- Lång sikt, ja."

Liknande presentationer


Google-annonser