Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kap 6. Kortsiktiga fluktuationer och multiplikatorn zAntagande: Pris konstant på kort sikt zFöretagen producerar så mycket konsumenterna vill ha till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kap 6. Kortsiktiga fluktuationer och multiplikatorn zAntagande: Pris konstant på kort sikt zFöretagen producerar så mycket konsumenterna vill ha till."— Presentationens avskrift:

1 1 Kap 6. Kortsiktiga fluktuationer och multiplikatorn zAntagande: Pris konstant på kort sikt zFöretagen producerar så mycket konsumenterna vill ha till gällande pris (efterfrågan bestämmer Y) zAD-Y* diagram:

2 2 Aggregerad efterfrågan och Y zInkomsten Y = totala utgifter C +I + G +X zMen planerade utgifter kan avvika från faktisk BNP! zUtgiftsbalans: planerade utgifter = BNP zIllustration: yAntag I, G, X exogena yC = a + b(1-t)Y

3 3 Utgiftsbalansen zAlgebraisk lösning yY = C + I + G + X yC = a + b (1-t) Y zGrafisk lösning: det Keynesianska korset zUtgiftsbalansen är stabil

4 4 Multiplikatorn zAntag att I ökar (exogent) zGrafiskt zAlgebraiskt zNumeriskt exempel: b=0.9, t=0.3,

5 5 Multiplikatorn zIntuition tabell: Antag  I = 100

6 6 Multiplikatorn i en öppen ekonomi zAntag att X = g - mY zAlgebraisk lösning

7 7 Kap. 7 IS-LM modellen zHittills: (Y = C +I + G +X ) yC, X endogena yI,G exogena zNu: endogenisera I = e - dR figur zNu måste räntan bestämmas

8 8 zVilken ränta? zEndogenisera R: penningmarkanden zTotal kortsiktig modell: endogena variabler: Y, C, I, X, R exogena variabler: G, M (P konstant) ekvationer

9 9 IS - kurvan zIS kurvan visar kombinationer av Y och R för vilka Y=C+I+G+X håller Lutning Skift: G

10 10 IS - kurvan zGrafisk härledning

11 11 LM - kurvan zVisar kombinationer av R och Y för vilka penningmarkanden är i jämvikt zLutning zSkift

12 12 LM - kurvan zGrafisk härledning av LM-kurvan

13 13 IS-LM modellen zBestämning av R och Y zFinans- och penning-politik

14 14 Analys med IS-LM modellen zAnalysera följande påståenden: ”Vi fruktar en recession eftersom de höga statsutgifterna (G) kommer att leda till högre räntor, vilket i sin tur slår mot investeringar i byggnader och maskiner” ”Kronans fall kommer att leda till högre räntor, vilket leder till lägre investeringar, konsumtion, och BNP”

15 15 När är penning- respektive finanspolitik effektiv? zLutning av IS och LM kurvorna zNär är finanspolitiken ineffektiv? yinvesteringarna räntekänsliga (stor förändring i I då R ändras) ypenningefterfrågan ränteokänslig (stor förändring i R då G ändras)

16 16 zNär är penningpolitiken ineffektiv? yI motsatt fall: investeringarna ränteokänsliga penningefterfrågan räntekänslig

17 17 Att härleda aggregerad efterfråga från IS-LM kurvorna

18 18 Skift i AD-kurvan


Ladda ner ppt "1 Kap 6. Kortsiktiga fluktuationer och multiplikatorn zAntagande: Pris konstant på kort sikt zFöretagen producerar så mycket konsumenterna vill ha till."

Liknande presentationer


Google-annonser