Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Elektro- och Systemteknik Nytt styr- och resursfördelningssystem Styrelsemöte 11 september, 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Elektro- och Systemteknik Nytt styr- och resursfördelningssystem Styrelsemöte 11 september, 2006."— Presentationens avskrift:

1 1 Elektro- och Systemteknik Nytt styr- och resursfördelningssystem Styrelsemöte 11 september, 2006

2 2 Styr- och resursfördelningssystem US beslut Nytt system från KTHs och skolornas utvecklingsplaner utgångspunkt Knyts till verksamhetsuppdrag Årligt kontrakt upprättas Samlas bastilldelning för utbildning och forskning av långsiktig karaktär och avser skolornas strategiska områden Fakultetsanslaget ska till sin huvuddel bestå av verksamhetsbaser samt en mindre del som är prestationsrelaterad (examen i FU) GRU – prestationsdel till kursproducerande skola, prestationsdel (examen) till programansvarig skola, fasta medel till både och HSG och lokalkostnader som tidigare

3 3 Underlag från KTH Prototyp till kontrakt utskickat Möte med EE Utkast till kontrakt upprättat US beslut om tilldelning Kontrakt klart EE ska definiera verksamhetsbaser (enligt utvecklingsplanen) som grund för tilldelning Styr- och resursfördelningssystem

4 4 Kontrakt Utvecklingsplan utgångspunkt GRU –HÅS/HÅP tilldelning + exam. ”bonus” för civ.ing. examina –60 nybörjarplatser –Magisterutbildning inom strategiska områden – 60 ht (nybörjarplatser) –Fort- och vidareutbildning 12 helårsplatser –664 programhelårsstudenter, 493 kurshelårsstudenter –430 civilingenjörsexamen under , 105 för 2007 –”köpa” utbildning från andra skolor i samma omfattning som under föregående år – 6485 kkr –”sälja” utbildning till andra skolor – 3110 kkr Styr- och resursfördelningssystem

5 5 Kontrakt – FOFU FO inom strategiska områden (enligt UP) FU inom samtliga strategiska områden, minst XX examina (62 examenspoäng under 2005) Publicera fler vetenskapliga artiklar inom … Externa medel – minst kkr Styr- och resursfördelningssystem

6 6 GRU tilldelning - synpunkter: Inför examens ”bonus” för magister/masters. Kursfaktor 1 i genomsnitt får långtgående konsekvenser. -20% i GRU tilldelning 2008 för EE! Förslag: Inför olika kursfaktorer för olika utbildningar. Exempel Genomsnitts kursfaktor Programutbildning1.2 Magisterutbildning1.3 Högskoleingenjör0.8 Teknisktbasår + sommarmatte0.6 Fort- och vidareutb.0.6 Styr- och resursfördelningssystem

7 7 Fakultetsmedel m.m. Bastilldelning kkr – 72%! Prestationsbaserade kkr – 28 % Styr- och resursfördelningssystem

8 8 BastilldelningPrestationsbaserad EE72%28% EE utan AL stöd66%34% EE utan AL stöd och GST60%40% ABE63%37% ICT64%36% CSC72%28% BIO62%38% CHE51%49% ITM56%44% SCI67%33% STH91%9%

9 9 Fördelning inom skolan – 2007 enligt tidigare principer VerksamhetsområdeSummaVarav GRUVarav FOFUVarav övrigt Fusion and Space Plasma Physics Networked Systems Telecom Electrical Power Engineering Bio-MEMS/System biology GST Styr- och resursfördelningssystem

10 10 Verksamhetsområden Fusion and Space Plasma Physics – FPP, SPP Networked Systems – RT, LCN, ICS Telecom – KT, SB, SIP + antenn/ETK Electrical Power Engineering – ETK, EME, EPS Bio-MEMS/System biology – MST + systems bio/RT Styr- och resursfördelningssystem

11 nya principer för tilldelning inom verksamhetsområden Principer : 1.Styrinstrument för att uppnå målen i KTHs och EEs UP Prestations-/incitamentsbaserat system 2.Avvägning mellan dynamik och stabilitet Starka avdelningar och tidsmedelvärden 3.Skapa attraktiva rekryteringmöjligheter Startbidrag och rekryteringspaket Styr- och resursfördelningssystem

12 nya principer för tilldelning inom EE 1.Styrinstrument för att uppnå målen i KTHs och EEs UP Prestations-/incitamentsbaserat system Externfinansiering (ej uppdragsforskning) Internationalisering (EU projekt, gästforskare) Forskningskvalité (publicering i ISI, citations) FU examen Indikatorer för varje avdelning och verksamhetsområde Kvantitativa och kvalitativa mått Ska ge överblick av verksamheten Styr- och resursfördelningssystem

13 13 Styr- och resursfördelningssystem Indikatorer Ytterligare parametrar? Genomströmning månader/examen Exjobb Industridoktorander Gästforskare Konkurrensutsatt externfinansiering Trender Könsfördelning … PersonalAntalProcent Professorer & docenter Dr. examen Doktorandtjänster TA personal EkonomikkrProcent GRU FOFU Externfinans. Ej uppdrag varav EU FOFUAntalAntal/FOFU Dr. examen Dokt månader utomlands Publikationer i ISI Citeringar i ISI

14 nya principer för tilldelning inom EE 2.Avvägning mellan dynamik och stabilitet Starka avdelningar och tidsmedelvärden Prestationstilldelning baserat på t.ex. senaste 3 åren Avdelningar ska kunna hantera variationer i externfinansiering Utvecklingen för verksamhetsbaserna måste kunna förutses i kontrakten Styr- och resursfördelningssystem

15 nya principer för tilldelning inom EE 3.Skapa attraktiva rekryteringmöjligheter Startbidrag och rekryteringspaket Skapa ett tenure system Strategiska satsningar på individer i samband med rekrytering Tidsbegränsat (t.ex. 6 år) därefter utvärdering För framgångsrik verksamhet fasas startbidrag ur och prestationsrelaterat system sätter in Annars avvecklas verksamheten - resursbrist Styr- och resursfördelningssystem


Ladda ner ppt "1 Elektro- och Systemteknik Nytt styr- och resursfördelningssystem Styrelsemöte 11 september, 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser