Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DICO-möte KTH 2007-03-08 Anteckningar. Anteckningar (GU: Logga interaktioner; ASR-resultat, etc) Ytterligare dimensioner för prompt design –Uppläst -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DICO-möte KTH 2007-03-08 Anteckningar. Anteckningar (GU: Logga interaktioner; ASR-resultat, etc) Ytterligare dimensioner för prompt design –Uppläst -"— Presentationens avskrift:

1 DICO-möte KTH 2007-03-08 Anteckningar

2 Anteckningar (GU: Logga interaktioner; ASR-resultat, etc) Ytterligare dimensioner för prompt design –Uppläst - talspråk –Talhastighet Problem? –Användarens preferenser förändras över tid; tillvänjning –Dock: vi gör demosystem; förstagångsanvändare –Enkel lösning: flera varianter; användare kan välja explicit Dimensioner & tester –Formell + kortfattad vs. Informell + verbos –? Informell + kortfattad vs. Formell + verbos Plan, förslag –V. 13: nuvarande system (TTS); (möjligen vissa variationer???) Testa Inspelningsgrejor Testa prata med dico i bilen –Senare: inspelade prompter –Ännu senare: unit selection-syntes (USS) Fråga: hur funkar det med USS för chat?

3 Anteckningar Demo av chat (KTH) Koppling till GoDiS –Hur nära ska integration vara? Skäl för stark integration: –säkerhet; kunna hantera avbrott etc även när man dikterar –System ska kunna ta initiativ (t ex navigering) och tillfälligt avbryta chat –Interaktion med andra applikationer, t ex adressbok –Att göra för att koppla till GoDiS Skrivet i C#,.net Modularisera, bygg OAA-agenter Koppla till GoDiS-resurser Växla mellan taligenkännare? Pipea ljudströmmar? –Visuell feedback för inmatning Ersätta med feedback? –Hur växla mellan diktering och kommando? Dialoghanteringsproblem? Eller lösas med knapp? Nu: ”skicka till mobiltelefon ” –Olika behov av feedback för MSN och SMS Viktigare få rätt för SMS

4 Anteckningar Attityder till textning etc i bilen (Cars) –”Deadly Driver Distractions” –Behövs: argument att det är säkert Eller åtminstone lika säkert som –Handsfree-telefoni? –Tala med medpassagerare? Eller åtminstone säkrare än att knappa på mobilen? Distraktionsmätning –Lane change task i simulator? –Med vardagssamtal (ej räkna etc.) Person bredvid Över telefon –Med människa-människa-telefonsamtal –Med system känsligt för avbrott –Med system ej känsligt för avbrott –Ingår detta i projektet? Preliminära resultat: avbrott & återupptagnig (GU) –Förslag till utvidgning: GPS, stressnivåsignal Kan visa hur det blir när ”systemet” avbryter med annan uppgift, eller vill pausa

5 Anteckningar Hur väga samman stressdetektor + verbala signaler? –Låt alltid föraren interagera om den vill –Om användaren blir tyst & stress detekteras, avvakta –System tar ej initiativ (till nytt samtalsämne) om stress detekteras Beror delvis på hur viktigt det är; ibland kan undantag göras för tidskritiska uppgifter, t ex navigation Finns andra tidskritiska saker som lämpar sig för tal? [Johan kollar upp] –(Finns: system släpper ej igenom telefonsamtal om stress detekteras) –Generellt, 4 fall av avbrott/ämnesbyte och återupptagning 1.Användare initierar avbrott 2.Användare initierar ämnesbyte 3.System initierar avbrott 4.System initierar ämnesbyte Vill vi undvika (2)? –Stresssignaler är kortvariga (4 sek max)

6 Anteckningar Nästa möte –Efter analys av resultat av klinik 1 v. 18 –Johan mailar förslag –Punkter: Slutmål/demos –grad av integration –Samarbete/kontaktytor Applikationer Utbetalningar –Alla kollar om de fått utbetalning 2 Rapportering – hur funkar det? (Johan kollar) –Datum för progress reports –WP-rapporter? Websida –(Exempel: http://emotion-research.net/)http://emotion-research.net/ –Multimedia? –Offentlig hemsida vs. Privat arbetsyta (wiki) Ev. på samma ställe Wiki på webhotell eller GU? –Vem bygger? (Johan kollar) –Alla hjälper till med content –Logo: ”DICO” med Volvos typsnitt; PTT-knapp

7 Iterationer Iteration 1 (sept 06-maj 07) –Explorativa / visionära insamlingar –Dico version 1(a) – existerande system –Klinik 1(a) Testa setup in-vehicle (testa prompt design) Loggning?? –Dico version 1(b) – inspelat tal –Klinik 1(b) Testa promt design –Ev. klinik 1(c) Utökat test av prompt design Iteration 2 (maj 07-okt 07) –Dico version 2 2 nya applikationer Nytt grafiskt interface ”ny” GoDiS-version (TALK) WOZ-agent för att testa hantering av –avbrott och återupptagning –utökad hantering av feedback –Utökad systemfeedback (realtid) PTT –Klinik 2 Testa kognitiv belastning med/utan WOZ Simulator? Loggning synkad med A/V Iteration 3 (nov 07-april 08) –Dico version 3 4 applikationer Avbrott och återupptagning Utökad hantering av användarfeedback Realtidsfeedback från system? –Klinik 3 Utvärdera helhet inför slutversion Iteration 4 (maj 08-dec 08) –Slutversion, demo –Mer integrerad i testbil –Slutklinik Validering av säkerhet (Cars) Att diskutera: –Nu: fokus på personbil –Andra fordon i iterationer? Lastbilar? Grävskopor? –Revidera vilka applikationer vi ska göra (utöver chat, mp3) –Kravställare – mer explicit

8 Todo, Klinik 1 Inspelningssetup –Omnimic + video –Loggning m trindikit, inkl. ljudfiler (användar- och systemtal) –Synkning? –Verktyg för visualisering? –Ljud ut: PC-högtalare –Ljudsignal för synkning (klappa) Frågor –Ska varje person testa flera varianter? Kräver flera uppgifter -> mer inspelning av prompter –(Overhearer tests?) Förutsättningar –Ingen radio på –Inte prata i mobil –… Klinik 1(a) –TTS –Tekniskt test –Vi själva är ”testpersoner” –Cars (Cecilia/Fredrik) ordnar bil –När? Vecka 13 Onsdag 28/3 08:00-17:00 –Var ska vi köra? Lundby strand –Vilka av oss? Johan, Staffan, Jessica, Anders, Cecilia, Fredrik –Komplettera setup-bild (finns på DICO-sajten) –Samla ihop alla prylar Video, 220V, Omnimic (Johan) Dator för GoDiS, högtalare (GU) –Möte, testa koppla ihop ”på skrivbord” 22/3 kl. 13, dialoglabbet/VTEC Klinik 1(b) –Inspelat tal/domänsyntes –2 betingelser, handfull personer –C:a 30 min/person –Formulär: utforma –Uppgift(er) till försökspersoner: skriv ner –Simulation/bil Bil, för att lära oss –Testledare Starta systemet, sköta inspelning etc Testledare sitter bakom skynke Påpeka att testperson ej ska prata med testledare –Hur starta/stoppa systemet? Säg ”DICO!” –När? v. 18 –Var ska vi köra? Klinik 1(c) –Om bedöms meningsfullt efter 1(b) –Fler betingelser, fler personer

9 Progress & todo per WP WP1: Application development –Progress: Existerande DICO-system Applikationer bestämda –GU+Volvos prioritering: (1) navigering, (2) mp3 player –Telia/KTHs prioritering: (1) Chat, (2) Biljettbokning GoDiS installerat hos Telia (GU, Telia) Arkitektur för chatapplikation specad (KTH, Telia) Preliminära versioner av mp3, chat Påbörjat prompt design (Jessica, Anders) –Todo: Prompt design (Jessica, Anders): moves -> strings för 2 betingelser (senare 4) Utreda alternativ för förbättrad syntes/Inspelat tal/domänsyntes (Anders, Alex, David); –Göra det själva »Inspelning »Uppmärkning, aligna »Dialogdrag -> ljudfiler »Bygga GoDiS-modul –Köpa in tjänst (ngn annan gör inspelning, uppmärkning) –Skippa, skaffa bättre syntes »Kräver genereringsgrammatik/lexikon –Kör med nuvarande syntes »Kräver genereringsgrammatik/lexikon Plan för DICO-generationer (GU) –Mall för applikationsspecifikation (GU) –Speca alla applikationer enligt mall Börja implementera applikationerna; preliminära versioner av 2 applikationer (mp3, chat?) till klinik 2 –Slutmål (förslag): ALT: Alla 4 applikationer integrerade i ett demosystem ALT: Separata demos för olika funktionaliteter (t ex taligenkänning i bullrig miljö) Forsatt diskussion senare! Gula fordon, yrkesförartillämpningar har hamnat i bakgrunden Hitta kontaktytor ASR-WPs – resten av WPs Alla partners presenterar önskade (hyfsat realistiska) slutresultat

10 WP2: User testing and evaluation –Progress: Existerande utvärdering av DICO i simulator (Jessicas exjobb) Exploratory/Visionary data collection –Telia/KTH: telefon –VTEC: försöksledare i bilen –GU: telefon, navigering Inspelningssetup (KTH, Telia) Planering inför klinik 1 (alla) Prompt design (Telia, GU) –Todo Klinik 1(a) v. 13 –Inspelningssetup Klinik 1(b) v. ? –GoDiS-fixar för inspelat tal –Slutföra prompt design –Bättre syntes (ev. inspelat tal/domänsyntes) –Ordna testpersoner och bilar Transkribering och (kvalitativ) analys

11 WP3: Tools for rapid prototyping and evaluation –WP3.1 Tools for rapid prototyping –WP3.2 Tools for evalutation –WP3.3 - Speech modeling tools for rapid application development –Progress: WP3.1 Tools for rapid prototyping –Fortsatt arbete på GF och ontologibaserad applikationsutveckling (GU) WP3.2 Tools for evalutation –Erfarenhet från explorativa tester –Inspelningssetup WP3.3 - Speech modeling tools for rapid application development –Todo: WP3.1 –Mp3-spelare byggd m h a OWL, GF (exjobbare) WP3.2 –Förbättrad loggning & timestamping för GoDiS (GU) –Synkning av logg + A/V-inspelning (off the shelf?) –Visualisering av inspelat material –WOZ-agent (Telia) –Transkriberingsverktyg (off the shelf) –Analysmetoder »Transkriptionsanalys –Setup för mätning av kognitiv belastning (lane-change task) (Cars?) »Iteration 3,4

12 WP4: Multimodality –WP4.1. Develop a context- and situation-adaptive dialogue component for modality alternation and combination. –WP4.2. Integrate the vehicle- and simulator-specific graphical software with the spoken and multimodal dialogue manager –WP4.3. Develop in-vehicle graphical interface components. –Progress: WP4.2, 43: Påbörjat uteckling av ny komponent för grafisk menyinteraktion (VTEC + GU) WP5: In-vehicle speech technology –Todo: Prompt design & recording (?) ”Unit selection”-syntes Koppla KTHs ASR till GoDiS (?) ASR-utveckling

13 WP6: Adapting GoDiS to in-vehicle domain, GoDiS infrastructure –WP6.1 Adapting the dialog to include workload management –WP6.2 Implement GoDIS in test vehicle –WP6.3 Investigate pre-requisites for embedding GoDis into the vehicle architecture –Progress: WP6.?: –application switching (TALK) –Limited inference (TALK) –Todo: WP6.1: Plan för GoDiS-uteckling (GU) –Hantera avbrott & återupptagning –Tidsfaktoranalys, snabba upp system –? context dependent help, elaborate confirmations –? Intelligent recognition (KTH, GU) »kanske i enskild applikation »Reranking; flera språkmodeller, … WP6.2: Komponent (OAA-agent) som routar UDP-signalen (ethernet) till GoDiS, inkl. PTT-signal (VTEC, GU) WP6.3: rapport; behöver diskuteras mer; hitta rätt person WP7: Noise-robust solutions for in-vehicle ASR –I samband med att få in GoDiS i lastbil –Ev. Fristående demo –Definiera showcase –Kolla intresse (Cars) –Kolla intresse hos CE (Construction Equipment) (Johan) WP8: Demo & final report –Att diskutera


Ladda ner ppt "DICO-möte KTH 2007-03-08 Anteckningar. Anteckningar (GU: Logga interaktioner; ASR-resultat, etc) Ytterligare dimensioner för prompt design –Uppläst -"

Liknande presentationer


Google-annonser