Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktionsplanering en viktig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktionsplanering en viktig"— Presentationens avskrift:

1 Produktionsplanering en viktig
nyckel till effektivt operationsflöde

2 Våren 2005 Ca 1700 patienter i operationskö och de flesta hade väntat > 90 dagar Köerna ökade hela tiden Ingen kontroll på väntelistorna Förtvivlade patienter och medarbetare

3 2007 Från 1/10-05 har vi tagit emot ”inflödet” till operation inom 3 månader Sen hösten 2006 har vi inte längre ryggsäck kvar till operation Vi har en organisation som strukturerat arbetar med operationsflödet och motverkar ny köbildning Positiv inställning till vårdgarantin hos medarbetare

4 Vad hände mellan 2005 och 2007? Bred enighet om att vårdgarantin skulle införas och gamla mönster brytas PEV, planeringsenhet vård Förändringar i hela flödet – logistik Rätt patient skall få Rätt vård Med Rätt kvalitet På Rätt nivå På Rätt plats I Rätt tid Till Rätt kostnad Produktionsplanering en viktig nyckel Produktionsplanering en viktig nyckel

5 Planeringsenhet Vård, PEV Operativ enhet från 051101
Bakgrund till bildandet: Vårdgarantin Permanentad central operationsplanering Höga kostnader för Utomlänssjukvård och möjlig förbättring av uppföljningen Vi vill ge er en bild av vad PEV arbetar med för att vi vet att vårt arbete har en central roll i samordning och planering vilket har mycket , mycket med användandet av TakeCare och samarbetet med Karolinska att göra. Vi kommer att ge en snabb översikt av vad PEV arbetar med och sen gå in mer i detalj på delarna som rör verksamhetsuppföljning med vårdgarantistatistik och hantering av specialistvårdsremisser. Beslut om PEV fattades 28/6-05 och enheten var helt operativ i alla processer På enheten arbetar nu 7 personer. Enheten ligger under Operations- och intensivvårdskliniken där Sune Handell är verksamhetschef. Avdchef är Veronica Hermann som även har uppdrag som vårdkoordinator med kontroller- och stödfunktion i de elektiva processerna.

6 PLANERINGSENHET VÅRD P.E.V.
UTOMLÄNSSJUKVÅRD Valfrihetsvård Specialistvårdsremiss inklusive vårdgaranti Transporter med ambulansflyg och helikopter VÄNTETIDER/VÅRDGARANTI Övergripande kontroll på väntetider till nybesök, behandling Senare även uppföljningar och undersökningar ”Hantering” av vårdgarantin Väntetider i Vården OPERATIONSPLANERING PLANERING AV ANNAN ELEKTIV VÅRD ÄN OPERATIONER

7 Operationsflödet Produktionsplanering Beslut om Operation
Operations-anmälan Väntelista Planering av operation Genomförande av operation Uppföljning av genomförda operationer Ledtider Utnyttjande-grad Strykningar/förseningar Kontroll av flödet Indikationer Regler Tydlig beställning Beställning i tid Produktionsplanering

8 ”GAMLA” VÄNTELISTAN Separerade gammal väntelista från nytt inflöde
Beslut att ha planeringslista från

9 LOGISTISKA MÄTETAL Mäter var 14:e dag alla opererande kliniker
vilka patienter som väntat: Oprioriterade > 60 dagar, < 91 dagar Oprioriterade >90 dagar Prioriterade

10 GEMENSAM FÖRDELNING AV SALAR I OPERATIONSSTYRELSE 1 GÅNG/MÅNAD
Salsfördelning utifrån behov – inflödet Subakut salstid Prioriteringar mellan verksamheter

11 GENOMGÅNG AV FLÖDET OCH BEHOV AV KORRIGERINGAR PÅ AU 1 GÅNG/VECKA
Föregående möte Rapport från enheterna Prioriterade patienter Strykningar/förseningar Väntande > 60 och > 90 dagar Övriga frågor Vårdplatser närmaste 14 dagarna Operationsprogrammet närmaste 14 dagarna

12 SAMORDNING Ex. av konsulter på operation

13 UTNYTTJANDE AV RESURSER
Minskad sommarstängning Dagkirurgen gav 30% kapacitetsökning Ökade vårdplatser Kortare vårdtider

14 FÖRÄNDRAD SYN PÅ OPERATIONSPLANERING
Balanserad planering av operationer utifrån typ av ingrepp Från 1/5 att tänka på vid bokning av operation och planering av schema för operatörer: EX. tarmar och bröstoperationer på onsdagar Polikliniska operationer på C-op onsdagar Ryggoperationer må eller tisdag Operationer med kort vårdtid måndag

15 LÖSNINGEN ÄR PRODUKTIONSPLANERING I ETT EFFEKTIVT FLÖDE
Mät behovet Planera utifrån behovet Skapa effektiva och balanserade flöden Följ upp! Ledarskap!!!


Ladda ner ppt "Produktionsplanering en viktig"

Liknande presentationer


Google-annonser