Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Produktionsplanering en viktig nyckel till effektivt operationsflöde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Produktionsplanering en viktig nyckel till effektivt operationsflöde."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Produktionsplanering en viktig nyckel till effektivt operationsflöde

2 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Våren 2005 Ca 1700 patienter i operationskö och de flesta hade väntat > 90 dagar Köerna ökade hela tiden Ingen kontroll på väntelistorna Förtvivlade patienter och medarbetare

3 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann 2007 Från 1/10-05 har vi tagit emot ”inflödet” till operation inom 3 månader Sen hösten 2006 har vi inte längre ryggsäck kvar till operation Vi har en organisation som strukturerat arbetar med operationsflödet och motverkar ny köbildning Positiv inställning till vårdgarantin hos medarbetare

4 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Vad hände mellan 2005 och 2007? Bred enighet om att vårdgarantin skulle införas och gamla mönster brytas PEV, planeringsenhet vård Förändringar i hela flödet – logistik –Rätt patient skall få –Rätt vård –Med Rätt kvalitet –På Rätt nivå –På Rätt plats –I Rätt tid –Till Rätt kostnad –Produktionsplanering en viktig nyckel Produktionsplanering en viktig nyckel

5 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Planeringsenhet Vård, PEV Operativ enhet från 051101 Bakgrund till bildandet: Vårdgarantin Permanentad central operationsplanering Höga kostnader för Utomlänssjukvård och möjlig förbättring av uppföljningen

6 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann PLANERINGSENHET VÅRD P.E.V. UTOMLÄNSSJUKVÅRD Valfrihetsvård Specialistvårdsremiss inklusive vårdgaranti Transporter med ambulansflyg och helikopter VÄNTETIDER/VÅRDGARANTI Övergripande kontroll på väntetider till nybesök, behandling Senare även uppföljningar och undersökningar ”Hantering” av vårdgarantin Väntetider i Vården OPERATIONSPLANERING PLANERING AV ANNAN ELEKTIV VÅRD ÄN OPERATIONER

7 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Operationsflödet Beslut om Operation Operations- anmälan VäntelistaPlanering av operation Genomförande av operation Indikationer Regler Tydlig beställning Beställning i tid Uppföljning av genomförda operationer Ledtider Utnyttjande -grad Strykningar /förseningar Kontroll av flödet Produktionsplanering

8 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann ”GAMLA” VÄNTELISTAN Separerade gammal väntelista från nytt inflöde Beslut att ha planeringslista från 051001

9 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann LOGISTISKA MÄTETAL Oprioriterade > 60 dagar, < 91 dagar Oprioriterade >90 dagar Prioriterade Mäter var 14:e dag alla opererande kliniker vilka patienter som väntat:

10 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann GEMENSAM FÖRDELNING AV SALAR I OPERATIONSSTYRELSE 1 GÅNG/MÅNAD Salsfördelning utifrån behov – inflödet Subakut salstid Prioriteringar mellan verksamheter

11 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann GENOMGÅNG AV FLÖDET OCH BEHOV AV KORRIGERINGAR PÅ AU 1 GÅNG/VECKA Föregående möte Rapport från enheterna Prioriterade patienter Strykningar/förseningar Väntande > 60 och > 90 dagar Övriga frågor Vårdplatser närmaste 14 dagarna Operationsprogrammet närmaste 14 dagarna

12 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann SAMORDNING Ex. av konsulter på operation

13 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann UTNYTTJANDE AV RESURSER Minskad sommarstängning Dagkirurgen gav 30% kapacitetsökning Ökade vårdplatser Kortare vårdtider

14 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann FÖRÄNDRAD SYN PÅ OPERATIONSPLANERING Balanserad planering av operationer utifrån typ av ingrepp Från 1/5 att tänka på vid bokning av operation och planering av schema för operatörer: EX. tarmar och bröstoperationer på onsdagar Polikliniska operationer på C-op onsdagar Ryggoperationer må eller tisdag Operationer med kort vårdtid måndag

15 Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann LÖSNINGEN ÄR PRODUKTIONSPLANERING I ETT EFFEKTIVT FLÖDE –Mät behovet –Planera utifrån behovet –Skapa effektiva och balanserade flöden –Följ upp! –Ledarskap!!!


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårds förvaltningen Veronica Hermann Produktionsplanering en viktig nyckel till effektivt operationsflöde."

Liknande presentationer


Google-annonser