Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Terapiriktlinjer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Terapiriktlinjer."— Presentationens avskrift:

1 Terapiriktlinjer

2 Nedre UVI hos kvinnor enligt Läkemedelsverket och STRAMA mars 2007
Förstahandsalternativ Selexid 400 mg x 2 i 3 dgr, 200 mg x 3 i 5 dgr, 200 mg x 2 x 7 Furadantin 50 mg x 3 i 5 dagar Övriga alternativ Trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dagar alt 300 mg x 1 i 3 dagar Cefadroxil 0,5 g x 2 eller 1 g x 1 i 5 dgr Cefalexin 0,5 g x 2 x 5

3 Huvudbudskap Akut cystit ofarlig, 30% bra efter 1 vecka utan antibiotika Syftet med antibiotika är att förkorta tid med symtom Lokalt resistensläge, patientens ålder och njurfunktion avgör antibiotikaval Pivmecillinam och furadantin är likvärdiga förstahandsalternativ

4 Huvudbudskap 3-5 dygns behandling ABU ska ej behandlas - utom gravida
Gravida urinodlas, behandlas före svar, ktr-odlas efter behandling Ospecifik oro, förvirring, illaluktande urin hos gamla tyder INTE på behandlingskrävande UVI

5 Huvudbudskap Mer Selexid och Furadantin
Mindre Trimetoprim, Cefadroxil och Ciprofloxacin Inget Lexinor eller Tavanic

6

7

8

9

10

11

12

13 NV Offentlig Primärvård
NV Privat primärvård

14

15 Kinoloner-”Bot som blivit hot”
Det ges alldeles för mycket kinoloner i öppenvården! Begränsad indikation! Ett av våra viktigaste preparat vid allvarliga infektioner. Resistensdrivare!

16 Indikation för kinolon i öppenvården
Övre urinvägsinfektion/Pyelonefrit (Växelbruk med Bactrim) UVI hos män (Växelbruk med Trimetoprim) Shigella (Septisk salmonellos, svår legionellainfektion)

17 Vilken kinolon? Ciprofloxacin Den kinolon som skall användas.
Detta pga bäst effekt mot gramneg bakterier. (Lexinor) Sämre effekt och därmed större risk för reistens, skall ej användas (Avelox, Tavanic) Specialistpreparat, ska ej användas i öppenvård

18 Balanserat styrkort Primärvården Skåne 2007
Indikator 9 Urinvägsantibiotika

19 Varför välja urinvägsantibiotika?
Samtliga andra mål i indikator 9 fokuserar på kroniska sjukdomar, UVI antibiotika fokuserar på en akut sjukdom som är mycket vanlig i primärvården. 10 % drygt av alla infektioner i primärvården är akut cystit. Akut cystit är i de allra flesta fall ofarligt och ca 30 % av patienterna blir symptomfria utan behandling efter en vecka. Behandling med antibiotika syftar i första hand till att förkorta tiden med symptom. Av svenska kvinnor > 18 år får 10 % antibiotikabeh. för minst en akut cystit / år (350 000 behandlingar!) och % av dessa får ytterligare minst en akut cystit under det följande året

20

21

22

23 Förstahandsmedel enligt Läkemedelsrådet Region Skåne 2007
Mecillinam Nitrofurantoin Cefadroxil Trimetoprim

24 Varför kvinnor > 18 år ? Hos dessa finns ingen indikation för kinoloner vid cystit annat än i ovanliga fall.

25 Föreslaget mål är baserat på två faktorer;
1. Frekvensen av akut cystit i förhållande till pyelonefrit. 96 % av urinvägsinfektioner hos vuxna kvinnor i primärvården Nordväst 2006 utgörs av Akut cystit, diagnosnummer N30-P och 4 % av pyelonefrit N12-P. 2. Förskrivningsmönster i PV Skåne av uvi medel till kvinnor > 18 år OBS Vi kan idag inte få fram statistik på urinvägsantibiotika kopplat till diagnos utan en sammanvägning av dessa två faktorer får göras.

26 Förslag till ny delindikator avseende följsamhet till Läkemedelslista, indikator 9
Mål: 90% av förskrivningen av urinvägsantibiotika till kvinnor ≥ 18 år utgörs av förstahandsmedel enligt LMR Skåne 2007. mecillinam nitrofurantoin +trimetoprim+cefadroxil ________________________________________________________________________ mecillinam nitrofurantoin + trimetoprim+ cefadroxil+ norfloxacin + ciprofloxacin  Kvoten ≥ 0,9

27 Ingrid Ahlinder Referensgrupp Balanserat styrkort
Astrid Björgell Spec. i allmänmedicin, STRAMA. Nadia Al-Omar Apoteket AB


Ladda ner ppt "Terapiriktlinjer."

Liknande presentationer


Google-annonser