Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stundande natten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stundande natten."— Presentationens avskrift:

1 Stundande natten

2 Kan vi värdera vår palliativa vård?
Öppna jämförelser Dödsfall i Jokkmokk Stundande natten Palliativa registret Hur går vi vidare? Palliativ baskurs

3 Öppna jämförelser Vi har goda resultat i de flesta mätområdena
Minst antal över 80 år som får 3 el flera psykofarmaka Fallolyckor Högst andel som dör på sjukhus, 60% av personer över 80 år. Rapporten tar upp transport till sjh just före dödsfallet. Få bland våra!

4 Listan Vilka tankar den väcker

5 Dödsplats 2007

6 Dödsplats 2007

7 Ålder/dödsplats 2007

8 Stämmer öppna jämförelser ?

9 2005

10 Ny bild, jmf

11 Palliativ Pallium – mantel. Skydd åt två håll?
Vad skiljer från kurativ? Är det någon egentlig skillnad?

12 Kvalitetsregistrets kriterier för god vård
1. Patienten är informerad om sin situation 2. Närstående är informerade om patientens situation 3. Patienten är smärtlindrad 4. Patienten är lindrad från övriga symtom 5. Det finns läkemedel att ge vid behov vid smärtgenombrott, oro, illamående eller andningsbesvär 6. Patienten behöver inte dö ensam 7. Patienten ges möjlighet att dö på den plats hon själv önskar 8. Närstående erbjuds uppföljande samtal efter dödsfallet

13 Palliativt Register I:\pv\jokvc\studierektor\Allmänmedicin Norrbotten\feb 2008\Dödsfallsenkät%202007pub.pdf 2006 antal NLL Enhetsenkät-svårare

14 Den ideala döden Kulturellt bestämd Jämför med registret
Speciellt med glesbygd? Kan vi ändå ha nytta av registret?

15 Svenska kyrkan En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas av oss idag, då härmed tillkännagives att NN har avlidit i en ålder av X år osv Herre låt oss så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi skola skiljas ifrån detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd.

16 Böcker Stundande natten- Wijkmark Den utmätta tiden Peter Noll
Livsglädjen och det djupa allvaret : om existentiell kris och välbefinnande Peter Strang

17 Vem ska registrera? Förväntat antal på ett år?
Någon ansvarig sköterska OBS och mottagningen (kommun?). En läkare? Är registrering en bättre metod än värderande möten efter någons bortgång?

18 Palliativ baskurs Bertil Axelsson från Östersund 23 jan Gve


Ladda ner ppt "Stundande natten."

Liknande presentationer


Google-annonser