Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? Källor och källkritik i historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? Källor och källkritik i historia."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? Källor och källkritik i historia

2 Minne och historia Vi minns vårt eget förflutna - men inte allt Historia = mänsklighetens kollektiva minne Hur kan vi veta något om sådant som hände innan vi föddes?

3 KällorKällor Det förflutna har lämnat spår = källor Historia = rekonstruera en bild av det förflutna Detektivarbete

4 Två problem Allt har inte lämnat spår som finns kvar idag! Hur ska vi göra för att förstå vad källorna säger om det förflutna? Källkritik behövs för att tolka källorna

5 Olika sorters källor Kvarlevor Berättelser Primära eller sekundära?

6 Källkritisk metod Frågor om källan som sådan: 1) Vad står det i källan? Vad visar källan? 2) Vad är det för slags källa? Kvarleva/berättelse, primär/sekundär, äkta/oäkta? 3) Vem har skapat källan? I vilket syfte? Frågor om källan som sådan: 1) Vad står det i källan? Vad visar källan? 2) Vad är det för slags källa? Kvarleva/berättelse, primär/sekundär, äkta/oäkta? 3) Vem har skapat källan? I vilket syfte?

7 Frågor om hur källan kan tolkas 4) Vad har skaparen för syn på det källan handlar om? 5) I vilket sammanhang uppkom källan? Hur såg samhället ut? 6) Hur stämmer källan överens med andra källor? 4) Vad har skaparen för syn på det källan handlar om? 5) I vilket sammanhang uppkom källan? Hur såg samhället ut? 6) Hur stämmer källan överens med andra källor?

8 Att tolka källan Frågorna är en hjälp att fundera över vad källan säger försöka få en rimlig bild av det förflutna undvika att tro på allt som sägs undvika att inte tro på något

9


Ladda ner ppt "Hur kan vi veta vad som hänt i det förflutna? Källor och källkritik i historia."

Liknande presentationer


Google-annonser