Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Positionstjänst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Positionstjänst"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Positionstjänst
Bo Jonsson LF-Geodesi

2 ION-GPS 03 (1) 10-12 sept 2003, Portland, Oregon Rapport: SWEPOS Network-RTK Services – status, applications and experiences Se

3 ION-GPS 03 (2) Modellförbättringar: jonosfär, troposfär, flervägsfel Satellitsystem: GPS + Galileo, GLONASS? Fler frekvenser: L1 + L2C + L5

4 RTCM-Committee Version 3.0 klar för publisering? (30% mindre data) Format för Nätverks-RTK till “Interoperability test” Nästa möte - januari 2004

5 Distributionskanaler
DARC-kanalen på FM-radio kanalen - Väst-RTK Internet - exjobb på LMV

6 Nätverks-RTK projekten
Samarbetsprojekt mellan Lantmäteriet, kommuner, Banverket, Vägverket, Lantmäterimyndigheter, mätkonsulter och instrumentleverantörer Gemensam finansiering för ettårig drift, förlängda till den 31 dec 2003 Produktionsmätning Projektdeltagarna avsätter tid för testmätningar och funktionsrapporter

7 Nationell Positionstjänst
Förslag till täckningsområde för en framtida nationell positions-tjänst med centimeternoggrannhet Totalt 112 stationer Utanför täckningsområde etableras en tillfällig referensstation med hjälp av SWEPOS beräkningstjänst

8 Förslag för Finansiering
Grundläggande investeringar (ca 40 milj kr) sker via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar (ca 20 milj kr) finansieras huvudsakligen via användarbidrag Förslaget lämnat till General-direktören LMV

9 Ost-RTK

10 Position Mitt Alfta Strömstad Lennartsfors Säffle Edane Charlottenberg
Östmark Malung Hagfors Lindesnäs Smedjebacken Leksand Hofors Höljes Tandådalen Oxberg Svartnäs Sandarne Furudal Mariestad Grevbäck Position Mitt

11 Nordost-RTK

12 Aktiviteter Information, utskick Ost-RTK
Informationsmöte har genomförts Arbetsgrupp med lokala representanter Projektinbjudan under våren 2003 Bekräftande av deltagande intressenter i juni 2003 Finansiering klar? Ost-RTK Position Mitt Nordost-RTK

13 Vad händer den 1 januari 2004? Positionstjänst tas i drift i Stockholms-området, Skåne och västra Sverige Intressentbidragen ersätts av användartaxa som skall ge bidrag till driften av tjänsten Arbetet med att få igång etableringsprojekt i sydöstra Sverige, Värmland/Dalarna och Norrbotten/Västerbotten fortsätter

14 Förslag till taxa för användarbidrag
Abonnemang för GSM sim-kort Öppningsavgift för nytt abonnemang: kr (både alt A och alt B) (ej öppningsavgift för intressenter) Alt A: Cirkapris kr/år/sim + GSM (obegränsad uppkopplingstid). Pris 2004 är kr/år/sim + GSM för sim-kort 1, kr för sim-kort 2… kr för sim-kort 5-25. Alt B: kr/år/sim + 3 kr/min + GSM. Takpris kr/år

15 Löpande information finns på
Vad händer i framtiden Löpande information finns på SWEPOS-seminarium 21 okt i Gävle


Ladda ner ppt "Nationell Positionstjänst"

Liknande presentationer


Google-annonser