Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Jan Eklind, Statsinspektör SLV.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Jan Eklind, Statsinspektör SLV."— Presentationens avskrift:

1

2 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Jan Eklind, Statsinspektör SLV

3 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 LIVSFS 2008:13, om åtgärder mot sabotage och skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar. Gäller för : Allmänna vattenverk och distributionsanläggningar som producerar eller tillhandahåller dricksvatten till fler än 2000 personer Nya föreskrifter från SLV

4 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Syfte och mål med LIVSFS 2008:13 Förebygg Hindra Upptäcka Avhjälpa Målet är att obehörigas tillträde och åtkomst av ert objekt ska förhindras och dess ev. skadeverkningar lindras.

5 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Bakgrund Dricksvattenförsörjningen – samhällsvital Intrång/inbrott/skadegörelse sker ständigt Frivilliga lösningar räcker inte Terrordåd som politiskt påtryckningsmedel - en realitet SLV arbetar för säker livsmedelsförsörjning

6 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Detta hände på dricksvatten- anläggningarna 2004-2005 Händelser under två år,126 st, en varje vecka varav Skadegörelse41% Inbrott, inbrottsförsök45% Skadegörelse i sam- band med inbrott14% Enkätresultat

7 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Enkät okt 2009 - 84 svar Totalt 100 enkäter om ca tre dricksvattenproducenter per län Förmågan att möta antagonistiska hot Anonymt RutinerÖvningarIncidentrapporteringSårbarheter Genomförda åtgärder Bedömd egen förmåga Tidsplan/ behov av stöd/ hinder och begränsningar

8 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Resultat enkät  Uppgiften tas på allvar, främst tekniska åtgärder nämns  Tydlig ansvarsfördelning och ledning vid kris  God redundans  Incidentrapportering och rutiner finns Var ligger rätt nivå ? Hur fixa brandposterna !? Dyrt !! Klara om 2- 3 år !! Risk o sårbarhetsanalyser är på gång på bred front !

9 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Tänk på att... Arbeta systematiskt ! Var noga med behörigheterna ! Ha strategier för avhjälpande av skada ! Öva för krislägen !

10 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 - Utrustning - Ni ska nå bergets topp senast onsdag Vad krävs av gruppen? Att nå ett för er okänt mål

11 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Besök landet runt under 2010 SLV- Lokal livsmedelsinspektör – Dricksvattenproducent C:a 60 platser ska besökas Samråd och diskussion måluppfyllnad LIVSFS 2008:13 Förbättrad vägledning och bedömningsgrunder I Norr –Luleå, Kalix, Haparanda –Norsjö, Lycksele, Umeå –Sundsvall, Härnösand, Åre, Krokom –Gävle, Söderhamn, Hudiksvall

12 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Hotbild 1 Välutbildad, ung, blyg och hämndlysten - vanligt signalement på BC-terrorister. Webbplats Foi.se Totalförsvarets Forskningsinstitut ” Terrorism och kriminalitet. Incidenter med biologiska/kemiska ämnen 1960-1999” av Lena Melin

13 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Hotbild 2 Säkerhetspolisen 2005 ” Hotbilden mot Sverige är generellt sett låg. Det finns dock en förhöjd risk för terrorattentat, framför allt mot utländska intressen i Sverige.” ” Det finns också en risk att terrorister och deras sympatisörer bedriver stödjande verksamhet i Sverige.” ” Hotet från inhemska politiskt extrema grupper är litet, men tendensen till ökad våldsanvändning är oroande.”

14 NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Hälsosamt RentSäkert Jan Eklind, SLV Gemensamt mål för alla !


Ladda ner ppt "NATIONAL FOOD ADMINISTRATION 2010-03-09 Jan Eklind, Statsinspektör SLV."

Liknande presentationer


Google-annonser