Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förra föreläsningen: Flöde i normalriktningen: Elektrisk fältstyrka:(V/m) Coulumbs lag Elektrisk flödestäthet: (C/m 2 ) Gauss sats: Faradaybur (C)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förra föreläsningen: Flöde i normalriktningen: Elektrisk fältstyrka:(V/m) Coulumbs lag Elektrisk flödestäthet: (C/m 2 ) Gauss sats: Faradaybur (C)"— Presentationens avskrift:

1 Förra föreläsningen: Flöde i normalriktningen: Elektrisk fältstyrka:(V/m) Coulumbs lag Elektrisk flödestäthet: (C/m 2 ) Gauss sats: Faradaybur (C)

2 Denna föreläsning: Konservativt kraftfält, rotationsfria fält Energipotential Spänning Potential och fältstyrka Kondensatorn Energiuppladdning i en kondensator Dielektrika, polarisation

3 Konservativt kraftfält Sluten kurva Det fält detta inte gäller för kan användas för att göra en evighetsmaskin! Kräver rotationsfria fält: Ett konservativt fält kan skrivas som gradienten av en potential (ett skalärt fält). för alla slutna kurvor

4 Rotation och potential Varför måste ett kraftfält vara rotationsfritt för att den ska ha en potential? x F _ Anta att potentialen i fältet F i punkten x är U x. _ För en partikel medurs runt fältets rotation. Potentialen som funktion av vinkeln  blir:  r Detta ger två olika potentialer i samma punkt vilket är ofysikaliskt.

5 Energipotential (Nm = J) Energipotential: Potentialens ”nollpunkt” kan väljas godtyckligt (guageinvarians) eftersom endast potentialskillnader kan mätas. Exempelvis brukar gravitationspotentialen (nära jordytan) skrivas mgh där h är höjden över någon definierad ”nollpotentialshöjd” (e.g. golvet, havsytan, en gruvschakts botten,...)

6 Elektrostatisk potential (Nm/C = V = Volt) (CV = J) Spänning Energi man måste tillföra när man för laddningen q från punkten i till punkten f. Spänning

7 Potential kring punktladdning Välj, t.ex. V(∞) = 0 Centralpotential

8 Kapacitans, kondensator, ekvipotentialyta + + + + + + - - - - - - V0V0 V = 0 Proportionalitetskonstanten C kallas kapacitans (C/V = F = Farad) Beror på geometri och dielektikum Ekvipotentialytor p.g.a. lättrörliga laddningar

9 Energiuppladdning i en kondensator dQ V V = 0 U f är den elektrostatiska energin i en kondensator med kapacitansen C och laddningen Q.

10 Dipolen, polarisation OBS: förväxla ej denna materialpolarisation med det elektriska fältstyrkans spatiella tidsberoende i en plan elektromagnetisk våg som också kallas polarisation! Dipolvektorn: Potential orsakad av en dipol: dV Polarisation:

11 Susceptibilitet Orsakad av inducerat dipolfält i materialet

12 Potentialberäkning på koaxialkabel b a  r positiv => V positiv => V a > V b


Ladda ner ppt "Förra föreläsningen: Flöde i normalriktningen: Elektrisk fältstyrka:(V/m) Coulumbs lag Elektrisk flödestäthet: (C/m 2 ) Gauss sats: Faradaybur (C)"

Liknande presentationer


Google-annonser