Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten"— Presentationens avskrift:

1 Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten
Per-Anders Heedman Regional processledare palliativa insatser

2 Olika perspektiv vid t.ex. GI-cancer
Primär-vård Kirurgi Onkologi Palliation eller

3 Cancervårdens viktiga övergångar (eller händelser i en människas liv där hon ska erbjudas rätt vård i rätt tid) Diagnos Recidiv/Generalisering Försämring Fri från cancer Fri från cancer Avlida i cancer Leva med cancer Leva med cancer Avlida i cancer Avlida i cancer

4 Socialstyrelsens definitioner
Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede ”Övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande” Brytpunktssamtal ” Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål”

5 Förenklad etisk plattform
Att inte skada Att göra gott

6 palliativ vård i livets slutskede palliativa insatser
brytpunktsprocess rädda liv förlänga liv livskvalitet livskvalitet

7 Esofagus (C15) – TNM klassifikation
Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret,

8 Esofagus (C15) – åldersfördelning
Källa: Regionalt cancerregistret,

9 Ventrikel (C16) – TNM klassifikation
Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret,

10 Ventrikel (C16) – åldersfördelning
Källa: Regionalt cancerregistret,

11 Pankreas (C25) – TNM klassifikation
Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret,

12 Gallblåsa/Gallvägar (C23 & C24.0) – TNM klassifikation
Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret,

13

14

15

16 Det är inte min patient! Vad kan jag bidra med? Åtgärder
Behandlingsbeslut Diagnostik = tillräckligt beslutsunderlag Delaktighet, Självbestämmande, Trygghet, Information, Symtomlindring Identifiering av aktuell patient


Ladda ner ppt "Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten"

Liknande presentationer


Google-annonser