Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten Per-Anders Heedman Regional processledare palliativa insatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten Per-Anders Heedman Regional processledare palliativa insatser."— Presentationens avskrift:

1 Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten Per-Anders Heedman Regional processledare palliativa insatser

2 KirurgiOnkologiPalliation Olika perspektiv vid t.ex. GI-cancer eller Primär- vård

3 DiagnosRecidiv/GeneraliseringFörsämring Cancervårdens viktiga övergångar (eller händelser i en människas liv där hon ska erbjudas rätt vård i rätt tid) Fri från cancer Leva med cancer Avlida i cancer Fri från cancer Leva med cancer Avlida i cancer

4 Brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede ”Övergång till palliativ vård i livets slutskede när det huvudsakliga målet med vården ändras från att vara livsförlängande till att vara lindrande” Brytpunktssamtal ” Samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål” Socialstyrelsens definitioner

5 Förenklad etisk plattform Att göra gott Att inte skada

6 rädda liv förlänga liv livskvalitet palliativ vård i livets slutskede palliativa insatser livskvalitet brytpunktsprocess

7 Esofagus (C15) – TNM klassifikation Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011

8 8 Esofagus (C15) – åldersfördelning Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011

9 9 Ventrikel (C16) – TNM klassifikation Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011

10 10 Ventrikel (C16) – åldersfördelning Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011

11 Pankreas (C25) – TNM klassifikation Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011 11

12 Gallblåsa/Gallvägar (C23 & C24.0) – TNM klassifikation 12 Den höga andelen ”oklassificerbart” gör att göra med det höga andelen av TX, NX och MX. Källa: Regionalt cancerregistret, 2006-2011

13

14

15

16 Det är inte min patient! Vad kan jag bidra med? Åtgärder Behandlingsbeslut Diagnostik = tillräckligt beslutsunderlag Delaktighet, Självbestämmande, Trygghet, Information, Symtomlindring Identifiering av aktuell patient


Ladda ner ppt "Brytpunkt och vårdkedja för den palliativa patienten Per-Anders Heedman Regional processledare palliativa insatser."

Liknande presentationer


Google-annonser