Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lefflers HiFi & Hembio AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lefflers HiFi & Hembio AB"— Presentationens avskrift:

1 Lefflers HiFi & Hembio AB
N.Eriksson, Z. Li, N. Maxén, A. Wallnér, J. Winge

2 Nyckeltal

3 STP Segmentation Targeting Positioning Medelålders män (30-60 år)
Musikintresse Välställda Targeting De som betalar för kvalitet och kompetens Konkurrens om pengar (lyxprodukt) Positioning Kompetens, Service, kvalitet Saknar dock marknadsföringsstrategier

4 PESTEL Politisk Legal Ekonomisk Ekologisk Sociokulturell Teknologisk
MAKRONIVÅ PESTEL- analys MESONIVÅ MIKRONIVÅ Politisk Ekonomisk Sociokulturell Ekologisk Legal Teknologisk

5 PESTEL A visar hushållens disponibla inkomst i 2010 års priser (SCBb, 2012). B visar hushållens konsumtionsutveckling (index 2005=100) för sällanköpsvaror (SCBc, 2012). C visar detaljhandlems omsättningsutveckling (index 2005=100) för sällanköpsvaror (SCBd, 2012). D visat Lefflers HiFi & Hembio ABs omsättningsutveckling (index 2005=100) (Affärsdata, 2012). Diagrammet är en visuell representation av data hämtad från nämnda källor.

6 PESTEL A visar e-handelns omsättningsutveckling (index 2005=100) oavsett kategori. B och se representerar den totala handeln i riket varav 5% (C) utgörs av e-handel. Diagrammen är baserade på data från Internetstatistik (Forsberg, 2012).

7 Porters femkraftsmodell
MAKRONIVÅ MESONIVÅ Femkraftsanalys MIKRONIVÅ Nya aktörer Substitut Leverantörer Köpare Företaget

8 Porters femkraftsmodell
Få kunder Få leverantörer Höga inträdesbarriärer Delvis substituerbara varor Intensiv konkurrens på marknaden

9 MAKRONIVÅ MESONIVÅ Intensiv konkurrens PESTEL- analys Inget oväntat
Femkraftsanalys Inget oväntat Inget oväntat Fåtal kunder Höga inträdesbarriärer lågkonjunktur Fortsatt Ökad vikt vid energisnålhet Intensiv konkurrens Få perfekta substitut Fåtal leverantörer Upplevelser och det sociala viktigt Ökande internethandel och streamning

10 Markandsmixmodellen MIKRONIVÅ Produkt Pris Fysiska bevis Marknadsmixen
Marknadsmixmodellen Produkt Pris Fysiska bevis Marknadsmixen Personal Plats Påverkan Process

11 Markandsmixmodellen MIKRONIVÅ
Marknadsmixmodellen Produkt: Kvalitetsvaror, bra service och goda garantier Pris: Varken högt eller lågt givet produkttypen Personal: Kompetent, lyhörd och ”service minded” Fysiska bevis: Rent och proffsigt Marknadsmixen Centralt men Plats: ändå avsides Påverkan: Primärt ”mun till mun” Process: Förbokning

12 Lagerhållningskostnader
SWOT Behjälpliga faktorer Skadliga faktorer S W Interna faktorer - kan påverkas Kompetens / Service Kvalitativa varor Lagerhållningskostnader Namnet O T Heminredning Multirum Priskrig Internetförsäljning Externa faktorer - kan EJ påverkas

13 Ansoff tillväxtmatris
PRODUKT Nuvarande Ny Marknadspenetrering Sälj mer av NUVARANDE produkt på den NUVARANDE marknaden Produktutveckling Introducera en NY produkt på den NUVARANDE marknaden Nuvarande MARKNAD Marknadsutveckling Sälj mer av NUVARANDE produkt genom introduktion på en NY marknad Differentiering Introducera en NY produkt på en NY marknad Ny

14 Marknadsutveckling Mässor Slogan
Viktigt med fysisk/verbal kontakt – svårt att förmedla på annat sätt Företagare – inte bara privatpersoner Mässor inte bara i Linköping/Norrköping Slogan Lätt att associeras med ljud, kompetens och kvalitet

15 Påverkan på mixen MIKRONIVÅ
Marknadsmixmodellen Produkt: Kvalitetsvaror, bra service och goda garantier Pris: Varken högt eller lågt givet produkttypen Personal: Kompetent, lyhörd och ”service minded” Fysiska bevis: Rent och proffsigt Marknadsmixen Lokalt och Plats: mässor Påverkan: Mer ”mun till mun” Process: Förbokning och spontanmöte

16 Kostnadsuppskattning
Budget mässor Intäkter FSG kr Delsumma Kostnader KSV. kr Kost. Mässor kr Slogan kr SUMMA 0 kr Kortsiktigt Bra om de gör ”break even” Måste sälja kr per mässa Långsiktigt Möjlighet till tillväxt i verksamheten genom ökat kundantal Ökad synlighet/märkesmedvetenhet

17 Uppföljning Saknas Enkäter Igenkänning från mässor

18 FRÅGOR!?!


Ladda ner ppt "Lefflers HiFi & Hembio AB"

Liknande presentationer


Google-annonser