Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

N.Eriksson, Z. Li, N. Maxén, A. Wallnér, J. Winge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "N.Eriksson, Z. Li, N. Maxén, A. Wallnér, J. Winge."— Presentationens avskrift:

1 N.Eriksson, Z. Li, N. Maxén, A. Wallnér, J. Winge

2

3  Segmentation ◦ Medelålders män (30-60 år) ◦ Musikintresse ◦ Välställda  Targeting ◦ De som betalar för kvalitet och kompetens ◦ Konkurrens om pengar (lyxprodukt)  Positioning ◦ Kompetens, Service, kvalitet ◦ Saknar dock marknadsföringsstrategier

4 MAKRONIVÅ PESTEL- analys MESONIVÅ MIKRONIVÅ Politisk Ekonomisk Sociokultu rell Ekologisk Legal Teknologis k

5 A visar hushållens disponibla inkomst i 2010 års priser (SCBb, 2012). B visar hushållens konsumtionsutveckling (index 2005=100) för sällanköpsvaror (SCBc, 2012). C visar detaljhandlems omsättningsutveckling (index 2005=100) för sällanköpsvaror (SCBd, 2012). D visat Lefflers HiFi & Hembio ABs omsättningsutveckling (index 2005=100) (Affärsdata, 2012). Diagrammet är en visuell representation av data hämtad från nämnda källor.

6 A visar e-handelns omsättningsutveckling (index 2005=100) oavsett kategori. B och se representerar den totala handeln i riket varav 5% (C) utgörs av e-handel. Diagrammen är baserade på data från Internetstatistik (Forsberg, 2012).

7 MAKRONIVÅ MESONIVÅ Femkraftsanalys MIKRONIVÅ Nya aktörer Substitut Leverantörer Köpare Företaget

8  Få kunder  Få leverantörer  Höga inträdesbarriärer  Delvis substituerbara varor  Intensiv konkurrens på marknaden

9 MAKRONIVÅ PESTEL- analys MESONIVÅ Femkraftsanalys Inget oväntat Fortsatt lågkonjunktur Upplevelser och det sociala viktigt Ökad vikt vid energisnålhet Inget oväntat Höga inträdesbarriärer Få perfekta substitut Fåtal leverantörer Fåtal kunder Intensiv konkurrens Ökande internethandel och streamning

10 MIKRONIVÅ Marknadsmixmodellen Marknadsmixen ProduktPris PlatsPåverkan Personal Process Fysiska bevis

11 MIKRONIVÅ Marknadsmixmodellen Marknadsmixen Produkt: Kvalitetsvaror, bra service och goda garantier Pris: Varken högt eller lågt givet produkttypen Plats: Centralt men ändå avsides Påverkan: Primärt ”mun till mun” Personal: Kompetent, lyhörd och ”service minded” Process: Förbokning Fysiska bevis: Rent och proffsigt

12 SW OT Kompetens / Service Kvalitativa varor Lagerhållningskostna der Namnet Heminredning Multirum Priskrig Internetförsäljning Interna faktorer - kan påverkas Externa faktorer - kan EJ påverkas Behjälpliga faktorerSkadliga faktorer

13 Marknadspenetrering Sälj mer av NUVARANDE produkt på den NUVARANDE marknaden Nuvarande Ny NuvarandeNy Produktutveckling Introducera en NY produkt på den NUVARANDE marknaden Marknadsutveckling Sälj mer av NUVARANDE produkt genom introduktion på en NY marknad Differentiering Introducera en NY produkt på en NY marknad PRODUKT MARKNAD

14  Mässor ◦ Viktigt med fysisk/verbal kontakt – svårt att förmedla på annat sätt ◦ Företagare – inte bara privatpersoner ◦ Mässor inte bara i Linköping/Norrköping  Slogan ◦ Lätt att associeras med ljud, kompetens och kvalitet

15 MIKRONIVÅ Marknadsmixmodel len Marknadsmixen Produkt: Kvalitetsvaror, bra service och goda garantier Pris: Varken högt eller lågt givet produkttypen Plats: Lokalt och mässor Påverkan: Mer ”mun till mun” Personal: Kompetent, lyhörd och ”service minded” Process: Förbokning och spontanmöte Fysiska bevis: Rent och proffsigt

16 Budget mässor Intäkter FSG 3 414 634 kr Delsumma3 414 634 kr Kostnader KSV.3 302 634 kr Kost. Mässor100 000 kr Slogan 12 000 kr Delsumma3 414 634 kr SUMMA 0 kr  Kortsiktigt ◦ Bra om de gör ”break even” ◦ Måste sälja 430 000 kr per mässa  Långsiktigt ◦ Möjlighet till tillväxt i verksamheten genom ökat kundantal ◦ Ökad synlighet/märkesmedvetenhet

17  Saknas  Enkäter  Igenkänning från mässor

18


Ladda ner ppt "N.Eriksson, Z. Li, N. Maxén, A. Wallnér, J. Winge."

Liknande presentationer


Google-annonser