Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs: Lärarskap I för Gymnasielärare Seminarium Nr 1 V35 2002 08 26 Presentation och samtal i grupp. Utbildningsplanen är klart formulerad med tydliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs: Lärarskap I för Gymnasielärare Seminarium Nr 1 V35 2002 08 26 Presentation och samtal i grupp. Utbildningsplanen är klart formulerad med tydliga."— Presentationens avskrift:

1 Kurs: Lärarskap I för Gymnasielärare Seminarium Nr 1 V35 2002 08 26 Presentation och samtal i grupp. Utbildningsplanen är klart formulerad med tydliga mål. För kursdeltagarna gäller det att inhämta mer kunskaper om skolan och kunskaper om hur de som lärare kan påverka elevers växande och lärande.

2 Utbildningsplanens målsättning är: bearbetning av av attityder och värderingar. inlevelse och förståelse för andra människor. att motverka intolerans, mobbing och främlingsfientlighet. att kritiskt granska och ta ställning till läromedia och uppgifter i media. främja mäns och kvinnors lika rätt.

3 Dock måste jag som lärarstuderande lära mig mycket mer om, hur jag skall: 1. Överföra våra synsätt och värderingar till eleverna i skolan. 2.På ett tydligt och accepterat sätt framföra våra värderingar till elever och föräldrar med främmande etisk, kulturell eller religiös bakgrund, på ett för dem accepterat sätt.

4 I kontakten mellan lärare och elever är det mycket viktigt att hålla en öppen och ärlig attityd.

5 Lärarens ”kroppsspråk”, överlämnandet av ordet, blickar, uppträdandet i övrigt i förhållningssättet, till övriga elever vid en fråga eller i en diskussion kan lätt rasera förtroende eller starkt stödja en elev i en diskussion.

6 Förtroende måste ha skapats så att: ”inga frågor är för dumma” att framföras. Tid för eftertanke vid frågor måste avsättas. Snabba svar blir oftast mycket korta och ofullständiga, kanske i formen av ett enda ord, vilket ger dålig träning för eleven i att uttrycka sig. ’ Vid snabba svar på frågeställningar blir dessa oftast ytliga och oövertänkta.

7 Sammanfattning Att inhämta kunskap måste få ”ta tid” eljest har eleven inte möjlighet att tänka efter lite djupare. Tid ger möjlighet till eftertanke och förståelse av hela sammanhang.

8 Lärarens attityd till eleven kräver insikt, kunskap och ett tolerant synsätt med hänsyn tagen till elevens hemförhållanden och kulturella bakgrund.

9 Lärare och elev med familj är en viktig del av samhället som kräver ömsesidig förståelse och där läraren skall fungera som en viktig länk där vi gemensamt strävar efter mot att bygga ett bra samhälle och att uppfylla samhällets målsättning

10 Texter & Litteratur Utbildningsplan, Kursplan, Kurshandbok, Bedömningskategorier, Säljö, Samtalet som kunskapsform, (Brusling & Strömqvist) s.125-142 Lindström, Den dialogiska relationen, (Didactica Minima) s. 38-53


Ladda ner ppt "Kurs: Lärarskap I för Gymnasielärare Seminarium Nr 1 V35 2002 08 26 Presentation och samtal i grupp. Utbildningsplanen är klart formulerad med tydliga."

Liknande presentationer


Google-annonser