Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961)"— Presentationens avskrift:

1 Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961)
Utifrån 40 definitoner om kreativitet skapade Rhodes en metateori om kreativitet. Kreativitet kan ta fasta på en eller flera av följande P:n. 1. Person 2. Process 3. Produkt 4. Press (= plats, miljö) Kommentar Press är en metafor för att säga att skapande inte sker i ett vacuum.

2 Divergent produktion enl. Guilford Personality, 1959.
Divergent produktion (DP) eller tänkande, i motsats till konvergent tänkande, handlar om att kunna ge många möjliga svar, i stället för det rätta eller bästa svaret. DP består av 4 delar: Flöde = många svar Flexibilitet = olika slags svar Originalitet = ovanliga svar Elaboration = utvecklade svar Kommentar Har personfokus. Används i ”Unusual uses-testet”. Hur kan man använda en tegelsten?

3 Amabiles definition av kreativitet Från Creativity in context (1996)
Kommentar Har produkt- fokus ”Kreativitet är en ny och lämplig respons på en heuristisk uppgift”

4 a) erfara verkligheten b) - inkluderande den erfarandes eget jag
Hoff & Carlssons definition av kreativitet Från The creative world of Middle childhood (2002) Kommentar Har process- fokus Kreativitet är: ett produktivt eller generativt nytt sätt att a) erfara verkligheten b) - inkluderande den erfarandes eget jag

5 Sternberg & Lubarts investeringsteori ”An investment theory of creativity and its development” (1991) Kommentar Har person- fokus. ”By low and sell high!” Högt värderade idéer har låg potential för värdeökning. Lågt värderade idéer har hög potential för värdeökning. Lågt värderade idéer har alltså högst utvecklingspotential för kreativ ansträngning.

6 Amabiles komponentmodell Creativity in context (1996)
1. Inre motivation 2. Domän- färdigheter 3. Kreativitets- färdigheter Kreativ process Kommentar Har person- fokus. Obs! Detta är ett utsnitt ur ett större modellbygge.

7 Wallas fyra steg i en kreativ process Från ”The art of thougt” (1926)
1. preparation 2. inkubation 3. illumination 4. verifikation Kommentar * Har fokus på det undermedvetna. * Tänkte att processen är linjär.

8 Sawyers åtta steg i en kreativ process Från Explaining creativity (2011) och Zig zag (2013)
1. Finn problemet Fråga 2. Skaffa dig kunskap Lär 3. Samla relaterad info Se 4. Inkubation Lek 5. Generera idéer Tänk 6. Kombinera idéer Foga 7. Välj ut de bästa idéerna Välj 8. Uttryck idéerna Gör Kommentar * Processen sker ickelinjärt och flera steg sker ofta samtidigt.

9 historiska genombrott
Kaufman & Beghetto 4c-modell Beyond Big and Little: The four C Model of Creativity (2009) Mini-c= ”den nya och meningsfulla tolkningen av upplevelser, handlingar och händelser” Hämtat från “Toward a Broader Conception of Creativity: A Case for “mini-c” Creativity” av Beghetto och Kaufman I Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts Copyright 2007 mini-c- kreativitet = individens tolkande lilla-c-kreativitet vardags-kreativitet pro-c-kreativitet expert-kreativitet Stora-C-kreativitet historiska genombrott

10 Csikszentmihalyis systemteori I The nature of creativity av Sternberg (red, 1988)
Kreativitet uppstår i ett system med tre komponenter. Person Domän Fält


Ladda ner ppt "Rhodes fyra-p-modell Från ”An Analysis of Creativity” (1961)"

Liknande presentationer


Google-annonser