Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi bo.jonsson@lm.se www.swepos.com

2 Nationell Positionstjänst Nationell Positionstjänst som ger centimeternoggrannhet är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Förslag till täckningsområde för en framtida nationell positions-tjänst med centimeternoggrannhet. Totalt 112 stationer Utanför täckningsområde etableras en tillfällig referensstation med hjälp av SWEPOS beräkningstjänst

3 Förslag för Finansiering Grundläggande investeringar (ca 40 milj kr) sker via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar (ca 20 milj kr) finansieras huvudsakligen via användarbidrag Förslaget har beretts inom Lantmäteriverket under dec-03 och jan-04

4 Vad hände den 1 januari 2004? Nätverks-RTK-tjänst togs i drift i Stockholms-området, Skåne och västra Sverige Intressentbidragen ersattes av användartaxa som skall ge bidrag till driften av tjänsten Plan för att få igång etableringsprojekt i sydöstra Sverige, Värmland/Dalarna och Norrbotten/Västerbotten har upprättats

5 Anslutningsavgift 5000 kr /anslutning A. Obegränsad datamängd 15000 kr/anslutning/år (14000kr - 2004) B. Per datauttag 5000 kr /anslutning/år + 5 kr/min Egen GSM-kostnad tillkommer Läs mer på www.swepos.com SWEPOS Nätverks- RTK tjänst (1)

6 GSM-avgifter för SWEPOS- abonnemang: A= Telia Telematik, B=Vodafone A B Inträdesavgift (kr) 0 195 Månadsavgift (kr) 66/100 105 Uppkopplingstid (kr/min) 0.57 0.67 Öppningsavgift (kr/samtal) 0,20 0 Taltrafik (kr/min) 10.00 ? Se vidare www.swepos.com SWEPOS Nätverks- RTK tjänst (2)

7 SWEPOS ® Nätverks-RTK-tjänst Täckningsområde från den 15 febr 2004 Antal abonnenter 15 mars: 217 96 fasta 55 rörligt 35 offert 31 demo

8 Tidplan – etableringsprojekt Ost-RTK (sydöstra Götaland) –planerad driftstart 1 juli 2004 –pågående slutförhandlingar med intressenter slutförs Nordost-RTK (Norr- och Västerbottens kustland) –planerad driftstart 1 jan. 2005 –kostnader som ej täcks via intressentmedel finansieras via t.ex. EU-medel Position Mitt (Värmland/Dalarna) –planerad driftstart 1 juli 2005 –kostnader som ej täcks via intressentmedel finansieras via t.ex. EU-medel Mellan-RTK (kustområdena Västernorrlands län) –planerad driftstart 1 jan. 2006 –kostnader som ej täcks via intressentmedel finansieras via t.ex. EU-medel Ost-RTK Position Mitt Mellan-RTK Nordost-RTK

9 SWEPOS  Referensgrupp (1) SWEPOS Referensgrupp: Samanträder 2 ggr per år Forum för kommunikation mellan SWEPOS och Nätverks-RTK-användare Samordnar årliga lokala SWEPOS- seminarier Lokala representanter: Kommunikation mellan SWEPOS referens- grupp och lokala Nätverks-RTK-användare administration av årliga lokala SWEPOS- seminarier

10 SWEPOS  Referensgrupp (2) SWEPOS Referensgrupp (10-15 pers) SKAN-RTK Väst-RTK Mälar-RTK Vägverket Banverket Statl. Lantm. Entreprenad Konsulter

11 SWEPOS  Referensgrupp (3) Representanter i SWEPOS Referensgrupp: Patrik JanssonPer Isaksson Pelle JohanssonSten Lundén Lennart GimringLantmäteriet, Div- F Per Lodin? Lars Qvarnström Entreprenadbransch Berit Roos Hans Sjökvist Anders Engberg Mats Sevefelt ??b

12 Sammanfattning I Nätverks-RTK-projekten har vi gemensamt utvecklat Nätverks-RTK till ett fullgott verktyg i verktygslådan för positionering/navigation


Ladda ner ppt "Nationell Positionstjänst Bo Jonsson LF-Geodesi"

Liknande presentationer


Google-annonser