Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konförsöket, bra eller dåligt? Samstämmighet med andra metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konförsöket, bra eller dåligt? Samstämmighet med andra metoder."— Presentationens avskrift:

1 Konförsöket, bra eller dåligt? Samstämmighet med andra metoder

2 Bakgrund konförsöket

3 Samstämmighet 100g och 400g kon En jämförelse gjordes 2001En jämförelse gjordes 2001 4 lab deltog (MRM, SGI, SWECO, Bohusgeo)4 lab deltog (MRM, SGI, SWECO, Bohusgeo) Parallella provningar 100 g – 400 g konParallella provningar 100 g – 400 g kon Intrycksområdet 5-7 mm för 100 g kon.Intrycksområdet 5-7 mm för 100 g kon. Vid 400 g ska intrycket bli dubbelt så stortVid 400 g ska intrycket bli dubbelt så stort Resultat?Resultat?

4 Samstämmighet 100g och 400g kon ca 15 % högre värden med 100 gca 15 % högre värden med 100 g Labkommitténs rekommendation: Vid konintryck <7.0 mm med 100 g, byt till 400 gLabkommitténs rekommendation: Vid konintryck <7.0 mm med 100 g, byt till 400 g

5 Samstämmighet 100g och 400g kon Exempel på skillnadExempel på skillnad DjupKon i  10-20% högre värden med 100 g kon10-20% högre värden med 100 g kon

6 Hur stämmer konförsöket med andra metoder (vingförsök, skjuvförsök)? Exempel från några olika lokalerExempel från några olika lokaler TrollhättanTrollhättan GöteborgGöteborg LerumLerum PartillePartille

7 Exempel Lerum dålig överensstämmelsedålig överensstämmelse Frödingsbron Brobacken överkonsoliderad lera

8 Exempel Trollhättan Sjuntorp överkonsoliderad lera dålig överensstämmelse dålig överensstämmelse

9 Exempel Trollhättan Åkerström, nära Göta Älv överkonsoliderad lera dålig överensstämmelsedålig överensstämmelse

10 Exempel Göteborg Bäckebol ”normalkonsoliderad” lera bra överensstämmelsebra överensstämmelse

11 Exempel Göteborg Regionens hus ”normalkonsoliderad” lera”normalkonsoliderad” lera Bra överenstämmelse till ca 10 m djup, därunder sämreBra överenstämmelse till ca 10 m djup, därunder sämre Svenskt djuprekord för kolvprovtagning (85 m)?

12 Exempel Partille Partille Centrum ”normalkonsoliderad” lera hygglig överenstämmelsehygglig överenstämmelse

13 Slutsats Bättre överensstämmelse mellan vingförsök med normalkonsoliderade lerorBättre överensstämmelse mellan vingförsök med normalkonsoliderade leror För lera med högre skjuvhållfastheter tycks överensstämmelsen med vingförsöken sämreFör lera med högre skjuvhållfastheter tycks överensstämmelsen med vingförsöken sämre Stor spridning, ibland stämmer det!Stor spridning, ibland stämmer det!

14 Varför skillnader? Prover tagna på större djup får större avlastningProver tagna på större djup får större avlastning Avlastningen leder till framförallt en vertikal svällning och en hållfasthetsnedsättning sker (påtvingad överkonsolidering)Avlastningen leder till framförallt en vertikal svällning och en hållfasthetsnedsättning sker (påtvingad överkonsolidering) Störning av prover vid upptagning, transport och hantering i labbet (sensitivitet)Störning av prover vid upptagning, transport och hantering i labbet (sensitivitet) Temperatur på provningsmaterialet (högre temperatur=lägre skjuvhållfasthet)Temperatur på provningsmaterialet (högre temperatur=lägre skjuvhållfasthet) Lerans egenskaper (wL, wN, OCR)?Lerans egenskaper (wL, wN, OCR)? Ger provning med 400 g för låga värden?Ger provning med 400 g för låga värden?

15 Vad gör vi nu?? Erfarenheter från andra laboratorier och konsulter?Erfarenheter från andra laboratorier och konsulter? Mer jämförelser behövsMer jämförelser behövs Är konprovningen värd att satsa på?Är konprovningen värd att satsa på? Hur skulle den kunna utvecklas (elektronisk avläsning, förändrad geometri på koner)Hur skulle den kunna utvecklas (elektronisk avläsning, förändrad geometri på koner)

16 Diskussion i små grupper Har man observerat skillnader i skjuvhållfasthet i labbet mellan 100 g och 400 g konen?Har man observerat skillnader i skjuvhållfasthet i labbet mellan 100 g och 400 g konen? Fås någon erfarenhetsåterföring från handläggare av samstämmighet mellan lab och fält?Fås någon erfarenhetsåterföring från handläggare av samstämmighet mellan lab och fält? Håller proverna konstant temperatur under rutinprovning?Håller proverna konstant temperatur under rutinprovning? Tillämpas den nya EN-standarden?Tillämpas den nya EN-standarden?


Ladda ner ppt "Konförsöket, bra eller dåligt? Samstämmighet med andra metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser