Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas"— Presentationens avskrift:

1 Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas
Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009

2 Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter)
Allmänt: Akuta eller kroniska hepatiter. Ofta förstadium med feber, matleda, muskelvärk. Sedan icterisk fas (gulsotfas). Efter genomgången hepatit ofta långvarig trötthet. Ingen alkohol under sjukdomstiden!

3 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit A (”skaldjurshepatit”)
Fekal-oral smittspridning. Sjukdomsförlopp på ca. 3 månader. Läker ut fullständigt. Vaccination. Om ovaccinerad person exponeras: immunglobulin.

4 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit B
Mycket utbredd i 3:e världen. Blodburen smitta eller via sexuella kontakter. När leverenzymerna inte normaliserats på 6 månader kan man räkna med att sjukdomen gått över i kronisk fas. Denna är oftast symtomlös men risk för smitta. I vissa går går den kroniska fasen över i cirrhos (skrumplever p.g.a. bindvävsinlagring), med risk för utveckling av levercancer. Vaccination.

5 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit C
Framförallt blodburen smitta i västvärlden. Den akuta hepatiten kan ibland vara nästan omärklig. Upp till 50% läker ut, men resten går över i kronisk fas, med ca. 30% som utvecklar cirrhos. Behandling: Antiviral terapi. Inget vaccin.

6 Leversjukdomar. 2. Leversvikt
Leversvikt: Upphörd leverfunktion, (med bl.a. levercoma [medvetslöshet p.g.a. toxisk påverkan på CNS], koagulationsrubbningar, infektionskänslighet, metabola störningar) p.g.a. läkemedelspåverkan (paracetamol), virushepatiter, svampförgiftning.

7 Leversjukdomar. 3. Alkoholleverskada
Alkoholleverskada: Åratals överkonsumtion leder till leverförfettning (steatos; symtomlöst). Kan följas av a. alkoholhepatit (immun-reaktion) med gulsot, eller b. levercirrhos.

8 Normal lever Fettlever

9 Normal leverhistologi

10 Fettlever

11 Fettlever

12 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar
Kolestas: Försvårat gallflöde (utanför levern: Extrahepatiskt eller inne i levern Intrahepatiskt hinder). Extrahepatisk kolestas: Orsak: Gallsten, inflammatoriska förträngningar i gallgången, cancer i gallgång eller bukspottskörtel. Symtom: Smärta, klåda, gulsot, fettmalabsorption. Diagnos: Datortomografi.

13

14 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Gallstenssjukdomen: Orsak: Obalans i gallans sammansättning med kristallinisering av kolesterol (= stenbildning) % av befolkningen har gallsten! Symtom: Stenanfall (koliksmärtor, illamående-kräkningar som utlöses av fet mat).

15 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Komplikationer: Kolecystit (gallblåseinflammation, ger feber, buksmärtor, risk för perforation med bukhinneinflammation); gallblåsecancer.

16 Akut kolecystit

17 Kronisk kolecystit med gallsten och gallblåsetumör

18 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Intrahepatisk kolestas: =Förträngning av intrahepatiska gallgångar, ledande till försämrat gallflöde. Orsaker: Kroniska inflammatoriska (ofta autoimmuna) tillstånd; graviditetskolestas (övergående); läkemedelsutlöst (t. ex. östrogen); gallsten.

19 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.)
Symtom vid intrahepatisk kolestas: Icterus, klåda, kolangitattacker (inflammation i gallgångarna: Feber, buksmärtor), bristsymtom. Komplikationer till intrahepatisk kolestas: Cirrhos, gallgångscancer.

20 Leversjukdomar. 5. Levercirrhos
Levercirros: Långvarig sjukdom i själva levervävnaden (oftast alkohol eller hepatit C) eller kolestatisk sjukdom, kan ge upphov till bindvävsomvandling av levervävnaden (cirrhos), med hög risk för komplikationer (levercancer, hjärnskada, ven-åderbråck i matstrupen med blödningar). Symtom: Beroende på komplikationer. Diagnos: Biopsi.

21

22 Levercirrhos

23 Leversjukdomar. 6. Maligna tumörer i lever och gallvägar
- Primär levercancer: Relativt ovanligt; komplikation till kronisk hepatit B eller C eller till cirros av annan anledning. Metastaser: Vanligt vid ventrikelcancer, coloncancer, lungcancer. Gallblåsecancer, gallgångscancer: Ovanligt. Symtom vid dessa olika tumörtyper: Icterus, buksmärtor.

24 Metastaserande coloncancer

25 Pankreassjukdomar. 1. Akut pankreatit
Akut pankreatit: Inaktiva pankreas-enzymer aktiveras redan i pankreas och angriper körtelvävnaden, oftast vid alkoholmissbruk, men även vid gallstenssjukdom. Mycket svåra buksmärtor.

26

27 Akut pankreatit

28 Normal pankreashistologi

29 Akut pankreatit

30 Pankreassjukdomar. 2. Kronisk pankreatit
Kronisk pankreatit – pankreas-insufficiens: Orsak: Upprepade attacker av akut pankreatit, eller smygande kronisk form (i bägge fallen gallstenssjukdom, alkoholmissbruk). Symtom: Buksmärtor efter måltid, fettmalabsorption, viktminskning, diabetes mellitus. Diagnos: Datortomografi.

31 Kronisk pankreatit

32 Kronisk pankreatit

33 Pankreassjukdomar. 3. Pankreascancer
Drabbar äldre människor (10/ ). Ger buksmärtor, avmagring. Diagnos: Datortomografi.

34 Pankreascancer

35


Ladda ner ppt "Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas"

Liknande presentationer


Google-annonser