Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro."— Presentationens avskrift:

1 Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro 2009

2 Leversjukdomar. 1. Infektioner (virushepatiter) Allmänt: Akuta eller kroniska hepatiter. Ofta förstadium med feber, matleda, muskelvärk. Sedan icterisk fas (gulsotfas). Efter genomgången hepatit ofta långvarig trötthet. Ingen alkohol under sjukdomstiden!

3 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit A (”skaldjurshepatit”) Fekal-oral smittspridning. Sjukdomsförlopp på ca. 3 månader. Läker ut fullständigt. Vaccination. Om ovaccinerad person exponeras: immunglobulin.

4 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit B Mycket utbredd i 3:e världen. Blodburen smitta eller via sexuella kontakter. När leverenzymerna inte normaliserats på 6 månader kan man räkna med att sjukdomen gått över i kronisk fas. Denna är oftast symtomlös men risk för smitta. I vissa går går den kroniska fasen över i cirrhos (skrumplever p.g.a. bindvävsinlagring), med risk för utveckling av levercancer. Vaccination.

5 1. Virushepatiter (forts.): Hepatit C Framförallt blodburen smitta i västvärlden. Den akuta hepatiten kan ibland vara nästan omärklig. Upp till 50% läker ut, men resten går över i kronisk fas, med ca. 30% som utvecklar cirrhos. Behandling: Antiviral terapi. Inget vaccin.

6 Leversjukdomar. 2. Leversvikt Leversvikt: Upphörd leverfunktion, (med bl.a. levercoma [medvetslöshet p.g.a. toxisk påverkan på CNS], koagulationsrubbningar, infektionskänslighet, metabola störningar) p.g.a. läkemedelspåverkan (paracetamol), virushepatiter, svampförgiftning.

7 Leversjukdomar. 3. Alkoholleverskada Alkoholleverskada: Åratals överkonsumtion leder till leverförfettning (steatos; symtomlöst). Kan följas av a. alkoholhepatit (immun- reaktion) med gulsot, eller b. levercirrhos.

8 Normal lever Fettlever

9 Normal leverhistologi

10 Fettlever

11

12 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar Kolestas: Försvårat gallflöde (utanför levern: Extrahepatiskt eller inne i levern Intrahepatiskt hinder). Extrahepatisk kolestas: Orsak: Gallsten, inflammatoriska förträngningar i gallgången, cancer i gallgång eller bukspottskörtel. Symtom: Smärta, klåda, gulsot, fettmalabsorption. Diagnos: Datortomografi.

13

14 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) Gallstenssjukdomen: Orsak: Obalans i gallans sammansättning med kristallinisering av kolesterol (= stenbildning). 20-30% av befolkningen har gallsten! Symtom: Stenanfall (koliksmärtor, illamående-kräkningar som utlöses av fet mat).

15 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) Komplikationer: Kolecystit (gallblåseinflammation, ger feber, buksmärtor, risk för perforation med bukhinneinflammation); gallblåsecancer.

16 Akut kolecystit

17 Kronisk kolecystit med gallsten och gallblåsetumör

18 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) Intrahepatisk kolestas: =Förträngning av intrahepatiska gallgångar, ledande till försämrat gallflöde. Orsaker: Kroniska inflammatoriska (ofta autoimmuna) tillstånd; graviditetskolestas (övergående); läkemedelsutlöst (t. ex. östrogen); gallsten.

19 Leversjukdomar. 4. Gallstas-sjukdomar (forts.) Symtom vid intrahepatisk kolestas: Icterus, klåda, kolangitattacker (inflammation i gallgångarna: Feber, buksmärtor), bristsymtom. Komplikationer till intrahepatisk kolestas: Cirrhos, gallgångscancer.

20 Leversjukdomar. 5. Levercirrhos Levercirros: Långvarig sjukdom i själva levervävnaden (oftast alkohol eller hepatit C) eller kolestatisk sjukdom, kan ge upphov till bindvävsomvandling av levervävnaden (cirrhos), med hög risk för komplikationer (levercancer, hjärnskada, ven-åderbråck i matstrupen med blödningar). Symtom: Beroende på komplikationer. Diagnos: Biopsi.

21

22 Levercirrhos

23 Leversjukdomar. 6. Maligna tumörer i lever och gallvägar - Primär levercancer: Relativt ovanligt; komplikation till kronisk hepatit B eller C eller till cirros av annan anledning. -Metastaser: Vanligt vid ventrikelcancer, coloncancer, lungcancer. -Gallblåsecancer, gallgångscancer: Ovanligt. - Symtom vid dessa olika tumörtyper: Icterus, buksmärtor.

24 Metastaserande coloncancer

25 Pankreassjukdomar. 1. Akut pankreatit Akut pankreatit: Inaktiva pankreas- enzymer aktiveras redan i pankreas och angriper körtelvävnaden, oftast vid alkoholmissbruk, men även vid gallstenssjukdom. Mycket svåra buksmärtor.

26

27 Akut pankreatit

28 Normal pankreashistologi

29 Akut pankreatit

30 Pankreassjukdomar. 2. Kronisk pankreatit Kronisk pankreatit – pankreas- insufficiens: Orsak: Upprepade attacker av akut pankreatit, eller smygande kronisk form (i bägge fallen gallstenssjukdom, alkoholmissbruk). Symtom: Buksmärtor efter måltid, fettmalabsorption, viktminskning, diabetes mellitus. Diagnos: Datortomografi.

31 Kronisk pankreatit

32

33 Pankreassjukdomar. 3. Pankreascancer Drabbar äldre människor (10/100 000). Ger buksmärtor, avmagring. Diagnos: Datortomografi.

34 Pankreascancer

35


Ladda ner ppt "Sjukdomar i lever, gallvägar, pankreas Farmakologi, Sjukdomslära och Läkemedelskemi Delkurs 4 (Gastrointestinal Farmakologi och Endokrinologi) Dick Delbro."

Liknande presentationer


Google-annonser