Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mars 2010 Eva Sjölund Bemötande/Patientsäkerhet Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007 Mätning och uppföljning Hur verksamheterna arbetar Planeringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mars 2010 Eva Sjölund Bemötande/Patientsäkerhet Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007 Mätning och uppföljning Hur verksamheterna arbetar Planeringen."— Presentationens avskrift:

1 Mars 2010 Eva Sjölund Bemötande/Patientsäkerhet Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007 Mätning och uppföljning Hur verksamheterna arbetar Planeringen framöver

2 Mars 2010 Eva Sjölund

3 Uppföljning av värdegrundsarbetet Medarbetarfokuserad uppföljning Systematisk uppföljning av följsamhet till verksamhetens värdegrund vid t ex utvecklingssamtal, enskilda samtal, personalmöten Patientfokuserad uppföljning Systematisk uppföljning av patientenkät, klagomål, avvikelser, fokusgrupper, djupintervjuer, patientnämndsärenden

4 Mars 2010 Eva Sjölund

5

6

7 Chefer och ledare är normsättare och därför av stor betydelse för hur landstingets värdegrund tillämpas Värdegrunden ska - först och främst stimulera hälso- och sjukvårdspersonal till reflektion - vara till hjälp i samtalet om hur målet om god vård ska uppnås Värdegrunden måste bearbetas, anpassas och integreras i varje enskild verksamhet, enhet och medarbetare

8 Mars 2010 Eva Sjölund

9 Fem verktyg; vardagsetikens bästa tips Samvetet (den inre kompassen) Förnuftet ( hjälper till att bedöma vad som är till mest nytta eller mest skada) Empatiska förmågan (att känna in och förstå) Etiska principer (de etiska koderna, riktlinjer) Våra medmänniskor (att fråga till råds och vara beredd på att ompröva beslut) Stefan Einhorn

10 Mars 2010 Eva Sjölund Hur gör vi……… Avsluta dagen med Reflektion Etikcafé Etikkontrakt i medarbetarsamtal Etikombud SBAR Etikronder Etikcertifikat….?

11 Mars 2010 Eva Sjölund SBAR – verktyg för säkrare kommunikation implementeras Situation (S) Bakgrund (B) Aktuellt tillstånd (A) Rekommendation (R) Utbildning under våren

12 Mars 2010 Eva Sjölund

13


Ladda ner ppt "Mars 2010 Eva Sjölund Bemötande/Patientsäkerhet Arbetet sen Patientsäkerhetsrådet bildades 2007 Mätning och uppföljning Hur verksamheterna arbetar Planeringen."

Liknande presentationer


Google-annonser