Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens 11 juni 2013 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2013 Tord Strannefors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens 11 juni 2013 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2013 Tord Strannefors."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens 11 juni 2013 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2013 Tord Strannefors

2 Nyckeltal Tusental/procent Förändring, tusental / %-enhet UtfallPrognos Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa % av arbetskraften6,18,48,47,98,0 8,58,3 0,1-0,60,2 0,4 -0,2 Programdeltagare % av arbetskraften1,8 2,73,93,73,8 4,24,51,2-0,20,20,40,3

3

4

5

6

7 Utsatta grupper Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning, särskilt ungdomar Arbetslösa utomeuropeiskt födda Arbetslösa med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga Arbetslösa personer år

8 Slutsatser 1.Nettoinvandringen måste kvarstå på ungefär nuvarande nivå ( ). 2.Stärka utrikes föddas position, särskilt uppmärksamma anhöriginvandrarna. 3.Behov av stora personalresurser på Arbetsförmedlingen, pga. allt fler i utsatta grupper 4.Arbetsmarknadspolitiken kan inte lösa alla problem. 5.Inkluderande arbetsmarknad. 6.Svensk arbetsmarknad är stark i ett internationellt perspektiv, men vi måste bli bättre på att ta tillvara dem som står till arbetsmarknadens förfogande


Ladda ner ppt "Presskonferens 11 juni 2013 Arbetsmarknadsutsikterna Våren 2013 Tord Strannefors."

Liknande presentationer


Google-annonser