Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översikt  Förra gången  Minitest – Under vilka tre tillfällen grät Profeten  Vikten av den goda moral.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översikt  Förra gången  Minitest – Under vilka tre tillfällen grät Profeten  Vikten av den goda moral."— Presentationens avskrift:

1

2 Översikt  Förra gången  Minitest – Under vilka tre tillfällen grät Profeten  Vikten av den goda moral

3 Ibn Khaldun

4 Stark tro och god moral Kausalsamband: ju bättre moral du har desto starkare är din tro. 1 Profeten sa: ”De troende som kommer ha den bästa tron är de som har den bästa moralen.” (at-Tirmidhi)

5 Närhet till Profeten Profeten sa: ”Sannerligen de mest älskade av er till mig och de som kommer sitta nära mig under Uppståndelsens dag är de bland er som har den bästa moralen.” (at-Tirmidhi) Profeten sa: ”Det finns inte något som väger tyngre i den troendes vågskål under Uppståndelsens dag än den goda moralen.”

6 Den bästa Profeten sa: ”Den bästa bland er är helt visst den som har bäst moral.” (Bukhari)

7 Tillbe Allah Profeten sa: ”Genom sin goda moral når den troende nivån av någon som fastar och står upp.” (Bukhari)

8 Dua om akhlaq Inledde med följande dua under den frivilliga nattbönen: ”Och vägled mig till den bästa moralen. Ingen förutom du vägleder till den bästa moralen.” (Muslim) ”Oh Allah, precis på samma sätt som du har format mitt yttre väl, hjälp mig att förbättra min moral.” (al-Baihaqi)

9 Dawah Muadh ibn Jabal till Jemen ”… och visa ett gott uppförande i dina relationer med folket.”

10 Hus i Paradiset ”Jag garanterar ett hus i Paradisets ytterkanter för den som slutar argumentera även om han har rätt; ett hus i mitten av Paradiset för den som avhåller sig från att ljuga; och ett hus i högsta delen av Paradiset för den som utvecklar god moral.”

11 Bästa handlingarna Vilka gärningar leder muslimer oftast till Paradiset. Profeten svarade: ”Gudsfruktan och den goda moralen.” (Tirmidhi) Abdullah ibn Masud: ”Skall jag inte informera er för vilka helveteselden är förbjuden? Den är förbjuden för varje (qarib), (hayyin), (sahl)!

12 Sändebudet som om du såg honom SMS-listan Jazakallah khayr!

13 Profetens tillbedjan Profeten: ”Vad ska jag med denna värld till? Liknelsen mellan mig och denna värld är inget annat än liknelsen om en man som har ridit under en stekhet dag, som söker skugga under ett träd för en timme under dagen. Står upp och reser vidare.”


Ladda ner ppt "Översikt  Förra gången  Minitest – Under vilka tre tillfällen grät Profeten  Vikten av den goda moral."

Liknande presentationer


Google-annonser