Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deltagare / projektorganisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deltagare / projektorganisation"— Presentationens avskrift:

0 Startmöte Wiboms väg 2 Syftet är att förbereda medlemmarna för olika praktiska frågor som uppkommer före och under byggtiden, samt att underlätta för medlemmarna i kontakten med Titania under projektet. 24 mars 2015, 18:30 restaurang Mega, Armégatan

1 Deltagare / projektorganisation
Enis Taric, sammankallande stamgrupp och ledamot Tommy Pollak, kommunikation, ledamot Folke Nordlander, teknikgruppen, ledamot Lennart Persson, kommunikation, ledamot Ylva Malm, projektledare Ramböll

2 Program Status i projektet
Tidplan - Processbild genomförande, tidplan för Wv 2 Förberedelser, praktiska frågor Genomförande, första tiden - Kontakter, vem, vad, när Kontraktsfrågor - Pris och ROT-avdrag, fakturering, beställningsprocess - vad händer om jag inte renoverar. Fortsatt information

3 Status i projektet Lägesrapport Ansvarsfördelning mellan dessa
Stamgrupp, vad gör vi? Ramböll, vilken roll i projektet? Titania, hur ligger vi till? Ansvarsfördelning mellan dessa Kort redovisning ansvarsfördelning Kontaktpersoner vid problem med stam och bad. Titania platschef Niclas, se informationshäftet AKUT jour vid vattenläckage/elfel utanför kontorstid HSB jour Enis Anpassningar under projektets gång, svårigheter, lyckosamma renoveringar, överraskningar m.m. Kontakter: El, vatten, övrig jour. Titania jour på dagtid HSB SERVICECENTER: (må-fre 08:00-16:30), Jour 08 – Övriga ärenden HSB FÖRVALTARE: 010 –

4 Exempel på skick på våra avloppsstammar

5 Tidplan Stamrenovering

6 ETAPPARBETEN Start tillval v 16 Avslut v 47

7 ETAPPINDELNING Etapp 3 Etapp 4 Etapp 2 Etapp 1

8 Produktion Allmänna utrymmen
Processbild För Wv 2 Tillval Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 v.16-20 v v.23-33 v v 2015 v Produktion Allmänna utrymmen Enis När berörs du? Etappavsnitt är anslagen i entrén av Titania.

9 Förberedelser Wv 2 Tillvalsmöten inleds med etapp 1-2 v etapp 3-4 v Beställningar samt tillvalsbeställningar ska vara klara till 2 veckor före produktionsstart i varje etapp. Tänk igenom och förbered frågor inför tillvalsmötet: kakeltyper, olika typer av porslin m.m. noggrant, förberedd med frågor! Ritningsändringar i efterhand kostar 2000 kr. speciella behov eller önskemål under renoveringstiden. om man väljer mycket tillval kan genomförandetiden förlängas för ditt badrum.

10 Förberedelser Provisoriska toalett/duschrum i cykelrum.
Titania byter ut er låscylinder. byggcylinder med 4 st nycklar till lgh-dörr och toa/dusch på BV innan byggstart tills att etapp och lägenhet är avklarad postnyckel utkvitteras för postboxarna i entrrén Märk upp ert källarförråd namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Klädkammare, dagvattenstam Postnyckel utkvitteras i samband med låsbytet (gäller ej BV)

11 Förberedelser Stam- och tappvattenarbeten i trapphus och allmänna utrymmen. följ rekommendationerna i informationshäftet rensa upp utanför er entrédörr städa ur underskåp och eventuellt överskåp i kök täck in känsliga inventarier ex elektronik mm om du har husdjur som är känsliga för ljud, damm mm Funktionshinder eller svårt att röra dig? Kontakta Titania ”Skogstoa” förenkla arbetena genom att följa rekommendationerna i informationshäftet

12 Genomförande Intäckning med plast
Avstängningar aviseras på anslagstavlan el, avloppsstammar, tappvatten Uppstår problem, kontakta Titania direkt Bortrest ändra adress eller begär uppehåll i postutdelning rätt kontaktuppgifter Hjälps åt, prata med grannen! Intäckning sker av hall, badrum och kök Intäckning sker av allmänna utrymmen

13 Exempel på avisering från Titania

14 Genomförande

15 Kontakter Arbeten som utförs av Titania Vanliga frågor/felanmälan
Niclas Sehlin (platschef) Vanliga frågor/felanmälan HSB servicecenter, mån-fre  00 HSB Jour, efter telefontid, HSB webb Enis

16 Kontraktsfrågor Beställningen gentemot Titania är bindande med ett fast pris enligt avtal Avtalet är en överenskommelse mellan medlem och Titania AB Överföring av avtalet vid flytt Dödsbo Kontraktets bryts om inte dödsbo väljer att fullfölja. Om renovering har påbörjats blir dödsboet skyldig att ersätta redan uppkomna kostnader. Om medlem skall flytta behöver denne överföra befintligt avtal med Titania till köparen för att undvika kontraktsbrott

17 Pris och ROT-avdrag Se Titanias informationshäfte. Prisjustering kr pga omfördelning av ansvar mellan medlem och förening. (asbestsanering/golvets tät- och ytskikt) Förutsättning för ROT-avdrag kan variera för varje medlem ! (Se F/S sid 9) Maximalt ROT-avdrag kr/person/år Två delägare i lägenheten = 2 x kr/år Möjligheten till ROT-avdrag kan reduceras beroende på ekonomi Observera att för badrum dras 2200 kr av för materialkostnad i samband med kontraktskrivning. Denna kostnadsjustering avser föreningens ansvar för arbeten under tätskikt i badrummet i lägenheten. Möjligheten till ROT-avdrag reduceras om man har använt ROT eller RUT tidigare under året. Maximalt ROT-avdrag kr/person eller mindre om medlemmen beroende av den skattegrundande inkomsten. Se och sök Rotavdrag

18 Hur faktureras kostnaden?
Fakturan 90% av den totala kostnaden för standardutförande ska betalas 4 veckor efter byggstart i badrum ROT-avdrag -standardbadrum ca kr wc ca kr 10% faktureras när entreprenaden är klar och godkänd av medlemmen. Tillvalsbeställningar när badrummet/wc klart Restfaktura vid ej fullt ROT-avdrag Fakturan kommer när start av renoveringsarbetena sker i ditt badrum. Betalningstiden är 30 dagar. ROT-avdrag ansöks till Skattemyndigheten av Titania och medlemmen betalar endast den del som kvarstår efter ROT-avdr Om medlem inte är berättigad till full ROT-avdrag kommer restfaktura skickas till medlem av Titania när beslutet från Skattemyndigheten kommit in.

19 Beställningsprocess Gällande pris, sista datum för beställning var den 1 juni 2014 Beställningen gäller badrum (och wc) i grundutförande. tillvalsbeställning 2 veckor innan start Sena förändringar 2000 kr Renoverat badrum med godkänt våtrumsintyg Har du ett renoverat badrum med godkänt våtrumsintyg behöver du inte göra någon beställning. Däremot behöver föreningens gemensamma avloppsrör kontrolleras. Kontakta Titania för syn. Senare förändringar 2000 kr av tillvalsbeställning debiteras med 2000kr så gör dina val noggrant så att förändringar kan undvikas.

20 Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund har enats om ett avtal för reparationer och ombyggnader;  - Hantverkarformuläret 09 med tillhörande Allmänna bestämmelser. Avtalet avser ett område som regleras av tvingande lagstiftning, konsumenttjänstlagen, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne. 

21

22 Exempel på badrumsritning

23 Fortsatt information Stam och Badnytt - husvis informationsblad läggs i Infolådan i entrén var 14:e dag efter byggmöten. Information om hur produktionen fortlöper i aktuellt hus. Bofinken Nytt - generell information om projektet till alla Vattenavstängningar anslås på hemsidan samt i porten. Hemsidan, Rainer

24 Ordet är fritt!


Ladda ner ppt "Deltagare / projektorganisation"

Liknande presentationer


Google-annonser