Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STARTMÖTE WIBOMS VÄG 2 Syftet är att förbereda medlemmarna för olika praktiska frågor som uppkommer före och under byggtiden, samt att underlätta för medlemmarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STARTMÖTE WIBOMS VÄG 2 Syftet är att förbereda medlemmarna för olika praktiska frågor som uppkommer före och under byggtiden, samt att underlätta för medlemmarna."— Presentationens avskrift:

1 STARTMÖTE WIBOMS VÄG 2 Syftet är att förbereda medlemmarna för olika praktiska frågor som uppkommer före och under byggtiden, samt att underlätta för medlemmarna i kontakten med Titania under projektet. 24 mars 2015, 18:30 restaurang Mega, Armégatan

2 DELTAGARE / PROJEKTORGANISATION Enis Taric, sammankallande stamgrupp och ledamot Tommy Pollak, kommunikation, ledamot Folke Nordlander, teknikgruppen, ledamot Lennart Persson, kommunikation, ledamot Ylva Malm, projektledare Ramböll 1

3 PROGRAM Status i projektet Tidplan - Processbild genomförande, tidplan för Wv 2 Förberedelser, praktiska frågor Genomförande, första tiden - Kontakter, vem, vad, när Kontraktsfrågor - Pris och ROT-avdrag, fakturering, beställningsprocess - vad händer om jag inte renoverar. Fortsatt information 2

4 STATUS I PROJEKTET Lägesrapport ‒ Stamgrupp, vad gör vi? ‒ Ramböll, vilken roll i projektet? ‒ Titania, hur ligger vi till? Ansvarsfördelning mellan dessa ‒ Kort redovisning ansvarsfördelning ‒ Kontaktpersoner vid problem med stam och bad. ‒ Titania platschef Niclas, se informationshäftet ‒ AKUT jour vid vattenläckage/elfel utanför kontorstid ‒ HSB jour 3

5 4 Exempel på skick på våra avloppsstammar

6 TIDPLAN STAMRENOVERING 5

7 ETAPPARBETEN 6 Start tillval v 16 Avslut v 47

8 ETAPPINDELNING 7 Etapp 1 Etapp 4 Etapp 3 Etapp 2

9 PROCESSBILD FÖR WV 2 TillvalEtapp 1Etapp 2Etapp 3Etapp 4 8 v.16-20 v. 30-41v. 34-45 v. 23-33 Produktion Allmänna utrymmen När berörs du? Etappavsnitt är anslagen i entrén av Titania. 2015 v. 16-47

10 FÖRBEREDELSER WV 2 Tillvalsmöten inleds med etapp 1-2 v.16-18 etapp 3-4 v. 18-20 Beställningar samt tillvalsbeställningar ska vara klara till 2 veckor före produktionsstart i varje etapp. Tänk igenom och förbered frågor inför tillvalsmötet: ‒ kakeltyper, olika typer av porslin m.m. ‒ noggrant, förberedd med frågor! Ritningsändringar i efterhand kostar 2000 kr. ‒ speciella behov eller önskemål under renoveringstiden. ‒ om man väljer mycket tillval kan genomförandetiden förlängas för ditt badrum. 9

11 FÖRBEREDELSER Provisoriska toalett/duschrum i cykelrum. Titania byter ut er låscylinder. byggcylinder med 4 st nycklar till lgh-dörr och toa/dusch på BV innan byggstart tills att etapp och lägenhet är avklarad postnyckel utkvitteras för postboxarna i entrrén Märk upp ert källarförråd namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Klädkammare, dagvattenstam 10

12 FÖRBEREDELSER Stam- och tappvattenarbeten i trapphus och allmänna utrymmen. följ rekommendationerna i informationshäftet rensa upp utanför er entrédörr städa ur underskåp och eventuellt överskåp i kök täck in känsliga inventarier ex elektronik mm om du har husdjur som är känsliga för ljud, damm mm Funktionshinder eller svårt att röra dig? Kontakta Titania ”Skogstoa” 11

13 GENOMFÖRANDE Intäckning med plast Avstängningar aviseras på anslagstavlan el, avloppsstammar, tappvatten Uppstår problem, kontakta Titania direkt Bortrest ändra adress eller begär uppehåll i postutdelning rätt kontaktuppgifter Hjälps åt, prata med grannen! 12

14 Exempel på avisering från Titania

15 14 GENOMFÖRANDE

16 KONTAKTER Arbeten som utförs av Titania Niclas Sehlin (platschef) 070-0920326 Vanliga frågor/felanmälan HSB servicecenter, mån-fre 8-16.30 010-442 11 00 HSB Jour, efter telefontid, 08-695 00 00 HSB webb http://www.hsb.se/stockholm/felanmalanhttp://www.hsb.se/stockholm/felanmalan 15

17 KONTRAKTSFRÅGOR Beställningen gentemot Titania är bindande med ett fast pris enligt avtal ‒ Avtalet är en överenskommelse mellan medlem och Titania AB ‒ Överföring av avtalet vid flytt ‒ Dödsbo 16

18 PRIS OCH ROT-AVDRAG Se Titanias informationshäfte. Prisjustering -2200 kr pga omfördelning av ansvar mellan medlem och förening. (asbestsanering/golvets tät- och ytskikt) Förutsättning för ROT-avdrag kan variera för varje medlem ! (Se F/S sid 9) ‒ Maximalt ROT-avdrag 50 000kr/person/år ‒ Två delägare i lägenheten = 2 x 50.000 kr/år ‒ Möjligheten till ROT-avdrag kan reduceras beroende på ekonomi 17

19 HUR FAKTURERAS KOSTNADEN? Fakturan 90% av den totala kostnaden för standardutförande ska betalas 4 veckor efter byggstart i badrum ROT-avdrag -standardbadrum ca 61 000 kr wc ca 23 000 kr 10% faktureras när entreprenaden är klar och godkänd av medlemmen. Tillvalsbeställningar när badrummet/wc klart Restfaktura vid ej fullt ROT-avdrag 18

20 BESTÄLLNINGSPROCESS Gällande pris, sista datum för beställning var den 1 juni 2014 Beställningen gäller badrum (och wc) i grundutförande. ‒ tillvalsbeställning 2 veckor innan start ‒ Sena förändringar 2000 kr ‒ Renoverat badrum med godkänt våtrumsintyg 19

21

22

23 Exempel på badrumsritning

24 FORTSATT INFORMATION Stam och Badnytt - husvis informationsblad läggs i Infolådan i entrén var 14:e dag efter byggmöten. Information om hur produktionen fortlöper i aktuellt hus. Bofinken Nytt - generell information om projektet till alla ‒ Vattenavstängningar anslås på hemsidan samt i porten. Hemsidan, www.hsb.se/stockholm/bofinken.www.hsb.se/stockholm/bofinken 23

25 24


Ladda ner ppt "STARTMÖTE WIBOMS VÄG 2 Syftet är att förbereda medlemmarna för olika praktiska frågor som uppkommer före och under byggtiden, samt att underlätta för medlemmarna."

Liknande presentationer


Google-annonser