Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialpedagogiska innebörder Syftet med studien är att beskriva socialpedagogik i vid bemärkelse genom att studera olika föreställningar. Frågeställningar:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialpedagogiska innebörder Syftet med studien är att beskriva socialpedagogik i vid bemärkelse genom att studera olika föreställningar. Frågeställningar:"— Presentationens avskrift:

1 Socialpedagogiska innebörder Syftet med studien är att beskriva socialpedagogik i vid bemärkelse genom att studera olika föreställningar. Frågeställningar: Vilka föreställningar uttrycker de intervjuade om socialpedagogik som teoretiskt fält socialpedagogik som praxis socialpedagogik som akademisk disciplin?

2 Tre olika kontext samhällelig utbildnings individuell

3 Två dominerande diskurser en universalistisk en partikulär

4 Det universalistiska talet om socialpedagogik: Historiska rötter Bärande begrepp med relevans för socialpedagogik Socialpedagogiska kunskapsobjekt: Teorier med relevans för socialpedagogik

5 Det partikulära talet om socialpedagogik socialpedagogik som mål socialpedagogik som förhållningssätt socialpedagogik som metod redskap i socialpedagogisk verksamhet socialpedagogiska roller socialpedagogiska målgrupper socialpedagogiska arenor

6 Tre socialpedagogiska modeller: Anpassande Mobiliserande Demokratisk Verktygrelationhandling dialog Metodbehandlingssamhällspåver- animation metoder kande metoder Förhåll-individualistisktkollektivt för- praktisk klokhet ningssättändrande Begreppgemenskap, empowerment, bildning, med- frigörelse borgarskap Ämne psykologisociologi pedagogik

7 Disciplin eller område Vetenskapsteoretiskt inspirerande utgångspunkter – socialpedagogik som disciplin yttre struktur inre struktur


Ladda ner ppt "Socialpedagogiska innebörder Syftet med studien är att beskriva socialpedagogik i vid bemärkelse genom att studera olika föreställningar. Frågeställningar:"

Liknande presentationer


Google-annonser