Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialpedagogiska innebörder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialpedagogiska innebörder"— Presentationens avskrift:

1 Socialpedagogiska innebörder
Syftet med studien är att beskriva socialpedagogik i vid bemärkelse genom att studera olika föreställningar. Frågeställningar: Vilka föreställningar uttrycker de intervjuade om socialpedagogik som teoretiskt fält socialpedagogik som praxis socialpedagogik som akademisk disciplin?

2 Tre olika kontext samhällelig utbildnings individuell

3 Två dominerande diskurser
en universalistisk en partikulär

4 Det universalistiska talet om socialpedagogik:
Historiska rötter Bärande begrepp med relevans för socialpedagogik Socialpedagogiska kunskapsobjekt: Teorier med relevans för socialpedagogik

5 Det partikulära talet om socialpedagogik
socialpedagogik som mål socialpedagogik som förhållningssätt socialpedagogik som metod redskap i socialpedagogisk verksamhet socialpedagogiska roller socialpedagogiska målgrupper socialpedagogiska arenor

6 Tre socialpedagogiska modeller:
Anpassande Mobiliserande Demokratisk Verktyg relation handling dialog Metod behandlings samhällspåver animation metoder kande metoder Förhåll- individualistiskt kollektivt för praktisk klokhet ningssätt ändrande Begrepp gemenskap, empowerment, bildning, med frigörelse borgarskap Ämne psykologi sociologi pedagogik

7 Disciplin eller område
Vetenskapsteoretiskt inspirerande utgångspunkter – socialpedagogik som disciplin yttre struktur inre struktur


Ladda ner ppt "Socialpedagogiska innebörder"

Liknande presentationer


Google-annonser