Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka är vi? GR Utbildning Pedagogiskt Centrum Sandra Svensson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka är vi? GR Utbildning Pedagogiskt Centrum Sandra Svensson."— Presentationens avskrift:

0 Formativ bedömning Bedömning för lärande -
Mount - Åsaskolan

1 Vilka är vi? GR Utbildning Pedagogiskt Centrum Sandra Svensson

2 BFL – ett förhållningssätt
Summativ Bedömningen har en summerande karaktär: Betygssättning Poängsammanställningar Kunskap om resultat (varför gick det som det gick) Formativ Bedömning syftar till att forma och utveckla – både elevens kunskaper, men också lärarens undervisning. Var befinner sig eleven? Vart ska eleven? Hur kommer eleven dit? Detta kommer passet att handla om!

3 Tvåminuterssamtal Utifrån Thornbergs föreläsning - vad är du upptagen av nu, vilka tankar har du?

4 En utgångspunkt: ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” - Skollagen (2010:800) Sandra

5 Strategier som gynnar lärandet

6 Strategi 1 - Tydliggöra mål och kunskapskrav
…mål med mål, liksom...

7

8 Tydliggöra mål och kunskapskrav - Att synliggöra kunskapskrav och förmågor
Läroplan, kursplan Centralt innehåll, kunskapskrav, förmågor progressionen i värdeorden Tydliga exempel, elevexempel Matriser Samsyn här?

9 Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
0,9 sekunder? Att ställa frågor Öppna Diagnostiska Påståenden Bordsfrågor Pingpong eller Basket?

10 Mentimeter En diagnostisk fråga
Kritiskt moment – jag behöver försäkra mig om att jag har alla elever med mig.

11 Hur? ”No hands up” ”glasspinnar” “mini whiteboard” “trafikljus”

12 Strategi 3 Återkoppling som för lärandet framåt
“Exit tickets” “Tumme upp och ner” “Padlet” Reflektion, utvärdering (loggbok) Lika mycket för läraren

13 Återkoppling som för lärandet framåt
Poäng? Prov? Betyg? Prickmatriser? Feedback! Processen! Bedömning! Elevexempel!

14 Padlet Hur gör ni när ni ger återkoppling och när ger ni den?
Vad återkopplas? Sandras padlet

15 Strategi 4 - aktivera elever som lärresurser för varandra
“Bordsfrågor” “Kamratrespons” “Frågelådor” “C3B4ME” Ett effektivt redskap för att öka lärandet! ...Men vad ger eleverna respons på?

16 Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess
Lära sig att lära Iup-processen i dialog med elev, lärare och vårdnadshavare Alla strategier harmoniserar

17 Helen Timperley och kollegialt lärande
Vilka kunskaper och förmågor behöver eleverna utveckla? Utvärdera hur de nya metoderna utvecklat elevens lärande Vilka förmågor behöver vi lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov Aktiviteter i klassrummet för ett förändrat lärande Fördjupa de professionella förmågorna Detta är ert avstamp vad jag har förstått. Nu fortsätta med kollegialt lärande. Litteratur? Elevernas behov - lärarnas behov – fortbildning ser annorlunda ut idag. Aktivt prova – de facto en förändring för eleverna i klassrummet.


Ladda ner ppt "Vilka är vi? GR Utbildning Pedagogiskt Centrum Sandra Svensson."

Liknande presentationer


Google-annonser