Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Formativ bedömning -Bedömning för lärande - Mount - Åsaskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Formativ bedömning -Bedömning för lärande - Mount - Åsaskolan"— Presentationens avskrift:

1 Formativ bedömning -Bedömning för lärande - Mount - Åsaskolan Kristoffer.creutz@grkom.com sandra.svensson@grkom.se

2 Vilka är vi? GR Utbildning Pedagogiskt Centrum Sandra Svensson

3 BFL – ett förhållningssätt Summativ Bedömningen har en summerande karaktär: -Betygssättning -Poängsammanställningar -Kunskap om resultat (varför gick det som det gick) Formativ Bedömning syftar till att forma och utveckla – både elevens kunskaper, men också lärarens undervisning. 1)Var befinner sig eleven? 2)Vart ska eleven? 3)Hur kommer eleven dit? Detta kommer passet att handla om!

4 Tvåminuterssamtal Utifrån Thornbergs föreläsning - vad är du upptagen av nu, vilka tankar har du?

5 En utgångspunkt: ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och bepro ̈ vad erfarenhet.” - Skollagen (2010:800)

6 Strategier som gynnar lärandet

7 Strategi 1 - Tydliggöra mål och kunskapskrav …mål med mål, liksom...

8

9 Tydliggöra mål och kunskapskrav - Att synliggöra kunskapskrav och förmågor ●Läroplan, kursplan ●Centralt innehåll, kunskapskrav, förmågor progressionen i värdeorden ●Tydliga exempel, elevexempel ●Matriser Samsyn här?

10 Strategi 2 - Skapa aktiviteter som synliggör lärandet -0,9 sekunder? -Att ställa frågor -Öppna -Diagnostiska -Påståenden -Bordsfrågor -Pingpong eller Basket?

11 Mentimeter En diagnostisk fråga Kritiskt moment – jag behöver försäkra mig om att jag har alla elever med mig.

12 Hur? -”No hands up” -”glasspinnar” -“mini whiteboard” -“trafikljus”

13 Strategi 3 Återkoppling som för lärandet framåt -“Exit tickets” -“Tumme upp och ner” -“Padlet” -Reflektion, utvärdering (loggbok) -Lika mycket för läraren

14 Återkoppling som för lärandet framåt Poäng? Prov? Betyg? Prickmatriser? Feedback! Processen! Bedömning! Elevexempel!

15 Padlet Hur gör ni när ni ger återkoppling och när ger ni den? Vad återkopplas? Sandras padlet

16 Strategi 4 - aktivera elever som lärresurser för varandra -“Bordsfrågor” -“Kamratrespons” -“Frågelådor” -“C3B4ME” Ett effektivt redskap för att öka lärandet!...Men vad ger eleverna respons på?

17 Strategi 5 - Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess -Lära sig att lära -Iup-processen i dialog med elev, lärare och vårdnadshavare -Alla strategier harmoniserar

18 Helen Timperley och kollegialt lärande Vilka kunskaper och förmågor behöver eleverna utveckla? Vilka förmågor behöver vi lärare utveckla för att tillgodose elevernas behov Fördjupa de professionella förmågorna Aktiviteter i klassrummet för ett förändrat lärande Utvärdera hur de nya metoderna utvecklat elevens lärande


Ladda ner ppt "Formativ bedömning -Bedömning för lärande - Mount - Åsaskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser