Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOI:s årskonferens 1 april 2008 Örebro ”Hur befrämjas konkurrensen av nya LOU?” Ulrica Dyrke Företagarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOI:s årskonferens 1 april 2008 Örebro ”Hur befrämjas konkurrensen av nya LOU?” Ulrica Dyrke Företagarna."— Presentationens avskrift:

1 SOI:s årskonferens 1 april 2008 Örebro ”Hur befrämjas konkurrensen av nya LOU?” Ulrica Dyrke Företagarna

2 Konkurrensen i fokus LOU skapar förutsättningar för konkurrens. De nya lagarna innebär mest ett förtydligande Den offentliga upphandlingen är betydelsefull De små företagen är viktiga för konkurrensen i offentlig upphandling

3 Små företags deltagande i offentlig upphandling Källa: Sifo 2007

4 Varför deltar inte små företag? Källa: Sifo 2007

5 Många små företag deltar inte i offentlig upphandling ”Krångel” den mest konkreta orsaken Företagens problem knutna till förfråg- ningsunderlagen – inte LOU Gör inte förfrågningsunderlagen mer komplicerade än nödvändigt

6 Källa: Sifo 2007 Förekommer irrelevanta krav?

7 Företagens agerande vid irrelevanta krav Källa: Sifo 2007

8 De irrelevanta kraven omöjliga att uppfylla för många små företag Källa: Sifo 2007

9 Kravställandet spelar roll Ställ relevanta och proportionerliga krav Miljökrav och sociala krav kopplade till föremålet för upphandlingen Följ upp ställda krav

10 Många små företag överklagar inte Många små företag överklagar inte trots att de anser att fel föreligger Främsta anledningen är att det är tids- och resurskrävande, dock även vanligt att man inte ”vågar” överklaga Transparens i processen viktigt Beivra allvarliga överträdelser

11 Företagens erfarenheter av ramavtal Källa: Sifo 2007

12 Ramavtal Ju större företag, desto mer positiva erfarenheter av ramavtal Dela om möjligt upp ramavtal och andra stora upphandlingar i mindre delar Använd ramavtal med eftertanke

13 Informera marknaden och skapa dialog - till ömsesidig nytta!


Ladda ner ppt "SOI:s årskonferens 1 april 2008 Örebro ”Hur befrämjas konkurrensen av nya LOU?” Ulrica Dyrke Företagarna."

Liknande presentationer


Google-annonser