Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historia RÖK- partnerskapet och överenskommelsen 2003 -2010 23 maj 2003: Samling av tänkbara partner, dåvarande länsarbetsnämnden och kommunförbundet tar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historia RÖK- partnerskapet och överenskommelsen 2003 -2010 23 maj 2003: Samling av tänkbara partner, dåvarande länsarbetsnämnden och kommunförbundet tar."— Presentationens avskrift:

1 Historia RÖK- partnerskapet och överenskommelsen 2003 -2010 23 maj 2003: Samling av tänkbara partner, dåvarande länsarbetsnämnden och kommunförbundet tar initiativet. Kommunförbundet Västernorrland får samordningsuppdraget 13 dec 2004: Första RÖK: en,13 parter skriver under 12 mål 20 jan 2005: ”Sjösättningskonferens” på initiativ av LAN 17 feb 2006: Länsstyrelsen Västernorrland tar på förfrågan från kommunförbundet över samordningen 6 dec 2006: Ny RÖK 2007, 16 parter, 18 övergripande mål, 51 delmål överenskommet att målen ska finnas i egen VP 27 apr 2007: ”Ingen RÖK utan eld” – samverkans/utvecklingsdag Kommunerna inbjuds efter detta att delta i partnerskapet

2 Historia RÖK- partnerskapet och överenskommelsen 2003 -2010 6 mars 2008: 2008 års RÖK, 20 parter, 11 övergripande mål,99 delmål, alla kommuner med, uppföljning av varje mål 2007, 55% helt uppnått, 18% delvis och 27 % ej 10 nov 2008: Processdag Partnerskapet – framtidsvisioner och strukturella hinder i utveckling av partnerskapets arbete. Beslut att inrätta arbetsgrupper som utvecklad arbetsform och växla ansvar för partnerskapets träffar. Mötesplats hos alla parter 17 feb 2009: RÖK 2009, 22 parter, uppföljning 2008 av 11 övergripande mål, 12 delmål, 50% uppfyllda, 43 % delvis uppfyllda, 7% ej, fyra arbetsgrupper startar 22 feb 2010: RÖK 2010, 23 parter, utvärdering av arbetsgrupps- formen, inbjudan av ytterligare 2 parter och ja till Härnösands folkhögskola som bett om att få komma med.

3 RÖK-partnerskapets arbetsgrupper Introduktionsinsatser och yrkesbedömning Alla kommuner, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen (Kyrkan) Sysselsättning, företagande och arbetsmarknadsinsatser Västernorrlands idrottsförbund, Kommunförbundet, Kriminalvården, ALMI, Härnösands kommun, Timrå kommun, Arbetsförmedlingen, Örnsköldsviks kommun Hälsa och omvårdnad Landstinget, Sollefteå kommun, Kramfors kommun, Länsstyrelsen Opinionsbildning, information och kompetensutveckling 5i12, Mittuniversitetet, Polisen, Röda Korset

4 RÖK-partnerskapets uppgift Medlemskapet i partnerskapet för regionala överenskommelser i Västernorrland ser man som en mötesplats där det finns möjlighet att ventilera aktuella frågor gällande flykting och integrationsfrågor. Man kan hämta stöd och inspiration i partnerskapet för sitt arbete inom den egna organisationen. Det ger en möjlighet till kunskapsutbyte, nätverksbyggande och det ger en större förståelse för hur andra organisationer /verksamheter arbetar. Ur ”Erfarenheter utifrån nya arbetsformer i partnerskapet för Regionala överenskommelsen i Västernorrland (RÖK), 2009, Deniz Thimeradh

5 RÖK-partnerskapets uppgift RÖK har en viktig uppgift i mellanrummet mellan den formella lagstiftningen och den praktiska verkligheten, men också i mellanrummen mellan de olika aktörernas formella ansvarsområden. I dessa mellanrum behövs samverkan, dels för att individer och viktiga samhällsfrågor inte ska hamna mellan stolarna och dels för att i avvaktan på förändringar i samhället i stort och lagförändringar löpande utveckla introduktion och integration på ett klokt sätt. ur förberedelsematerial inför ”Ingen Rök utan eld” 2007, Stig Zandren


Ladda ner ppt "Historia RÖK- partnerskapet och överenskommelsen 2003 -2010 23 maj 2003: Samling av tänkbara partner, dåvarande länsarbetsnämnden och kommunförbundet tar."

Liknande presentationer


Google-annonser