Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etik och ledarskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etik och ledarskap."— Presentationens avskrift:

1 Etik och ledarskap

2 Etik i ledarskapet Regler och riktlinjer, normer Vägledande
Undvika etiska problem Ge beredskap för att hantera dem Formellt ledarskap Våld, mobbning, rasism, fusk, droger

3 Chefen / Ledaren Förebild – föregå med gott exempel
Attityden – negativ/positiv Bemötande, normer och värderingar Makt Svåra beslut – alla kan inte bli nöjda Ansvar – påverkar andra människors liv Etisk medvetenhet och mognad Ta ställning och sätta gränser Leva som man lär

4 Chefens tillgångar och risker
Makt - både fördelar och nackdelar Chefen som expert Projektionsmekanismer/kritik/”syndabockar” Instrumentell syn på människor Förtroende, ansvar och utveckling

5 Chefens relationer Företagsägare Andra chefer Medarbetare
Medborgare, samhällsutveckling och media Samarbetsparter Konkurrenter Produktivitet, kvalitet och vinst Medlemmar och kunder  KONFLIKTER

6 Föräldrar Föreningen Medarbetare Medlemmar Barngruppen Samhället
LEDARE Föräldrar Föreningen Medarbetare Medlemmar Samhället Barngruppen

7 Etiska grundfrågor Vad är människans värde?
Vad är rätt handling/regel? Vilken slags person bör man vara?

8 Etiska värden och normer
Välfärd och välstånd Värdighet, respekt, integritet Frihet Rättvisa Jämlikhet och jämställdhet Demokrati och delaktighet Mänskliga rättigheter Humanitet och lojalitet Människovärdesprincipen

9 Etiska egenskaper för chefer
Mod/civilkurage Rättskänsla Vidsynthet och tolerans – öppet sinne Saklighet och måttfullhet – balanserat omdöme Uppriktighet och ärlighet Empati – lyhördhet En jämlik och vänlig grundhållning till andra

10 Etiska riktlinjer – dagens uppgift
Titta på de etiska riktlinjerna på pappret. Reflektera över var och en av dem. Ange situationer där respektive riktlinje är särskilt viktig. Finns det några riktlinjer som är särskilt svåra att följa? Varför? Har ni förslag på ytterligare riktlinjer?

11 Att ta ställning till etiska problem
Vecka 20 – förberedelse i grupp Läs de etiska problem som gruppen tilldelats. Diskutera olika synsätt och ta ställning till problemet. Sammanställ diskussionen på papper som lämnas in. Vecka 21 – redovisningar Läs upp problemet. Sammanfatta gruppens diskussion. Kommentarer från klassen?

12 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänt
Ni presenterar de etiska problem som gruppen studerat och diskuterar ledarens betydelse vid arbete med etik- och moralfrågor. Kriterier för betyget Väl godkänt Er presentation och diskussion är reflekterande och jämförande och påvisar flera olika perspektiv. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Er presentation och diskussion knyter även an till teoretiska kunskaper och egna erfarenheter av olika ledarskapssituationer. Ni stimulerar andra att reflektera över pedagogik och ledarskap.

13 Referenser Blennberger, Erik, Etik och ledarskap – Etisk kod för chefer, Liber AB, 2007


Ladda ner ppt "Etik och ledarskap."

Liknande presentationer


Google-annonser