Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E TIK OCH LEDARSKAP. E TIK I LEDARSKAPET Regler och riktlinjer, normer Vägledande Undvika etiska problem Ge beredskap för att hantera dem Formellt ledarskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E TIK OCH LEDARSKAP. E TIK I LEDARSKAPET Regler och riktlinjer, normer Vägledande Undvika etiska problem Ge beredskap för att hantera dem Formellt ledarskap."— Presentationens avskrift:

1 E TIK OCH LEDARSKAP

2 E TIK I LEDARSKAPET Regler och riktlinjer, normer Vägledande Undvika etiska problem Ge beredskap för att hantera dem Formellt ledarskap Våld, mobbning, rasism, fusk, droger

3 C HEFEN / L EDAREN Förebild – föregå med gott exempel Attityden – negativ/positiv Bemötande, normer och värderingar Makt Svåra beslut – alla kan inte bli nöjda Ansvar – påverkar andra människors liv  Etisk medvetenhet och mognad  Ta ställning och sätta gränser  Leva som man lär

4 C HEFENS TILLGÅNGAR OCH RISKER Makt - både fördelar och nackdelar Chefen som expert Projektionsmekanismer/kritik/”syndabockar” Instrumentell syn på människor Förtroende, ansvar och utveckling

5 C HEFENS RELATIONER Företagsägare Andra chefer Medarbetare Medborgare, samhällsutveckling och media Samarbetsparter Konkurrenter Produktivitet, kvalitet och vinst Medlemmar och kunder  KONFLIKTER

6 LEDARE Föräldrar Föreningen Medarbetare Medlemmar Samhället Barngruppen

7 E TISKA GRUNDFRÅGOR Vad är människans värde? Vad är rätt handling/regel? Vilken slags person bör man vara?

8 E TISKA VÄRDEN OCH NORMER Välfärd och välstånd Värdighet, respekt, integritet Frihet Rättvisa Jämlikhet och jämställdhet Demokrati och delaktighet Mänskliga rättigheter Humanitet och lojalitet Människovärdesprincipen

9 E TISKA EGENSKAPER FÖR CHEFER Mod/civilkurage Rättskänsla Vidsynthet och tolerans – öppet sinne Saklighet och måttfullhet – balanserat omdöme Uppriktighet och ärlighet Empati – lyhördhet En jämlik och vänlig grundhållning till andra

10 E TISKA RIKTLINJER – DAGENS UPPGIFT Titta på de etiska riktlinjerna på pappret. Reflektera över var och en av dem. Ange situationer där respektive riktlinje är särskilt viktig. Finns det några riktlinjer som är särskilt svåra att följa? Varför? Har ni förslag på ytterligare riktlinjer?

11 A TT TA STÄLLNING TILL ETISKA PROBLEM Vecka 20 – förberedelse i grupp 1. Läs de etiska problem som gruppen tilldelats. 2. Diskutera olika synsätt och ta ställning till problemet. 3. Sammanställ diskussionen på papper som lämnas in. Vecka 21 – redovisningar 1. Läs upp problemet. 2. Sammanfatta gruppens diskussion. 3. Kommentarer från klassen?

12 B ETYGSKRITERIER Kriterier för betyget Godkänt Ni presenterar de etiska problem som gruppen studerat och diskuterar ledarens betydelse vid arbete med etik- och moralfrågor. Kriterier för betyget Väl godkänt Er presentation och diskussion är reflekterande och jämförande och påvisar flera olika perspektiv. Kriterier för betyget Mycket väl godkänt Er presentation och diskussion knyter även an till teoretiska kunskaper och egna erfarenheter av olika ledarskapssituationer. Ni stimulerar andra att reflektera över pedagogik och ledarskap.

13 R EFERENSER Blennberger, Erik, Etik och ledarskap – Etisk kod för chefer, Liber AB, 2007


Ladda ner ppt "E TIK OCH LEDARSKAP. E TIK I LEDARSKAPET Regler och riktlinjer, normer Vägledande Undvika etiska problem Ge beredskap för att hantera dem Formellt ledarskap."

Liknande presentationer


Google-annonser