Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskunskap 1b Bedömning. Kunskapskrav – progression Lpf 94 GVGMVG Redogöra Analysera Dra slutsatser FaktaFörståelseFärdighetFörtrogenhetFaktaFörståelseFärdighetFaktaFörståelseFörtrogenhetFärdighetFaktaFörståelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskunskap 1b Bedömning. Kunskapskrav – progression Lpf 94 GVGMVG Redogöra Analysera Dra slutsatser FaktaFörståelseFärdighetFörtrogenhetFaktaFörståelseFärdighetFaktaFörståelseFörtrogenhetFärdighetFaktaFörståelse."— Presentationens avskrift:

1 Samhällskunskap 1b Bedömning

2 Kunskapskrav – progression Lpf 94 GVGMVG Redogöra Analysera Dra slutsatser FaktaFörståelseFärdighetFörtrogenhetFaktaFörståelseFärdighetFaktaFörståelseFörtrogenhetFärdighetFaktaFörståelse

3 Kunskapskrav – progression ECA Dra slutsatser Analysera Redogöra Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet

4 Progressionsuttryck Betyget EBetyget CBetyget A Redogöraöversiktligtutförligtutförligt och nyanserat Dra slutsatser välgrundadevälgrundade och nyanserade Utförandemed visst handlagmed gott handlagmed mycket gott handlag Utvärderaenkla omdömennyanserade omdömennyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras

5 Färdigheter och kvaliteter i Sh 1b RedogöraÖversiktligtUtförligt Utförligt och nyanserat AnalyseraEnkla Komplexa/ avancerade Dra slutsatserEnklaVälgrundade Välgrundade och nyanserade Kvantitet – orsaker o konsekvenserNågonNågraFlera Utförande – Använda begrepp, teorier, modeller och metoder Med viss säkerhet Med säkerhet Diskutera – orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar ÖversiktligtUtförligt Utförligt och nyanserat ArgumenteraEnklaVälgrundade Välgrundade och nyanserade VärderaEnkla omdömen Nyanserade omdömen Nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras Utförande - Granska och tolka informationMed viss säkerhet Med säkerhet ReflekteraEnklaVälgrundade Välgrundade och nyanserade Utförande – på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper Med viss säkerhet Med säkerhet

6 Till övervägande del A C E D B

7 Formativ bedömning – bedömning för lärande Bedömning kan ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften.

8 Kännetecken för formativ bedömning En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/bedomning_och_betyg/formativ_bedomning


Ladda ner ppt "Samhällskunskap 1b Bedömning. Kunskapskrav – progression Lpf 94 GVGMVG Redogöra Analysera Dra slutsatser FaktaFörståelseFärdighetFörtrogenhetFaktaFörståelseFärdighetFaktaFörståelseFörtrogenhetFärdighetFaktaFörståelse."

Liknande presentationer


Google-annonser