Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskunskap 1b Bedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskunskap 1b Bedömning."— Presentationens avskrift:

1 Samhällskunskap 1b Bedömning

2 Kunskapskrav – progression Lpf 94
VG MVG Dra slutsatser Analysera Redogöra Fakta Fakta Fakta Fakta Förståelse Förståelse Förståelse Förståelse Färdighet Färdighet Färdighet Förtrogenhet Förtrogenhet 2

3 Kunskapskrav – progression
C A Dra slutsatser Dra slutsatser Dra slutsatser Analysera Analysera Analysera Redogöra Redogöra Redogöra Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet Fakta Förståelse Färdighet Förtrogenhet

4 Progressionsuttryck Betyget E Betyget C Betyget A Redogöra
översiktligt utförligt utförligt och nyanserat Dra slutsatser välgrundade välgrundade och nyanserade Utförande med visst handlag med gott handlag med mycket gott handlag Utvärdera enkla omdömen nyanserade omdömen nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras

5 Färdigheter och kvaliteter i Sh 1b
Redogöra Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat Analysera Enkla Komplexa/ avancerade Dra slutsatser Välgrundade Välgrundade och nyanserade Kvantitet – orsaker o konsekvenser Någon Några Flera Utförande – Använda begrepp, teorier, modeller och metoder Med viss säkerhet Med säkerhet Diskutera – orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar Argumentera Värdera Enkla omdömen Nyanserade omdömen Nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras Utförande - Granska och tolka information Reflektera Utförande – på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper

6 Till övervägande del A C E B D

7 Formativ bedömning – bedömning för lärande
Bedömning kan ha flera syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett summativt syfte medan en bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. I det dagliga skolarbetet görs bedömningar med bägge dessa syften.

8 Kännetecken för formativ bedömning
En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande.


Ladda ner ppt "Samhällskunskap 1b Bedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser