Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genrer – Varför? ”Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genrer – Varför? ”Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning."— Presentationens avskrift:

1 Genrer – Varför? ”Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad” (Lgr 11)

2 Genre eller texttyp? Förklarande texter Beskrivande texter Berättand e texter Instruerande texter Argumenterande texter Utredande texter DiagramTidningsartikelPoesiInstruktionDebattartikelRecension TabellFaktatextSagaReceptInsändareJämförande text LabbrapportReferatBerättelseManualReklam?Analys Subjektiv? Objektiv?

3 Vi håller oss till begreppet genre…   [GENRE 1] 1) (numera i sht vard.) art, slag; äv. (i sht förr) : fack, gren, område; i förb. med possessivpron. l. gen. ss. attribut äv.: art l. slag som motsvarar ngns tycke l. smak; i sht i prep.uttr. inledda av prep. i. Hon (har) haft en fullkomlig education i alla genre.DA 1808, nr 27, s. 8. Sten Larsson är i sin genre ett geni. ROOS Skugg.306 ( 1891 ). Denna dam är icke i min genre, men hon intresserar mig. STRINDBERG HögreR 200 ( 1899 ). (SAOB)DA ROOS Skugg. STRINDBERG HögreR

4   [GENRE 2] 2) (i sht i fackspr.) i fråga om konst l. litteratur: avgränsat område, inskränkande sig till vissa bestämda ämnen l. värkningsmedel l. visst framställningssätt l. präglat av en viss bestämd smak l. stil o. d.; konstart; (egen) stil, manér; särsk. i förb. med possessivpron. l. gen. ss. attribut, stundom i inskränktare anv.: konstart som motsvarar ngns speciella smak. KELLGREN ( 1788 ) i 2Saml. 7: 115. Poetiska verk utkomma dageligen.. De höra ej till min genre. Jag håller mig vid prosan. SÖDMAN ( 1816 ) Därs. 4: 143. Bellman försökte sig i den dramatiska genren. ODHNER G3 1: 600 ( 1885 ). SYLWAN ( O. B ING ) 1: 142( 1910 ). (SAOB) KELLGREN2Saml. ODHNER G3

5 Några genrer enligt den första definitionen  Krönika  Brev  Kapitel i bok  Novell  Artikel  Debattinlägg  Bidrag till antologi…

6 Några genrer enligt definition två…  Tre överordnade genrer: 1. Epik 2. Lyrik 3. Dramatik

7 Några litterära genrer  Thriller  Äventyrsroman  Dagboksroman  Fabel  Saga…

8 En genres särdrag  Syfte: Syftet bestämmer i vilken genre en text hamnar. Är syftet att berätta an saga är texten en saga till exempel.  Mottagare: Vi varierar vårt språk beroende på om vi skriver för små barn eller för pensionärer till exempel. Detta kallas för mottagaranpassning.  Uttryckssätt: En text struktureras olika beroende på vilken genre texten tillhör. Skriver du en berättelse vill du kanske att den ska vara spännande och så vidare. En instruktion skulle ju uttryckas på ett helt annat sätt!

9

10 Berättelser  Personliga berättelser. - sms & chatt - sms & chatt - blogg - blogg - brev & e-brev - brev & e-brev - dagbok - dagbok - Krönika av Alex Schulman - Krönika av Alex SchulmanKrönika av Alex SchulmanKrönika av Alex Schulman - biografi - biografibiografi

11 Berättelser…  Fiktion. - en påhittad berättelse - en påhittad berättelse - en serie händelser som kretsar kring en intrig - en serie händelser som kretsar kring en intrig - innehåller många beskrivningar av personer och miljöer - innehåller många beskrivningar av personer och miljöer - flera aktörer: en (eller flera) protagonister samt en (eller flera) antagonister - flera aktörer: en (eller flera) protagonister samt en (eller flera) antagonister

12 Uppgift Beskriv ett öde hus. - Inga karaktärer. - Inga karaktärer. - Lämna dig själv utanför – observera huset. - Lämna dig själv utanför – observera huset. Var ligger huset? Hur ser det ut? Vem/vilka har bott där tidigare – finns det spår? Hur ser det ut inuti? Skriv max en sida. Vid nästa tillfälle läser ni upp era texter för varandra i mindre grupper. Till dess ska ni även ha ett lämpligt förslag på en fortsättning.


Ladda ner ppt "Genrer – Varför? ”Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning."

Liknande presentationer


Google-annonser