Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I I 031-315 10 00 Kvalitetsredovisningar i dagsläget Ett led i den.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I I 031-315 10 00 Kvalitetsredovisningar i dagsläget Ett led i den."— Presentationens avskrift:

1 www.molndal.se I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I gymnasieforvaltningen@molndal.se I 031-315 10 00 Kvalitetsredovisningar i dagsläget Ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen Bedömning av måluppfyllelse Redogörelse för åtgärder Krav på kommunen: Upprättas senast den 1 maj Bygga på skolornas redovisningar

2 www.molndal.se I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I gymnasieforvaltningen@molndal.se I 031-315 10 00 Förändringar Betoning på systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsredovisningen ett verktyg som skall främja kvalitetsarbetet Underlag för för information om resultat samt övervägande på nästa nivå i utbildningssystemet

3 www.molndal.se I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I gymnasieforvaltningen@molndal.se I 031-315 10 00 Förändringar ” Uppnåtts” ”Förverkligats” ”För att målen skall uppnås” ”för ökad måluppfyllelse” Ingå kvalitetsområden som omfattar verksamhetens förutsättningar, arbetet för måluppfyllelse samt utbildningens resultat Kravet på att kommunernas kvalitetsredovisning ska bygga på skolornas utgår Större krav på personal- och elevmedverkan

4 www.molndal.se I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I gymnasieforvaltningen@molndal.se I 031-315 10 00 Kvalitetsområden som årligen skall ge underlag för bedömning av hur väl skolan/verksamheten når de nationella målen - Förutsättningar (Personal, Materiella resurser, Ekonomiska resurser) -Arbetet i skolan (Elevernas/studerandes ansvar och inflytande, Skolan som arbetsplats, Ledarskap och personalens yrkesutveckling, Samverkan, Information, Kvalitetssäkring av bedömning av betygssättning) - Utbildningsresultat (i förhållande till de nationella kunskapsmålen och i förhållande till de nationella målen för normer och värden)

5 www.molndal.se I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I gymnasieforvaltningen@molndal.se I 031-315 10 00 Kvalitetsområden som årligen skall ge underlag för bedömning av hur väl en kommun/en huvudman når de nationella målen -Resurser -Styrning, ledning och kvalitetsarbete -Utbildningsresultat -Bedömning och betygssättning

6 www.molndal.se I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I gymnasieforvaltningen@molndal.se I 031-315 10 00 Kvalitetsområden som BÖR redovisas fördjupat vart 3:e år enligt skolans/kommunens/huvudmannens val: Insatser för elever i behov av stöd Jämställdhet Undervisning för elever med utländsk bakgrund Hälsa Läromedel De kvalitetsområden som föreslås redovisas fördjupat under en 3:årsperiod SKALL även ingå i den årliga redovisningen.

7 www.molndal.se I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I gymnasieforvaltningen@molndal.se I 031-315 10 00 Övrigt Ett begränsat antal indikatorer kommer att föreskrivas Föreskrifter och stödmaterial kommer utfärdas Skyldighet att publicera kvalitetsredovisningen på den egna hemsidan Föreskrifterna gäller från läsåret 2005/06


Ladda ner ppt "I Gymnasieförvaltningen Mölndals stad I I 031-315 10 00 Kvalitetsredovisningar i dagsläget Ett led i den."

Liknande presentationer


Google-annonser