Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektförslag för VÄST-RTK Nätverks-RTK i produktionstest i västra Sverige Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektförslag för VÄST-RTK Nätverks-RTK i produktionstest i västra Sverige Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för."— Presentationens avskrift:

1 Projektförslag för VÄST-RTK Nätverks-RTK i produktionstest i västra Sverige Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks-RTK. Omfattar –SWEPOS-stationerna; Vänersborg, Göteborg, Borås, Jönköping och Onsala. –projektstationerna; Smögen, Trollhättan, Östra Frölunda, Reftele och Falkenberg.

2 Förslag till nytt nät

3 Varför Nätverks-RTK Behövs bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med centimeternoggrannhet. Egen referensstation behöver ej etableras innan mätning kan påbörjas = Tidsbesparande. Sömlöst täckningsområde för användaren. Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll på utsänd data.

4 Nätverks-RTK + = Referensstation = Täckningsområde Standard RTK Täckningsområde

5 Alternativ av Nätverks-RTK Alt 1. Användaren skickar sin position via GSM till Nätverks-RTK servern och får tillbaka korrigerade RTK-data i ett standardformat. Alt 2. RTK-data med tillhörande korrektionsmodell distribueras i fabrikantformat till användaren som har en beräkningsenhet kopplad till GPS-mottagaren.

6 Tvåvägskommunikation (t.ex GSM) ”Virtuella” stationer Ref stn 1 Ref stn 2 Ref stn n SWEPOS serverNätverks-RTK-program GSM modemGPS-mottagare SWEPOS data RTCM, Virtuell station NMEA position RTCM, Virtuell station ROVER

7 Syfte Etablering / ett års drift av prototyptjänst för Nätverks-RTK i västra Sverige. Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för Nätverks-RTK. Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system. Vilka vinster finns med att introducera Nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning.

8 Effektmål fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK underlag för att bedöma hur Nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för detaljmätning med GPS.

9 Produktmål Ett prototypnät av fasta referensstationer för Nätverks-RTK i västra Sverige för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av Nätverks-RTK Rapporter med sammanställning av testresultat

10 Aktiviteter (1)

11 Aktiviteter (2)

12 Planeringsfas 1 december 2001 - 15 januari 2002 Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

13 Implementerings och verifieringsfas 15 jan - 28 febr 2002 Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Planering av fältmätningar

14 Produktionsmätningsfas, studier av kostnad/nyttoeffekt för Nätverks-RTK 1 mars 2002 - 28 febr 2003 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Varje grupp utför testmätningar 1-2 dagar/månad –jämförelse mot egen referensstation eller, –testmätningar på kända s.k. SWEREF- punkter

15 Beräknings- och utvärderingsfas löpande under året Utvärdering av genomförda mätningar för studier av kostnads/nyttoanalys för Nätverks- RTK löpande under projekttiden Erfarenheter från produktionsmätningarna följs löpande upp under projekttiden

16 Sammanställning av resultat 1 - 31 mars, 2003 Delresultat och erfarenheter sammanställs löpande och distribueras till projektdeltagarna. Avrapportering vid seminarier i mitten av projekttiden och projekttidens slut. Slutrapport då projektet är slutfört

17 Finansiering Arbetstid LMV (Geodetiska utvecklings enheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet. Onsala rymdobservatorium och intressenterna står för egen tid och resor. Projektkoordinatorns tid täcks via projektet ?

18 Finansiering Utrustning och drift LMV tillhandahåller; –data från 5 SWEPOS-stationer –server och nätverks-RTK programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS- drift Driftskostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år/projekt- station.

19

20 Sammanställning av kostnader

21 Förslag till fördelning av kostnader Kommuner < 10.000 invånare, = 10.000 kr/år Kommuner med 10 - 50.000 inv. = 25.000 kr/år Kommuner > 50.000 invånare, = 50,000 kr/år Konsulter < 10 milj omsättning = 25.000 kr/år Konsulter > 10 milj omsättning = 50.000 kr/år Övriga intressenter, = 50.000 kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefon kostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början.

22 Organisation/ styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av; kommungrupp - 2 pers/län statliga fastighetsbildningsmynd. - 1 pers statliga verk/organisationer - 1 pers övriga intressenter - 1 pers samt en utsedd person som sammankallande.

23 Organisation/ projektgrupp Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren. Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen.


Ladda ner ppt "Projektförslag för VÄST-RTK Nätverks-RTK i produktionstest i västra Sverige Ett års produktionsmätning, drift och utvärdering av en prototyptjänst för."

Liknande presentationer


Google-annonser