Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FINLAND I ANDRA VÄRLDSKRIGET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FINLAND I ANDRA VÄRLDSKRIGET"— Presentationens avskrift:

1 FINLAND I ANDRA VÄRLDSKRIGET
VINTER- OCH FORTSÄTTNINGSKRIGET MS

2 VINTERKRIGET

3 Bakgrund: Ribbentrop-Molotovpakten (1939)
hemligt tillägg: FIN hör till SOV intressesfär. Hemligt tilläggsprotokoll Artikel I. I händelse av territoriell och politisk ombildning av områdena tillhörande de baltiska staterna (Finland, Estland, Lettland, Litauen), skall Litauens norra gräns utgöra inflytandesfärernas gräns mellan Tyskland och Sovjetunionen. I anslutning till detta skall Litauens anspråk på Vilno-området erkännas av båda sidor. Kriget hotar

4 Krigsförloppet november -39: skotten i Mainila. Finland nekar.
SOV anfaller FIN den 30 november = VINTERKRIGET Kallio Krigsutbrottet Ramp: Om historia massiva bombardemang + stort ryskt övertag MS

5 parentes: Terijokoregeringen
Stalins marionettregering för FIN ledare: Otto Wille Kuusinen medlemmar: finska exilkommunister Slöt avtal med SOV MS

6 Krigsförloppet FIN får inget understöd (TYS: pakten, SVE: rädd för krig, USA: blandar sig inte, SB & FRA: inte färdiga MEN: finska sisun ”Vinterkrigets under”. Februari -40: SOV storanfall på Karelska näset  FIN tvingas dra sig tillbaka. MS

7 Krigets slut februari –40 fredsförhandlingar
fredsavtalet dikteras åt FIN undertecknas den 13 mars (MOSKVAFREDEN)  VINTERKRIGETS 105 DAGAR ÄR SLUT. Moskvafreden Ramp: Om historia MS

8 Följder FIN avstår områden och utarrenderar Hangö udd på 30 år FIN:
människor måste evakueras. FIN: ca döda (av vilka ca 950 civila) sårade soldater (av vilka invalider) RYS: ca stupade soldater fred MS

9 Fortsättningskriget

10 Bakgrund: Hösten -40: TYS säljer vapen och livsmedel åt FIN
betalning = rätt att transportera trupper genom FIN : Operation Barbarossa Hitler i radio: FIN strider med TYS SOV bombar städer i FIN =FORTSÄTTNINGSKRIGET kriget bryter ut Rytis tal

11 Krigsförloppet Anfallsskedet FIN: SOV:
bättre utrustning större armé än tidigare SOV: röda armén måste stoppa tyskarna FIN:s armén nådde lätt den gamla gränsen sept.: FIN går över riksgränsen

12

13 började: nyåret -42 och varade ca 2½ år
Ställningskriget började: nyåret -42 och varade ca 2½ år tidsfördriv: t.ex. bygga ”korsu”, studier och idrott många karelare återvände hem Hitler besökte Mannerheim på hans 75-årsdag Hitler i FIN mars -44: TYS kommer att förlora fredsförhandlingar mellan SOV och FIN MEN: fredsvillkoren var för hårda Livet hemma Livet hemma 2

14 Den ryska storoffensiven
förspel: massiva bombardemang mot finska städer (ex. Helsingfors i feb. -44) start: 9 juni -44 (tre dagar efter D-Day) vad? röda arméns anfall på Karelska näset finska armén trängdes snabbt tillbaka offensiven stoppades vid Tienhaara, Tali och Ihantala. Fronten bryter samman

15 Vägen mot fred juni -44: FIN behövde hjälp av TYS
(Ryti-)Ribbentrop-pakten  FIN fick militär hjälp av TYS Audio: Rytis meddelande åt Hitler sept. -44: Ryti avgick och Mannerheim utsågs till president FIN kunde sluta vapenstillestånd med SOV MEN: bröt INTE sitt löfte åt TYS freden slöts 1947 i Paris Mellanfred till fred Fredsfest i H:fors

16 Krigsförluster stupade eller försvunna: 66 000 soldater
FIN:s förluster totalt: stupade/saknade (2,2 % av bef.) sårade (av vilka blev invalider) 2700 civila offer FIN förlorade 12,5 % av sin areal människor måste evakueras från de förlorade områdena


Ladda ner ppt "FINLAND I ANDRA VÄRLDSKRIGET"

Liknande presentationer


Google-annonser