Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inte se skogen för alla träd Skogsindustrin är anknuten till allt i vardagen Årligen delas det ut ca 30 000 studentbetyg Helsingfors skolor behöver årligen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inte se skogen för alla träd Skogsindustrin är anknuten till allt i vardagen Årligen delas det ut ca 30 000 studentbetyg Helsingfors skolor behöver årligen."— Presentationens avskrift:

1

2 Inte se skogen för alla träd Skogsindustrin är anknuten till allt i vardagen Årligen delas det ut ca 30 000 studentbetyg Helsingfors skolor behöver årligen 243 000 blyertspennor I vardagen stöter du på produkter från skogsindustrin mer än 40 gånger

3 Smakar trä Tuggummits xylitol fås ur björk En intelligent läkemedelsförpackning påminner om att ta medicinen och meddelar hälsovårdaren om pillret inte tas

4 Kapa och stapla Kapa och stapla Skogsindustrin handlar inte om att hugga ved Skogsindustrin är en naturvänlig bransch De positiva hälsoeffekterna i Benecol grundar sig på en uppfinning gjord inom den finska skogsindustrin Pappersingenjörerna gör annat än papper Hälften av Europas pappersingenjörer avlägger sin examen i Finland Med god skogsvård (inkluderat huggning) påverkar man positivt världens koldioxidbalans RÄTT!

5 Ett pussel av papper Ett pussel av papper Vad intresserar dig? Teknik Bio- och nanoteknik samt IT Naturvetenskaper Språk och internationalitet Ekonomi Naturen och omgivningen Marknadsföring och kommunikation Pappersingenjören representerar framtidens mångkunnighet

6 Finlands skogar Trä är Finlands egen råvara idag och imorgon Av Finlands yta är ca 70% skog Skogarna är våra enda betydande naturresurser Den finländska skogsvården är av världsklass Kunnandet stannar i Finland

7 Finlands skogar ute i världen Över 90 % av pappersindustrins produktion exporteras, främst till Mellan-Europa Andra stora exportländer är USA, Ryssland och Japan Produktionsanläggningar uppförs i allt större grad i nya marknadsområden i Asien, Syd- Amerika och Ryssland

8

9 Tonvis av arbete Vad gör pappersingenjören? Energichef Miljöingenjör Driftsingenjör Produktutvecklare Forskare Ekonomiproffs Exportledare Egen företagare Kommunikationschef Marknadsanalytiker Marknadsföringschef Konsult Personalchef Expert Lobbare Logistikchef Diplomingenjörens startlön är i genomsnitt 3 160 euro i månaden! HUR KAN DU JOBBA I HELSINGFORS, VAR DÄR FINNS EN PAPPERSFABRIK?

10 Naturen tackar pappersingenjören Skogsindustrin är en av världens naturvänligaste branscher Trä är en förnybar råvara, det kommer att finnas tillräckligt i Finland även i framtiden En växande, välskött skog binder koldioxid betydligt bättre än en gammal Pappersindustrin är en bransch med hållbar utveckling Skogsindustrin utnyttjar redan nu allt det returpapper som tas till vara till 100 % Av produktionsanläggningarnas energi är 70 % bioenergi

11 Var kan man studera? Universitet och högskolor Uleåborgs universitet Jyväskylä universitet Tammerfors tekniska universitet Villmanstrands tekniska universitet Åbo Akademi Aalto-universitetet, Helsingfors Yrkeshögskolorna Tammerfors yrkeshögskola Jyväskylä yrkeshögskola Saima yrkeshögskola

12 Vad skall jag göra för att få börja studera? Ansökningsanvisningar för universitet och högskolor För diplomingenjörs- och arkitektutbildningen finns en gemensam ansökning, där man kan ansöka om studieplats vid Tekniska Högskolan / Aalto-universitetet, Tammerfors, Villmanstrand, Uleåborg och Åbo Akademi Riksomfattande ansökning till alla tekniska universitet och högskolor 2.2. – 9.4.2009 Till Jyväskylä universitets avdelning för kemi ansöks skilt, men i den riksomfattande universitetsansökningen Kontrollera var skolas hemsida för närmare ansökningsanvisningar

13 Vad skall jag göra för att få börja studera? Ansökningsanvisningar för yrkeshögskolor Riksomfattande gemensam ansökning 23.3. – 9.4.2009 Urvalsprov för tekniska utbildningar 8.6. Urvalskriterier: skolframgång, första prioriterade ansökningsplatsen, urvalsprov samt arbetserfarenhet Kontrollera var skolas hemsida för närmare ansökningsanvisningar

14 Välkommen att studera www.p-inssi.fi www.papereng.fi

15 För gymnasieelever: www.p-inssi.fi Paperi-insinöörit ry: www.papereng.fi Aalto-universitetet: www.aaltoyliopisto.info Tammerfors tekniska universitet: www.tut.fi Villmanstrand tekniska universitet: www.lut.fi Uleåborgs universitet: www.oulu.fi/yliopisto Åbo Akademi: www.abo.fi Jyväskylä universitet: www.jyu.fi Tammerfors yrkeshöskola: www.tamk.fi Saima yrkeshöskola: www.saimia.fi Jyväskylä yrkeshöskola: www.jamk.fi


Ladda ner ppt "Inte se skogen för alla träd Skogsindustrin är anknuten till allt i vardagen Årligen delas det ut ca 30 000 studentbetyg Helsingfors skolor behöver årligen."

Liknande presentationer


Google-annonser