Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underhållsbegreppet (Aff) Planerat underhåll (förutbestämt i tid och rum) Felavhjälpande underhåll (t ex felanmälan) –Övrigt felavhjälpande underhåll (t.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underhållsbegreppet (Aff) Planerat underhåll (förutbestämt i tid och rum) Felavhjälpande underhåll (t ex felanmälan) –Övrigt felavhjälpande underhåll (t."— Presentationens avskrift:

1 Underhållsbegreppet (Aff) Planerat underhåll (förutbestämt i tid och rum) Felavhjälpande underhåll (t ex felanmälan) –Övrigt felavhjälpande underhåll (t ex byte packningar) –Akut underhåll (t ex trasig värmepanna)

2 Underhållsbegreppet ( Umeå kommun ) Långsiktigt planerat underhållLPU Ytskikt Förebyggande underhållFU Årliga kontroller Avhjälpande underhållAU Akuta fel Skadegörelse (Reinvestering) Byte av tekniska komponenter Funktionsrelaterad

3 Felavhjälpande underhåll – AU Är underhållsåtgärder som utförs akut och som ska återställa byggnadsdelens eller installationsutrustningens avsedda funktion. Som avhjälpande underhåll ska också betraktas nödvändigt utbyte av enstaka byggnadskomponenter understigande ett basbelopp. Till felavhjälpande underhåll hör åtgärder efter skadegörelse eller uppstådda funktionsbortfall som glaskross, brand, vattenläckage, pumphaveri, takläckage motorhaverier etc. Felavhjälpande underhåll finansieras via internpriset som ett uttag gemensamt för hela fastighetsbeståndet eller för skadegörelse och försäkringsrelaterade skador via internt försäkringssystem överstigande 100 kkr. För skadegörelse som inträffar när verksamheter pågår i lokalerna debiteras berörd verksamhet skadekostnaderna.

4 Långtidsplanerat underhåll - LPU Är underhåll i förebyggande syfte som utförs med tidsintervall på mer än ett år. Med underhåll avses fastighetsanknutna åtgärder som syftar till att vidmakthålla ett objekt eller återställa det till ett sådant tillstånd att det kan prestera avsedd funktion. Dessa åtgärder omfattar inte utbyten och större renoveringar som görs klimatskärm, installationsutrustning och system som en helhet. Långtidsplanerat underhåll finansieras via internpriset som ett uttag gemensamt för hela fastighetsbeståndet. Grundprincipen är att nödvändigt underhåll ska kunna utföras utan krav på internprishöjningar.

5 Underhållshjulet Förebyggande underhåll Minskat avhjälpande underhåll Mer planerat underhåll Bättre ekonomi


Ladda ner ppt "Underhållsbegreppet (Aff) Planerat underhåll (förutbestämt i tid och rum) Felavhjälpande underhåll (t ex felanmälan) –Övrigt felavhjälpande underhåll (t."

Liknande presentationer


Google-annonser