Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsavdelningen Jarl Torgerson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsavdelningen Jarl Torgerson"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-11-07 Jarl Torgerson
Kvartalen - Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska resultat/medicinsk kvalitet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Jarl Torgerson

2 Uppdrag Steg 1 Utreda formerna för webbaserat system för enhetlig och regelbunden datafångst, bearbetning och redovisning av: - regiongemensamma kvalitetsindikatorer - uppföljning av God Vård - regionfullmäktiges prioriterade mål Inte ta fram nya kvalitets- och resultatmått Steg 2 Ansvara för implementering av föreslagna lösningar

3 Arbetsgrupp HSA Sjukhusen Kristina Narbro Ulf Angerås
Jarl Torgerson Agnetha Folestad Hans-Göran Hagström Registercentrum Catarina Karlberg Thomas Brezicka Karin Möller/Ola Blomqvist Krister Arlinger Maria Norberg Sjösvärd Elisabet Rundberg HSK Britha Sjöberg Anette Ohlin Johansson

4 Svårigheter och principiella val
Centrala vs. lokala registeruttag? Centrala: likformighet, arbetsmängd för register Indikatorer eller Rådata från register? Både och beroende på registers möjligheter Registercentrum vs. annan utförare Registercentrum: hämta, (beräkna), presentera Nationella registerhållare – egna organisationer, resurs Selektion av optimala indikatorer

5 Indikatorer Diabetes (NDR) Täckningsgrad NDR
Måluppfyllelse för HbA1c (2 mått) Måluppfyllelse blodtryck Måluppfyllelse LDL-kolesterol Hjärtinfarkt (Riks-HIA) Reperfusion Lipidsänkare Kranskärlsröntgen Clopidogrel ACE-hämmare/A2-antagonister Njursvikt (SNR) Andel med AV-fistel/graft Måluppfyllelse dialysdos

6 Indikatorer Höftfraktur (Riks-Höft) Täckningsgrad Riks-Höft (för 2011)
Andel opererade inom 24 tim. Höftprotes (SHPR) Omoperation inom 2 år, total höftprotes Stroke (Riks-Stroke) Täckningsgrad Riks-Stroke (för 2011) Blodförtunnande behandling Vård på strokeenhet Trombolys Ljumskbråcksop (Vega) Op. i dagkirurgi TIA-attacker (Swedvasc) Op. inom 14 dagar halspulsåderförträngning Öron, näsa hals Täckningsgrad, utvalda operationer (ÖNH-registret) Tid till behandlingsbeslut ÖNH-tumör

7 Indikatorer Hysterektomi (Gyn.op.reg) Täckningsgrad hysterektomiop.
Psykiatri (Vega) Diagnossättning Kataraktop. (Kataraktreg.) Synskärpa under 0,5 Akutmott. väntetid Tid till triage Tid till läkare Total genomloppstid Vårdrelaterade inf.(SKL) Antal Barn- och ungdomshabil. (Vega) Täckningsgrad diagnosregistrering (för 2011)

8 Teknisk lösning Webbaserat system, initialt med åtkomstbegränsning
Fasta grafer för vald av tidsperiod, organisation, kön - kvartal eller 4-kvartal - förvaltning eller sjukhus - män/kvinnor/samtliga Initialt tre nivåer - översikt måluppnåelse: Når mål, nära mål, ej nära - förvaltningsnivå, resultat med osäkerhetsmått, måltal - sjukhusnivå, resultat med osäkerhetsmått, måltal, 4-kvartal

9 Översikt måluppnåelse

10 Förvaltningsnivå

11 Sjukhusnivå

12 Status, November 2012 Driftsätts under hösten 2012
Indikatordata tillförs efterhand register levererar - 75% nyår? Därefter stående kvartalsvisa uppdateringar Eventuella tillkommande Indikatorer adderas efter hand Ansökan Nationella medel för Användbara Data, beslut 10/11

13 Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-11-07 Jarl Torgerson
Kvartalen - Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska resultat/medicinsk kvalitet Hälso- och sjukvårdsavdelningen Jarl Torgerson

14 Resurser år 1 Resurs Uppgift, omfattning Årskostnad (SEK)
1 Statistiker på Registercentrum, 100% Uppsättning av rutiner och verktyg för uttag, analys beräkning. Hantering av uttag under året, 30-talet indikatorer 1 Systemutvecklare på Registercentrum, 40% Uppsättning och konfigurering av ’indikatorregister’, definition och anpassning av grafer. Uppsättning av gränssnitt för import/export etc. Avgift, registeruttag Avgift till register, ~kvartalsvisa uttag under ett år, 30-talet indikatorer Uppsättning/drift år 1

15 Resurser följande år Resurs Uppgift, omfattning Årskostnad (SEK)
1 Statistiker på Registercentrum, 25+25% Drift av kvartalsvisa uttag, underhåll av rutiner, mappningar och analyser. Vidareutveckling, hantering av nya indikatorer och datakällor. 1 Systemutvecklare på Registercentrum, 0+5% Drift av ’indikatorregister’ sker gemensamt med övriga register. Konfigurering av grafer, nya indikatorer. 50.000 Avgift, registeruttag Avgift till register, ~kvartalsvisa uttag under ett år, 30-talet indikatorer Drift årligen efter år 1

16 Teknisk lösning Register/ Datakälla Register/ Datakälla Register/
På SÄS På Lundby …. Indikatorer färdiga från register Uttag centralt Överförs manuellt/ elektroniskt Internet Rådata för beräkning RC’s Register-databas (Stratum) Registercentrum validerar, beräknar indikatorer i samverkan m. reg. (statistiker) Kvartal/ Halvår/ År Stratum-server


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsavdelningen Jarl Torgerson"

Liknande presentationer


Google-annonser