Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvartalen - Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska resultat/medicinsk kvalitet Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-11-07 Jarl Torgerson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvartalen - Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska resultat/medicinsk kvalitet Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-11-07 Jarl Torgerson."— Presentationens avskrift:

1 Kvartalen - Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska resultat/medicinsk kvalitet Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-11-07 Jarl Torgerson

2 Uppdrag Utreda formerna för webbaserat system för enhetlig och regelbunden datafångst, bearbetning och redovisning av: - regiongemensamma kvalitetsindikatorer - uppföljning av God Vård - regionfullmäktiges prioriterade mål Inte ta fram nya kvalitets- och resultatmått Steg 1 Steg 2 Ansvara för implementering av föreslagna lösningar

3 Arbetsgrupp HSASjukhusen Kristina NarbroUlf Angerås Jarl TorgersonAgnetha Folestad Hans-Göran Hagström RegistercentrumCatarina Karlberg Thomas Brezicka Karin Möller/Ola Blomqvist Krister Arlinger Maria Norberg Sjösvärd Elisabet Rundberg HSK Britha Sjöberg Anette Ohlin Johansson

4 Centrala vs. lokala registeruttag?  Centrala: likformighet, arbetsmängd för register Indikatorer eller Rådata från register?  Både och beroende på registers möjligheter Registercentrum vs. annan utförare  Registercentrum: hämta, (beräkna), presentera Nationella registerhållare – egna organisationer, resurs Selektion av optimala indikatorer Svårigheter och principiella val

5 Indikatorer Diabetes (NDR)Täckningsgrad NDR Måluppfyllelse för HbA1c (2 mått) Måluppfyllelse blodtryck Måluppfyllelse LDL-kolesterol Hjärtinfarkt (Riks-HIA)Reperfusion Lipidsänkare Kranskärlsröntgen Clopidogrel ACE-hämmare/A2-antagonister Njursvikt (SNR)Andel med AV-fistel/graft Måluppfyllelse blodtryck Måluppfyllelse dialysdos

6 Indikatorer Höftfraktur (Riks-Höft)Täckningsgrad Riks-Höft (för 2011) Andel opererade inom 24 tim. Höftprotes (SHPR)Omoperation inom 2 år, total höftprotes Stroke (Riks-Stroke)Täckningsgrad Riks-Stroke (för 2011) Blodförtunnande behandling Vård på strokeenhet Trombolys Ljumskbråcksop (Vega)Op. i dagkirurgi TIA-attacker (Swedvasc)Op. inom 14 dagar halspulsåderförträngning Öron, näsa halsTäckningsgrad, utvalda operationer (ÖNH-registret)Tid till behandlingsbeslut ÖNH-tumör

7 Indikatorer Hysterektomi (Gyn.op.reg)Täckningsgrad hysterektomiop. Psykiatri (Vega)Diagnossättning Kataraktop. (Kataraktreg.)Synskärpa under 0,5 Akutmott. väntetidTid till triage Tid till läkare Total genomloppstid Vårdrelaterade inf.(SKL)Antal Barn- och ungdomshabil. (Vega) Täckningsgrad diagnosregistrering (för 2011)

8 Teknisk lösning Webbaserat system, initialt med åtkomstbegränsning Fasta grafer för vald av tidsperiod, organisation, kön - kvartal eller 4-kvartal - förvaltning eller sjukhus - män/kvinnor/samtliga Initialt tre nivåer - översikt måluppnåelse: Når mål, nära mål, ej nära - förvaltningsnivå, resultat med osäkerhetsmått, måltal - sjukhusnivå, resultat med osäkerhetsmått, måltal, 4-kvartal

9 Översikt måluppnåelse

10 Förvaltningsnivå

11 Sjukhusnivå

12 Status, November 2012 Driftsätts under hösten 2012 Indikatordata tillförs efterhand register levererar - 75% nyår? Därefter stående kvartalsvisa uppdateringar Eventuella tillkommande Indikatorer adderas efter hand Ansökan Nationella medel för Användbara Data, beslut 10/11

13 Kvartalen - Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska resultat/medicinsk kvalitet Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-11-07 Jarl Torgerson

14 Resurser år 1 ResursUppgift, omfattningÅrskostnad (SEK) 1 Statistiker på Registercentrum, 100% Uppsättning av rutiner och verktyg för uttag, analys beräkning. Hantering av uttag under året, 30-talet indikatorer 750.000 1 Systemutvecklare på Registercentrum, 40% Uppsättning och konfigurering av ’indikatorregister’, definition och anpassning av grafer. Uppsättning av gränssnitt för import/export etc. 375.000 Avgift, registeruttagAvgift till register, ~kvartalsvisa uttag under ett år, 30-talet indikatorer 100.000 Uppsättning/drift år 11.225.000

15 Resurser följande år ResursUppgift, omfattningÅrskostnad (SEK) 1 Statistiker på Registercentrum, 25+25% Drift av kvartalsvisa uttag, underhåll av rutiner, mappningar och analyser. Vidareutveckling, hantering av nya indikatorer och datakällor. 375.000 1 Systemutvecklare på Registercentrum, 0+5% Drift av ’indikatorregister’ sker gemensamt med övriga register. Konfigurering av grafer, nya indikatorer. 50.000 Avgift, registeruttagAvgift till register, ~kvartalsvisa uttag under ett år, 30-talet indikatorer 100.000 Drift årligen efter år 1525.000

16 Indikatorer färdiga från register Teknisk lösning Register/ Datakälla Register/ Datakälla Register/ Datakälla Rådata för beräkning Registercentrum validerar, beräknar indikatorer i samverkan m. reg. (statistiker) RC’s Register- databas (Stratum) Stratum-server Internet På SÄSPå Lundby …. Kvartal/ Halvår/ År Uttag centralt Överförs manuellt/ elektroniskt


Ladda ner ppt "Kvartalen - Rapporteringsstruktur för sjukhusrelaterade medicinska resultat/medicinsk kvalitet Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2012-11-07 Jarl Torgerson."

Liknande presentationer


Google-annonser