Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut Koronart Syndrom Norrman / Pikwer ©

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut Koronart Syndrom Norrman / Pikwer ©"— Presentationens avskrift:

1 Akut Koronart Syndrom Norrman / Pikwer ©
2 av 3 för diagnos:1) Klinik 2) Hjärtenzymer (CK-MB, Troponin T el. I, Myoglobin). Upprepa! 3) EKG. Upprepa! Grundbehandling (Alltid initalt efter ABC. Fri luftväg? Andas adekvat? Cirkulatoriskt stabil?) Ge Syrgas 10 l/min. Tablett Magnecyl® Brus 500 mg. CAVE: ASA-överkänslighet. Sätt venflon Injektion Morfin® 5mg iv långsamt. Injektion Esucos® 5 mg iv vid illamående. Nitrolingual® 0,4 mg/dos 2 doser (om systoliskt BT är >90mmHg), kan upprepas var 5:e min CAVE: Viagra® Injektion Seloken® 5mg iv, kan upprepas var 5:min x 3. Kontraindikation: 1) P < 60, 2) sBT < 100, 3) Rassel > 10 cm, 4) AV-block. Injektion Furosemid® 10 mg/ml, 2-4 ml vid samtidig hjärtsvikt. STEMI (ST-höjning eller nytillkommet LBBB samt typiska symptom.) Inlägges på HIA Tid är muskel! Reperfusionsbehandling bör startas < 90 minuter efter symptomdebut! PTCA för reperfusion. Förstahandsbehandling. Indicerat upp till 12 tim efter smärtdebut men 36 tim vid kardiogen chock. ASA. T Trombyl 320 mg (innan, om ej adminstrerat tidigare). GP IIb/IIIa-blockerare, abciximab, Inj Reopro® 2 mg/ml, 0,25 mg / kg (innan). Klopidogrel. T Plavix®, initialt 300 mg (innan) därefter 75 mg/d i tre månader. 2. Trombolys. 3. Akut CABG. t.ex. vid huvudstamsstenos liksom vid mekaniska infarktkomplikationer. 4. Rescue-PTCA. Övervägs hos patienter som ej visare tecken på reperfusion 90 minuter efter start av trombolysbehandling. Stark misstanke om AKS (ST-sänkning och / eller typisk anamnes) Inlägges på HIA för observation med telemetri minst 24 tim. ASA. T Trombyl® 320 mg (om ej adminstrerat tidigare). Klopidogrel. T Plavix®, initialt mg, därefter 75 mg/d i tre månader. LMWH. Inj Klexane® 100 mg/ml, 1 mg / kg, 1x2. Avslutas efter 3 dygn om inte högriskpatienter enl nedan (tills kliniskt stabil, 3-8 d) Högriskindivider bör genomgå coronarangio inom 1-3 dygn. 1) Återkommande smärtor, 2) Dynamiskt EKG, 3) De som frisätter biokemiska markörer (äv inom referensområde). 4) Diabetes, hög ålder och nedsatt VK-funktion har också ökad risk för nya händelser.

2 Akut Koronart Syndrom Norrman / Pikwer ©
Svag misstanke om AKS (Normalt EKG och ospecifik anamnes) Inlägges för observation. ASA. T Trombyl® 320 mg (om ej adminstrerat tidigare). Kontroll av 1) Bröstsmärta, 2) EKG (telemetri), 3) Hjärtenzymer. 10-12 timmars observation. Arbetsprov innan hemgång Fortsatt handläggning Arbets-EKG innan hemgång UKG Maximalt arbetsprov görs 8 v efter utskrivning. Coronarangio med PTCA om myocardischemi vid arbetsprovet el. kvarvarande symptom Pat. avråds från bilkörning och flygning under 1 v efter AMI. Pat. sjukskrives fram till återbesöket. 6-8 v efter utskrivningen Sekundärprofylax Utredning Lab: Hb, SR, Krea, Lipider, P-glu Karotider?  Doppler-US?  OP Distala pulsar?  Doppler?  OP Behandling Livstilsförändringar Rökning / Snus / Alkohol Kost / Motion / Vikt Stress / Social situation ASA 75 mg (Klopidogrel vid ASA-ÖK) Klopidogrel 75 mg 3 mån Betablockad (minst 2 år) Waran (Förmaksflimmer, Mural kammartromb (begränsad tid)) Ischemin  betablockad (el. Ca-hämmare), nitrater (vb), revaskularisering Hypertoni  (Betablockad och ACE-hämmare bäst) Svikt  Diuretika, ACE-hämmare, betablockad Lipidsänkning  Statiner Diabetes  Optimera behandling Infarktrehabilitering / patientundervisning Depressionsbehandling - SSRI? Stödåtgärder?


Ladda ner ppt "Akut Koronart Syndrom Norrman / Pikwer ©"

Liknande presentationer


Google-annonser