Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 4  Cyklett  Repetition  Logistikrörets delar Distribution Produktion Materialförsörjnig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 4  Cyklett  Repetition  Logistikrörets delar Distribution Produktion Materialförsörjnig."— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 4  Cyklett  Repetition  Logistikrörets delar Distribution Produktion Materialförsörjnig

2 Nyckeltalstabell

3 Stegen i förändringsarbetet Figur 5.1

4 Förändringsarbetet som behandlas i boken Figur 5.2

5 Kostnader i totalkostnadsmodellen Figur 1.6

6 Användningen av TK-modellen  Ge exempel på hur dessa kostnader förändras vid olika logistiklösningar. Tex högre beställningsfkv, båt kontra flyg,

7 Leveransserviceelementen Figur 1.7

8 Totalkostnadsmodell & leveransservice Figur 1.8

9 Ledtidsgapet Figur 2.9

10 Sätt att distribuera för tillverkande företag Figur 2.13

11 Olika distributionskanaler Figur 2.15

12 Distributionskanal med grossist & detaljist Figur 2.20

13 Logistikkanalen för ICA Figur 2.23

14 Total distributionskanal för dagligvarukedja Figur 2.24

15 Inflödet till dagligvarugrossisten Figur 2.21

16 Omlastning i samlastningsterminalen Figur 2.22

17 Distributionskanal med industrigrossist Figur 2.18

18 Grossistföretagets transportupplägg Figur 2.19

19 Kanal utan grossist Figur 2.17

20 Grossistens läge & funktion i distributionen Figur 2.16

21 Lager i flera nivåer Figur 2.14

22 Cykletts materialflöde Slutkunder FMSM MF ML FVL 50% Kunder (?/DL) Lev (ca 75) DL (4)

23 Kostnader i en distributionsstruktur  Diskutera med din bordsgranne vilka kostnader det finns i distributions- strukturen på föregående bild.  Tänk tanken att distributionen skall ”outsourcas” och vi ska jmf med offerten från 3P företaget.

24 Sätt att distribuera för tillverkande företag Figur 2.13

25 Lagerföringskostnaderna  LFK = MLV x r Där r = Kalkylräntan + (riskkost/MLV) x 100

26 Dagens LFK i Distribution  Diskutera med bordsgrannen hur den skall beräknas. Hur stor är den?

27 SL`s förändring vid centralisering Fundera tillsammans med bordgrannen vad som händer med SL i DL när det flyttas tillbaka till CL.

28 Kvadratrotsformeln

29 Materialförsörjning Figur 2.29

30 Kanban - princip & beordring Figur 2.34

31 Tvåbingesystem, principer & beordring Figur 2.35

32 Materialsatser/kit, princip & beordring Figur 2.36

33 Sekvensleveranser, princip & beordring Figur 2.37

34 Försörjning via ett TPL-företag Figur 2.38

35 DuPont - modellen Figur 6.14

36 Införandet i DuPont  Exempel: Om vi minskar MLV med 1 MSEK. Vad händer i DuPont? (Använd Cykletts lagerränta)  Diskutera med bordsgrannen.

37 Logistiksystemet Figur 1.2

38 Logistikrörets delar med lagerpunkter Figur 2.5

39 Order- & leveransprocessens aktiviteter Figur 2.6

40 Kundorderpunkten i Distrbution Figur 2.7

41 KOP i Distribution  Fundera tillsammans med din bordsgranne på företag/branscher som har KOP i distribution

42 Med KOP i produktionen Figur 2.12

43 KOP i Produktion  Fundera tillsammans med din bordsgranne på företag/branscher som har KOP i produktion

44 Kundorderpunktens läge, några exempel Figur 2.8


Ladda ner ppt "Föreläsning 4  Cyklett  Repetition  Logistikrörets delar Distribution Produktion Materialförsörjnig."

Liknande presentationer


Google-annonser