Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Solaris Varför? Ett utanförskap som oroar…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Solaris Varför? Ett utanförskap som oroar…"— Presentationens avskrift:

1

2 Solaris Varför? Ett utanförskap som oroar…
Vad? ESF-projektet ”Solaris” När? Januari 2012 – Juni 2014 Var? Bräcke, Krokom, Sundsvall, Östersund, Strömsund och Ragunda Vem? Projektägare = Bräcke kommun

3 Solaris Beslut 15 december 2011 70 mkr totalt varav 30 mkr från ESF
Start 1 januari 2012 Mobilisering januari - april 2012 Projektstart 1 maj 2012 – 30 juni 2014

4 Solaris Samarbetspartners Arbetsförmedlingen (medfinansiär, styrgrupp)
Försäkringskassan (medfinansiär, styrgrupp) Krokoms kommun (Samarbetspartner) ABF JH (Samarbetspartner) Livsstilskompetens (Samarbetspartner) Medborgarskolan (Samarbetspartner) RSMH, Backe (Samarbetspartner) SKL Sveriges Kommuner och Landsting (Leif Klingensjö) Fem kommuner utöver Bräcke i regionen (se ovan) Länsstyrelsen och Landstinget Regionförbundet Jämtland och Samordningsförbundet Jämtland LRF Jämtland Kusk och Abikäsi (Estland) samt Social Enterprise Network (Liverpool) ESF-projekt (bl a Sesam och IntegrerameraSom)

5 DELTAGARE Arbetslösa sedan minst 1 år (3 mån för personer i åldern år) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning Personer med ekonomiskt bistånd enligt SoL Personer med introduktions- eller etableringsersättning Unga - i övergången mellan studier och arbetsliv

6 SOLARIS SOcialt företagande - Delaktighet
Lärande – Kompetens- och Individutveckling Arbete – nya arbeten för människor i utanförskap (utanförställda) Rehabilitering – arbete utifrån 100% av sin förmåga Integration–Tidigt och tillgängligt modersmål Samverkan – "Ingen mellan stolarna”

7 METOD TRE FOKUSOMRÅDEN TRE ANSATSER Minska antalet utanförställda
Tidigt och lättillgängligt hemspråksstöd Socialt företagande TRE ANSATSER Lokalt Regionalt Nationellt

8 Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver
näringsverksamhet (producerar och säljer varor och tjänster) och: • har som ändamål att integrera personer som har svårigheter att få jobb på arbetsmarknaden • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter • som skapar delaktighet för medlemmarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt • är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

9 ÖVERGRIPANDE MÅL Ge personer som står långt från arbetsmarknaden
en förstärkt arbetsmarknadsanknytning genom att: Skapa nya arbeten genom en vidgad arbetsmarknad i form av fler sociala företag. Utveckla ett tidigt och lättillgängligt modersmålsstöd för personer med utländsk bakgrund. Utveckla stödet för 0-placerade (personer som inte kvalificerat sig till andra trygghetssystem än ekonomiskt bistånd)

10 PROJEKTMÅL Alla deltagare skall uppleva en ökad livskvalitet
> 50 % av deltagarna skall ha gått vidare till egen försörjning. Etablera en Inkubatorsmiljö för sociala företag inkluderande minst tre språkgrupper i regionen. Utvärdera värdet av ett tidigt och lättillgängligt modersmålsstöd som ett medel för ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och i samhällsgemenskapen. Etablera en samverkansplattform så att ett fullödigt stöd ges av rätt huvudman och ingen medborgare ”faller mellan stolarna”. Bidra till den pågående Socialförsäkringsutredningen - framförallt avseende stödet till de ”0-placerade”

11 DELMÅL Minst 6 nya sociala företag i regionen.
Halverat antal ”utanförställda”– se nedan. Minskade samhällskostnader (SROI) Genomföra minst ett nationellt seminarium med fokus på stödet för de 0-placerade (Socialförsäkringsutredningen). Genomföra minst ett internationellt seminarium med fokus på Socialt företagande och med deltagare/föreläsare från minst 3 länder.

12 DELMÅL forts. Nedan sammanfattas delmålen gällande antal deltagare under projektperioden samt hur många av dessa som efter projektet har gått vidare till studier/egen försörjning. Målgrupp Antal deltagare I egen försörjning Utländsk bakgrund Långtidssjukskrivna Långtidsarbetslösa

13 UTVÄRDERING Lärande utvärdering (extern utvärderare)
SROI, Social return on investment (= en mätmetod för hur förändring skapas genom att mäta sociala, miljömässiga och ekonomiska resultat och använda penningvärden att förmedla dem)

14 Transnationell verksamhet
KUSK, National Foundation of Civil Society (NFCS) Estland Abikäsi, Tallin, Estland (arbetsintegrerande socialt företag) NGO Pärnu Vabahariduskeskus (”systerorganisation” till Coompanion) Social Enterprise Network, Liverpool, England

15 Transnationella aktiviteter
Seminarium i Bräcke med föreläsare från Estland, England och Sverige Seminarium i Estland kring utveckling av sociala företag i Estland, England och Sverige Studiebesök i Estland och/eller England Utveckla befintliga utbildningskoncept (Socialt företagande) i respektive länder


Ladda ner ppt "Solaris Varför? Ett utanförskap som oroar…"

Liknande presentationer


Google-annonser