Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotika Farmakokinetik/Farmakodynamik Professor Inga Odenholt Infektionskliniken, Malmö.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotika Farmakokinetik/Farmakodynamik Professor Inga Odenholt Infektionskliniken, Malmö."— Presentationens avskrift:

1 Antibiotika Farmakokinetik/Farmakodynamik Professor Inga Odenholt Infektionskliniken, Malmö

2 Farmakokinetik Absorption Biotillgänglighet Distribution Serum koncentration Vävnadskoncentration Proteinbindning Elimination

3 Log konc Tim Cmax AUC= Ytan under konc. kurvan Distribution Elimination Absorption

4 Biotillgänglighet Fraktionen (%) av läkemedlet som når blodbanan I oförändrad aktiv form AUC p.o x100 AUC i.v.

5 AUC I.V P.O

6 Misförstånd 1 Höga vävnads- koncentrationer är lika med bättre antibakteriell effekt

7 Vad är en vävnad? Var finns bakterierna?

8 20% Extracellular fluid Cells

9

10 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v. Mg/L Time (h)

11 Ceftazidime concentrtions in rabbits following 25 mg/kg i.v. Mg/L Time (h)

12

13 Totala vävnadskoncentrationer Har en tveksam klinisk relevans eftersom de representerar en blandning av olika koncentrationer (extra/intracellulärt)

14 Vävnadskoncentrationer Vattenlösliga antibiotika (ß-laktam antibiotika) penetrerar enbart in i extracellulär rummet och kommer att ha en “låg” vävnadspenetration även om penetrationen till extracellulär rummet är 100%

15 Tissue concentrations Makrolider och kinoloner som accumulerar in i cellerna kommer att ha en “hög” vävnadspenetration men är bakterien belägen I extracellulär rummet kommer den koncentrationen vara missledande Vävnadskoncentrationer

16 Missförstånd 2 Den totala koncentrationen jämförs med bakteriens MIC värde

17 Protein binding Bound drug Bound drug Serum Tissue fluid Free (non protein bound) drug

18 Konklusion Den fria (ej proteinbundna) serum koncentrationen korrelerar väl till den koncentration som uppnås i vävnadsvätskan Det är denna koncentration som ska jämföras med bakteriens MIC värde

19 Huvudsakligen renal elimination De flesta beta-laktam antibiotika (undantag ceftriaxone) Aminoglykosider Glykopeptid antibiotika

20 Huvudsakligen metabolism Kloramfenikol Makrolider/azalider Klindamycin Fusidinsyra Rifampicin Nitroimidazoler Många går via P450 cytokromsystemer och har ofta interaktioer med andra läkemedel

21 Blandad elimination Ciprofloxacin Doxycyklin Trimetoprim Sulfonamider

22 Farmakodynamik

23

24 Farmakodynamiska index MIC/MBC Avdödningskurvor Koncentrationsberoende vs. tidsberoende avdödning Postantibiotisk effekt (PAE) –In vitro –In vivo

25 Bakteriologiska failures (pneumokocker)vid otitis media (double tap) Failure rate % P<0.001

26 Koncentrationsberoende vs. tidsberoende avdödning

27 Concentration dependent killing of grepafloxacin against S. pneumoniae ATCC 6306 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03691215182124 h log10 cfu/ml 2xMIC 4xMIC 8xMIC 16xMIX 32xMIC Control

28 Tidsberoende avdödning av penicillin mot S. pyogenes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 03691215182124 h log10 cfu/ml 2xMIC 4xMIC 8xMIC 16xMIC 64xMIC Control

29 Koncentrationsberoende vs. tidsberoende avdödning Generellt ß-laktam antibiotika och glykopeptider har en tidsbereonde avdödning Kinoloner och aminoglycosider har en koncentrationberoende avdödning

30 Intergration between pharmacokinetics/ pharmacodynamics (PK/PD)

31 Log konc Tim MIC Cmax T>MIC AUC= Ytan under konc. kurvan PK/PD parametrar Cmax/MIC AUC/MIC T>MIC

32 ß-laktam antibiotika Effekten beroende på T>MIC

33 Humana studier

34 Eradication of respiratory tract pathogens in relation to the time that serum conc.stays above MIC

35 Tympanocentesis Culture Days of treatment 14–51017 ‘Double Tap’ study: methodology

36 Relationship Between Time Above MIC 90 and Bacteriologic Cure for S. pneumoniae (pink) & H. influenzae (blue)

37 Bensylpenicillin SpektrumMIC-värden (nativa)mg/L ß-hemolytiska streptokocker grupp A0.008-0.032 S. pneumoniae0.008-0.032 Enterokocker0.5-4 P. multocida0.016-0.125 Meningokocker0.016-0.125

38 MIC-gränser Icke-artrelaterade MIC-gränser: 0.25/2 Artrelaterade MIC-gränser: streptokocker (0.25/0.25), pneumokocker (0.06/2), enterokocker, H. influenzae (IE) MIC gränser

39 S I R

40 DoseringT>MIC; MIC=0.03 mg/L T>MIC; MIC=0.25 mg/L T>MIC; MIC=4 mg/L 1g x 3100%50%12.5 % 1g x 4100%67%17% 3g x 3100%69%31% 3g x 4>100%92%42%

41 Ekvacillin SpektrumMIC-värden (nativa)mg/L ß-hemolytiska streptokocker grupp A0.032-0.125 Stafylococcus aureus0.125-0.5 Koagulasnegativa stafylokocker0.125-1

42

43 DoseringT>MIC; MIC=0.25 mg/L 2g x 325% 2g x 433% 2g x 650% 3g x 442% 3g x 663%

44 Tazocin SpektrumMIC-värden (nativa)mg/L ß-hemolytiska streptokocker gr. A0.016-0.064 pneumokocker0.008-0.032 H. influenzae0.016-0.064 S. aureus0.25-1 E. faecalis1-8 E. coli0.5-4 Klebsiella0.5-8 P. mirabilis0.125-1 Enterobacter spp.0.5-8 P. aeruginosa1-8 Acinetobacter1-16 B. fragilis0.5-8

45 MIC-gränser Icke-artrelaterade MIC-gränser: 8/16 Artrelaterdae MIC-gränser: Enterobacteriacae 8/16 Pseudomonas 16/16

46 S I R

47 S R

48 DoseringT>MIC; MIC=1 mg/L T>MIC; MIC=4 mg/L T>MIC; MIC=16 mg/L 4g x 369%47%25% 4g x 492%63%33%

49 Cefotaxim SpektrumMIC-värden (nativa)mg/L ß-hemolytiska streptokocker0.008-0.032 pneumokocker0.004-0.032 H. influenzae0.008-0.032 M. catarrhalis0. 032-0.125 S. aureus0.5-4 E. faecalis2->64 E. coli0.016-0.125 Klebsiella0.016-0.125 P. mirabilis0.008-0.032 Enterobacter spp.0.064-0.5 Acinetobacter0.5-8

50 MIC-gränser Icke-artrelaterade MIC-gränser: 1/2 Artrelaterade MIC-gränser: streptokocker, pneumokocker, H. influenzae, Enterobacteriaceae (1/2).

51 S I R

52

53 DoseringT>MIC; MIC=0.03 mg/L T>MIC; MIC=0,125 mg/L T>MIC; MIC=2 mg/L 1g x 2100%66%38% 1 g x 3>100%100%48%

54 T>MIC för Kåvepenin vid olika doseringar 1g ger Cmax =10 mg/l, proteinbindning=80%, dvs 2mg/l fritt. MIC=0.03 för S. pyogenes och S. pneumoniae MIC=0.03 mg/LMIC=0.5 mg/L T>MIC 25% vid dosering 1g x 28 % 29% vid dosering 2g x 212.5 % 38% vid dosering 1gx312.5% 44% vid dosering 2gx318.7 % 50% vid dosering 1gx416.6%

55 T>MIC för amoxicillin vid olika doseringar Cmax på 8 mg/l efter 500 mg och 14 mg/l efter 750 mg. Proteinbindning=20%, halveringstid=60 min. MIC för H. influenzae=0.25 mg/l 750 mg x 2; T>MIC=38% 500 mg x 3; T>MIC= 63%

56 T>MIC för Heracillin vid olika doseringar. MIC=0.25 mg/l för S. aureus T1/2= 1.5 tim 500 mg ger Cmax på 10-25 mg/l. Proteinbindning=95% dvs 0.5-1.25 mg/l fritt T>MIC=29% vid dosering 0.75g x 2 T>MIC=38% vid dosering 500 mg x 3 T>MIC=56% vid dosering 1g x 3

57 Ju sjukare patient desto viktigare att T>MIC är 100% Dosering till neutropena patienter med feber –Tazocin 4g x 4 –Tienam/Meronem 1g x 4 –Fortum 1g x 4 –Maxipim 1gx 4 När kan man tänka sig kontinuerlig infusion?

58 Piperacillin/tazobaktam var 6 tim eller 4 tim infusion var 8:e tim Lodise CID 2007 Patienter med APACHE score > 17 14-dagars mortaliteten var signifikant lägre hos patienter som fått kontinuerlig infusion 12.2 vs 31.6% (p=0.04)

59 Falagas et al. Metaanalys mellan kontinuerlig (extended) och korttidsinfusion 14 studier var inkluderade Mortaliteten var signifikant lägre i gruppen som fick kontinuerlig infusion RR=0.59 CI0.41-0.83 Pat med pneumoni i gruppen som fick kontinuerlig infusion hade lägre mortaliteten RR=0.50 CI 0.26-0.96

60 Antibiotika beroende av T>MIC Penicilliner Cefalosporiner Karbapenemer Monobaktamer Makrolider Klindamycin Oxazolidinoner

61 Kinoloner och aminoglykosider Effekten är beroende på peak/MIC och AUC/MIC

62 Humana studier

63 Relationship between max. Peak/MIC ratio and the rate of clinical response for aminoglycosides Moore et.al. J Infect Dis, 1987, 155: 93 Response rate, % Maximum Peak/MIC ratio

64 Aminoglycosides: Pharmacodynamics in vivo Gram-negative bacteraemia Moore et.al. J Infect Dis 149: 443, 1984 P < 0.01

65 Relationship Between 24-Hr AUC/MIC and Efficacy of Ciprofloxacin in 64 Patients with Serious Bacterial Infections

66 Antibiotika beroende på AUC/MIC eller peak/MIC Kinoloner Aminoglykosider Azitromycin time-dependent killing+ Tetracykliner Vancomycin lång PAE (PA SME) Ketolider Streptograminer Glykocylcykliner

67


Ladda ner ppt "Antibiotika Farmakokinetik/Farmakodynamik Professor Inga Odenholt Infektionskliniken, Malmö."

Liknande presentationer


Google-annonser