Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fall 6 Hypotermi S 28-årig man, kommer på larm, skridskoåkare som gått ner i isvak. B Tidigare frisk, tar inga läkemedel, inget missbruk. Åkt lång- Färdsskridskor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fall 6 Hypotermi S 28-årig man, kommer på larm, skridskoåkare som gått ner i isvak. B Tidigare frisk, tar inga läkemedel, inget missbruk. Åkt lång- Färdsskridskor."— Presentationens avskrift:

1 Fall 6 Hypotermi S 28-årig man, kommer på larm, skridskoåkare som gått ner i isvak. B Tidigare frisk, tar inga läkemedel, inget missbruk. Åkt lång- Färdsskridskor och kommit ut på tunn is. Oklart hur länge han legat i vattnet.

2 Fall 6 Hypotermi S 28-årig man, skridskoåkare… A A Fri luftväg B Spontanandas ca 10/min, SpO2 78%. C HF 80, RR, BT 100/60 D Motoriskt orolig. E Inget synliga skador. Temp 28

3 Temp 28 grader…. Hur bör man tillförlitligast mäta temp på en hypoterm patient? 1.Öra 2.Mun 3.Rektalt 4.Urinkateter

4 Temp 28 grader…. Vilka symptom förväntar du dig? 1.Huttring,takykardi, kölddiures 2.Lätt shivering, bradykardi, konfusion 3.Extrem hypoventiliering (1- 2/min), areflexi, icke palpabla pulsar

5 Fall 6 Hypotermi- fakta Hypotermi: kroppstemp<35 grader C. Mild 35-32 grader C: Huttring, shivering, takykardi, kölddiures, vasokonstriktion, hyperventilation, dysartri, konfusion, störd motorik. Måttlig 32-28 grader C: Avtagande shivering, bradykardi, hypotension, hypoglykemi, EKG-påverkan (bradykardi, J-våg, förmaksflimmer), tilltagande muskelrigiditet, metabol och respiratorisk acidos, hypoventilation, konfusion, apati. Svår<28 grader C: Extrem bradykardi, arytmibenägenhet, breddökade komplex EKG, extrem hypoventilation (1-2/min), ytlig andning, metabol och respiratorisk acidos, areflexi, ljusstela pupiller, djup medvetslöshet, hypotension, icke palpabla pulsar, grav muskelrigiditet, koagulationsrubbningar.

6 Fall 6 Hypotermi A Ambulansen vill nu lämna över patienten till dig på akutrummet. I samband med att ni flyttar över patienten till britsen tappar han medvetandet. Han har fortsatt andning men du känner inga pulsar och blodtrycket är ej mätbart.

7 Vilka åtgärder vidtar du och i vilken ordning? 1.Kopplar upp patienten på defibrillatorn 2.Förbereder att ge adrenalin 3.Påbörjar HLR 4.Ordinerar 2 L varm Ringer-Acetat

8 Du kopplar upp pat på defibrillatorn och ser följande: Fall 6 Hypotermi

9 Vilka åtgärder vidtar du nu? 1.Påbörjar HLR 2.Def x3, påbörjar HLR och ger adrenalin var 4:e minut 3.Tar ABG och avvaktar 4.Ordinerar inj adrenalin 1 mg iv

10 Du avvaktar och tar ABG eftersom HLR är kontraindicerat på en hypoterm patient som spontanandas och har komplex på EKG (risk för VF). Fall 6 Hypotermi

11 Efter en kort stund ser EKG så här: Fall 6 Hypotermi

12 Vad gör du nu? 1.Påbörjar HLR (kompressioner och inblåsningar) i 2min 2.Defibrillera x3, därefter HLR, när pat når 30 grader ges adrenalin iv 3.Defibrillering x1, därefter HLR i 2minuter och utvärdering av rytmen

13 Du def x3 och patienten återfår medvetandet. Du avvaktar med adrenalin tills pat har en temp på minst 30 grader och ger det då i reducerad dos. Svar på ABG har kommit: Ph 6.9, PCO2 6,7, pO2 9, BE 0 1 2 3 Fall 6 Hypotermi

14 Vad gör du nu? 1.Fortsatt uppvärmning med varma filtar och spolning med varma vätskor via KAD 2.Ordinerar NaBik samt kontaktar ECMO-teamet för aktiv uppvärmning 3.Fortsatt uppvärmning genom varma filtar och iv vätska

15 Om patienten fortfarande har en temp under 32 grader skall pat värmas upp aktivt med hjärtlungmaskin (ECMO) Pat behöver dock även vätska iv då hypovolemi alltid föreligger Vid pH under 7.0 ges natriumbikarbonat 50mg/ml. Fall 6 Hypotermi

16 Temperaturen är avgörande för behandlingen <28  aktiv uppvärmning Läkemedel fungerar dåligt  toxisk effekt Alltid hypovolema  chock vid uppvärmning Lab ej tillförlitligt (Hb, TPK, LPK) ”A little less, a little later” Fall 6 Hypotermi


Ladda ner ppt "Fall 6 Hypotermi S 28-årig man, kommer på larm, skridskoåkare som gått ner i isvak. B Tidigare frisk, tar inga läkemedel, inget missbruk. Åkt lång- Färdsskridskor."

Liknande presentationer


Google-annonser