Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1."— Presentationens avskrift:

1 Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1

2 Dag 1 Dag 2 Steg 1 2

3 Dag 1 / Ordnad träning Kroppsställning Prova på Handisättning
Höja bågen Uppdrag Fullt uppdrag, arbete Strängfrigång Båghanden (introducera slingan) Avsläppet Fullföljet Ankring, betydelse för siktandet Draghanden vertikal Stränglinjering Siktesintällning Avsläpp och fullfölj Prova på Dominant öga Helheten Stränga bågen Uppvärmning Lära genom att se vad som skall göras Förstärka viss sekvens i tekniken Grundläggande säkerhet Roliga tävlingar/lekar Utmanande tävlingar ”Licens” tävlingar Dag 2 Steg 1 3

4 Dag 1 / Träningen Välkomna! Sammanfatta senaste gången
Utan båge, mentala skott Grundstil utan tavla / uppvärmning Dagens teknikträning Rolig tävling/utmanande tävling Sammanfatta Dagens träning / Nästa träning Dag 2 Steg 1 4

5 SE TRÄNINGSBOKEN!!! Den här bilden är från gula häftet Skjutteknik Svenska modellen 1990!!!!!
Dag 2 Steg 1 5

6 Pilen faller av hyllan Fingret under pilen trycker den uppåt
Lillfingret med i uppdraget / tvistning Spänningar i draghanden, fingrarna böjs mer och mer under uppdraget, handen är inte i linje med underarmen Bågen lutas åt pilsidan Dag 2 Steg 1 6

7 Studs i tavlan Draghanden kryper framåt före släppet
Pilspetsen skadad eller trubbig Hinder i butten (snören etc) Dag 2 Steg 1 7

8 Pilarna går lågt Siktet feljusterat eller fel riktpunkt Bågarmskollaps
Inkonsekvent ankringspunkt Bågarmen faller Hakan framåt för att möta strängen Pilen nockad för högt upp på strängen Islag i kläder eller armskydd Inkonsekvent båghandplacering För hög ankring vid släppet Kollaps i armar och axlar (reducerar draglängden) Dag 2 Steg 1 8

9 Pilarna går högt Siktet feljusterat eller fel riktpunkt
Ankringspunkten är för låg Bågarmen höjs vid släppet Skytten trycker bågen för hårt framåt Pilen nockad för lågt på strängen Skytten drar för långt, förbi ankringspunkten Inkonsekvent handisättning, trycket för lågt ner i handtaget Dag 2 Steg 1 9

10 Pilar går till höger Bågen trycks åt höger vid släppet
Siktet feljusterat eller fel riktpunkt Bågen (eller huvudet) lutas för mycket Inkonsekvent sträng- eller båggrepp Använder inte strängen i siktbilden (dålig linjering) Skytten drar för långt Skytten drar med armmusklerna, inte med ryggen Bågarmskollaps åt höger Dag 2 Steg 1 10

11 Pilar går till vänster Bågen trycks åt vänster vid släppet
Siktet feljusterat eller fel riktpunkt Bågen (eller huvudet) lutas för mycket Inkonsekvent sträng- eller båggrepp Högerskytt siktar med vänster öga Använder inte strängen i siktbilden (dålig linjering) Alltför tät ankring mot hakans sida, strängen påverkas vid släppet Islag i kläder Kollaps vid släppet Pilen faller av hyllan före släppet Fingrarna rycks av från strängen Dag 2 Steg 1 11

12 Mentala övningar Se utan att värdera
Öva dig i att ta in olika synintryck och att se på olika situationer och händelser i din omgivning utan att värdera, -lägga in några känslor, eller att tycka någonting. Bara observera neutralt utan att bry dig och utan att tänka någonting. Låt ögonen svepa runt och se på miljön runt omkring dig. Se det du ser utan att bry dig eller värdera det du ser Observera någon situation som pågår i din närhet, vad andra personer gör. Acceptera det som sker utan att tänka,. bry sig eller värdera. Dag 2 Steg 1 12

13 Mentala övningar Skjuta utan båge
Börja med att fysiskt skjuta utan båge, dvs skytten tänker sig hur han ska genomföra skottet. Var noga med skjutcykeln även här Hjälp skytten om du ser att de avviker från ”tråden” När du ser att skyttarna gör rörelserna rätt Gör övningen genom att skyttarna får sitta på stol och tänka sig igenom hela skjutcykeln - Pilarna träffar i mitten! Dag 2 Steg 1 13

14 Utveckling Dag 2 Steg 1 14

15 Pubertet Flickor är i allmänhet 2 år tidigare än pojkar.
18 cm under hela puberteten Stor skillnad när man växt färdigt. 14år - 22år Dag 2 Steg 1 15

16 Hård träning Endast negativ energibalans påverkar hormonbalansen.
Stor risk för överbelastningsskador pga bristande koordination och styrka i förhållande till träningsintensiteten samt tekniska färdigheter. (Barnarbete är förbjudet!) Viktigt med varierande träning utifrån varje talangs utvecklingsstadium & träningsdagbok. Dag 2 Steg 1 16

17 Uppvärmning Uppvärmning görs för att:
få en gynnsam temperatur i musklerna och därigenom undvika skador, förbereder musklerna för kommande belastningar och rörelsemönster, förbättrar koordinationsförmågan i de muskelgrupper som används, ökar blodflödet till muskulaturen vilket ger ökad energiomsättning och temperatur i musklerna vilket förbättrar nervmuskelfunktionen dvs koordinationen, alltså din teknik. Uppvärmningen bör avslutas tidigast 10 minuter före skjutningen. Uppvärmning s 33 INGA HUVUDRULLNINGAR!

18 Finkoordination Förhållandet mellan rörelsehastighet och koordinationen av många finmotoriska rörelser Maximal, pojkar 8-10 år flickor 6-10 år Störning/klumpighet under den värsta tillväxtperioden. Dag 2 Steg 1 18

19 Vätska Barn har högre ämnesomsättning/kg kroppsvikt, de producerar därmed mer värme MEN, Barn har färre svettkörtlar & de kräver högre värme innan körtlarna sätter igång = stor risk för överhettning. Minst 8 ml/kg kroppsvikt 2 timmar före och minst 3 ml/kg kroppsvikt var 20 minut. Har man lätt för att svettas krävs det betydligt mer! Sportdryck, hemmagjord!, endast vid hård träning mer än 60 min (skogstävling) eller där det är varmt/fuktigt Hemmagjord sportdryck: 1 l Vatten, 1dl juice (för smaken) 25 gr druvsocker och 1kryddm salt. Sportdrycker som Red Bull mfl bör regleras i något av klubbens policy dokument. Dag 2 Steg 1 19

20 Kost För oss bågskyttar räcker det med att äta enligt tallriksmodellen: 1/4 del med pasta, ris eller potatis. 1/4 del med kött, fisk, fågel eller ägg och 1/2 av talriken med rotfrukter och grönsaker. Ska du tävla eller träna hårt behövs det 1/2 talriken med pasta, ris eller potatis istället och 1/4 var av de andra beståndsdelarna. Kosttillskott endast vid läkarordination pga allergi, sjukdom eller långa resor, räcker oftast med 1 multivitamintablett. OBS! Vissa kosttillskott finns numera upptagna på WADAS röda lista! För oss bågskyttar räcker det med att äta enligt tallriksmodellen: 1/4 del med pasta, ris eller potatis. 1/4 del med kött, fisk, fågel eller ägg och 1/2 av talriken med rotfrukter och grönsaker. Ska du tävla eller träna hårt behövs det 1/2 talriken med pasta, ris eller potatis istället och 1/4 var av de andra beståndsdelarna. Kosttillskott endast vid läkarordination pga allergi, sjukdom eller långa resor, räcker oftast med 1 multivitamintablett. OBS! Vissa kosttillskott finns numera upptagna på WADAS röda lista! Dag 2 Steg 1 20

21 Självkänsla Ungdomar värderar sig själva utifrån 5 områden:
Intellektuell kompetens Fysisk kompetens Kroppsuppfattning Kompisacceptans Beteende (uppförande) Dag 2 Steg 1 21

22 Kompetens Positiv feedback & Kritisk, konstruktiv feedback
Pojkar söker sig till konkurrerande, tävlingsmässiga förhållanden, utveckla nya färdigheter och visa upp dem. Flickor riktar in sig på självuppfattning, jämförelse med andra flickor och feedback från kompisar, tränare och föräldrar. Dag 2 Steg 1 22

23 Motivation Förpubertet, barn /mentala funktionshinder Inre motivation är viktigare än yttre. Använder sin förväntning av framgång. Konkret tänkande Pubertet / efter pubertet yttre motivationsfaktorer spelar större roll. Kan skilja mellan egen förmåga och ansträngning Kan tänka konkret och abstrakt. Dag 2 Steg 1 23

24 Kontroll av båge Glappet i lemmarna ska vara litet även på en billig- och mycket litet på en dyrare båge. Spänn fast en pil vid vardera lemnockarna. Om pilarna korsar varandra när man tittar längs strängen är bågen vind. Lemmarna ska passa i stocken Inga gjutbubblor eller bubblor i lacken Alla gängor ska kunna användas till deras avsedda funktion. OBS ! Stocken kan vara vind, det behöver inte vara lemmarna. Plungerns infästning ska vara i centrum på handgreppet och placerad så att pilhyllan passar. Dag 2 Steg 1 24

25 Köp av pilar Ta en pil och sätt den på strängen. En klassisk skytt ska greppa så draget blir så långt som möjligt. Spänn bågen och låt någon märka ut på pilen hur långt draget är, kontrollera genom att spänna några gånger till och kolla så att draget är lika. Väg bågen med en kalibrerad bågvåg. Dra ut strängen med bågvågen så att märket på pilen hamnar mot märkpunkten Pilens längd ska nå minst 2.5 cm förbi plungern vid fullt drag. Pillängden är avståndet från nocken (där strängen ligger an) fram till spetsen. Välj vilken pil genom att titta i en pilvalstabell. Mjukare pil ju bättre skytten är. Dag 2 Steg 1 25

26 Pilens paradox Dag 2 Steg 1 26

27 Grundtrimning Sätt undre nockläget 4-5 mm från nollpunkten på en recurv. Bör vara ca 0 på en compound. Mäta tillern (a-b),dela värdet med 2 och lägg till pildiametern, detta ger det teoretiska värdet på övre nockläget, mät höjden vinkelrätt mot pilhyllan med en strängvinkel. Sänk nockläget Höj nockläget Dag 2 Steg 1 27

28 Grundtrimning Angreppsvinkeln Plungern Recurv
Pilskaftet tangerar strängen till vänster Compund Pilen i centrum av strängen Högerskytt Släpp fjädern Spänn fjädern Dag 2 Steg 1 28

29 Funktionshindrade skyttar
Det mesta går att lösa med utrustningen så det passar skytten. Tex Använd releaser, -ställningar Stol eller pall Mentala funktionshinder Tålamod Vara ett ”hjälpjag” Visa allt praktiskt, bildspel, filmer Tolkar det mesta konkret Dag 2 Steg 1 29

30 Börja tävla

31 Börja tävla

32 Börja tävla

33 Börja tävla

34 Börja tävla

35 Börja tävla

36 Trafiksäkerhetspolicy
Bakgrund Bågskytte är förenat med resor och transporter till och från träningar och tävlingar. Klubben vill vara rädd om sina medlemmar och föräldrar, därför har styrelsen utarbetat denna trafikpolicy för våra ledare och aktiva. Med detta dokument vill vi reglera vårt resande och öka medvetenheten hos våra medlemmar om de faror och risker som finns i trafiken. Vår förhoppning är att denna policy ska fungera som ett leddokument till att förbättra föreningens förhållande till trafiksäkerheten. Som medlem och aktiv i vår förening ska man på ett "riskmedvetet" sätt kunna ta sig till och från träningen. Vi i klubben vill ta vår del av ansvaret genom att utforma denna trafikpolicy, som förutom säkerhet även handlar om miljö och attityder. Fakta Trafikolyckor är den olycka som bidrar till största antalet dödsfall i Sverige. I oktober 1997 beslutade riksdagen att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Riksidrottsförbundet ställer sig bakom detta beslut och ställningstagandet.

37 Trafiksäkerhetspolicy
Detta innebär att som förare i personbil och minibuss ska du: Alltid vara nykter och inte påverkad av droger eller läkemedel. Alltid respektera de skyltade hastigheterna samt därefter anpassa hastigheten efter väglaget samt övriga vägförhållanden (snörök, dimma, djur på vägen etc) Alltid använda bilbälte och se till att alla passagerare också gör det. Fler personer än vad som finns bältesanvisade platser skall inte färdas i fordonet. Alltid hålla avstånd till fordonet framför. Alltid anpassa körningen på ett miljövänligt och trafiksäkert sätt. Se till att fordonet är godkänt av svensk Bilprovning och har godkända däck. (vinter som sommar). Försäkringen ska kollas så att den gäller vid respektive transport. Ha minst åtta (8) timmars sömn innan transporten sker. Vila innan man kör efter flerdagarstävlingar eller fysiskt ansträngande tävlingar/aktiviteter Förbjudet att tala i mobiltelefon om inte handsfree finns. Ha körkort som gäller för den fordonstypen som används och där ni färdas. Ha minst 5 års körvana, samt ha erfarenhet av gällande fordon, speciellt vid färd i minibuss. Ha genomgått halkutbildning på aktuell fordonstyp. Se till att förankra lasten på ett tryggt sätt. Följa gällande trafikföreskrifter. Avstå från alkoholintag 24 timmar innan resan. Får ej bruka narkotika, dopingpreparat eller mediciner med triangel. För minibussar dessutom: Föraren ska ha minst fem års vana av att köra bil eller minibuss. Föraren bör genomgå extra utbildning för minibuss, samt regelbunden halkkörningsövning.

38 Trafiksäkerhetspolicy
När vi bokar hyrbil eller minibuss ska vi alltid efterfråga: Alkolås i fordonet. Antisladd och antispinn. Att fordonet minst uppfyller 2000 års EU-miljökrav. Däcken ska ha godkänt mönsterdjup samt vinterdäck på vintern. Brandsläckare ska finnas (gäller minibuss). Krav på uthyraren: Uthyraren ska vara ansluten till Biluthyrningsbranschen (BURF) eller Bussbranschens Riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys. Busstransporter: Tänk på att upprätta en lista över alla som är med på bussresan. Namn och telefonnummer till anhöriga ska finnas med. Som fotgängare: Alltid använda reflexer när det är mörkt både under träning utomhus och när ni går eller cyklar till och från träningen. Reflexvästar är alltid bra! Som cyklist: En godkänd cykel ska minst ha: Ekerreflexer. Lyse eller reflex fram (vit) och bak (rött). Använd alltid cykelhjälm. Även om du är över 15 år.

39 Trafiksäkerhetspolicy
Om olyckan trots allt är framme, ledare! tänk på att ha: Sjukvårdsväska ska finnas med på resan. Första hjälpen kunskaper. Checklista vid olycka. Tänk på: Vid resor ska en mobiltelefon finnas i varje bil om något skulle hända. Kolla utrustningen i fordonet. Vid tveksamt väglag – eller andra svårigheter starta inte eller avbryt. Extra kostnader kan vara små jämfört med om en olycka skulle inträffa. Åk i god tid för att undvika stress. Vid längre resor tänk på raster och ev. Förarbyte. Stressa inte föraren. Våga vägra åka med någon som kör för fort. Våga vägra åka med någon som ej använder handsfree till sin mobil. Ställ krav på uthyraren att bussen är utrustad med lastförskjutningsskydd. Att lasta rätt, säkra lasten. Skapa en lugn miljö i fordonet. Att klubben ska verka för hållbart och miljöanpassat resande. Det kan exempelvis innebära att lämna bilen hemma och trafiksäkert kunna gå och cykla till och från idrottsanläggningar, verka för kortare resor, ECO-Driving, samåkning och när det finns tillgängligt verka för transporter med alternativa drivmedel.

40 Alkohol- & tobakspolicy
Definition Denna alkohol – och Tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom klubben. Vi skall i alla sammanhang vara en ”ren” förening fritt från alkohol, droger och andra stimulantia – och prestationshöjande preparat. Det skall vara naturligt för varje ledare och skytt att påpeka när man ser överträdelser från vår policy. Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av RF:s, SOK:s och SBF:s dopingregler WADA. Så här vill vi ha det i våra anläggningar Våra bågskytteanläggningar är alkohol- och rökfria vid träning, tävling och läger. Det är rökfritt på skjutbanor och i skjuthallar. Sportdrycker som tex Red Bull är ej tillåtna. Så här vill vi ha det vid all utbildning Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på människan och bågskyttet. Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med utbildning. Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagarsutbildning) - ingen uppträder påverkad. Vi är helt restriktiva när ungdomar är med.

41 Alkohol- & tobakspolicy
Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger som klubben deltar vid Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. Även kvällstid är vi extra restriktiva när ungdomar är med Så här vill vi ha det vid representation och fester Vi använder alkohol med måtta - ingen uppträder berusad. Vi är extra restriktiva när ungdomar är med.. Vi representerar inte i klubbdräkt tillsammans med alkohol. Så här vill vi ledare vara föredömen Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel. Ledare skall vara föredöme för ungdomar.

42 Jämställdhet Mål Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön eller etnisk bakgrund att skjuta båge. Det kräver att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering bör ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Idrotten ska med en genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Om Klubben lyckas med det kommer vi att få en förening som är än mer utvecklande för både kvinnor och män. Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till flickors och pojkars, kvinnors och mäns behov och möjligheter. Aktiva kvinnor och män ska till exempel ha tillgång till tränare och ledare med grundläggande kunskap och kompetens om jämställdhet. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det innebär till exempel att kvinnors och mäns idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer, när det gäller budget, träningsanläggningar, träningstider och liknande och att kvinnors och mäns idrottande får samma uppmärksamhet i föreningen, information och arbetet mot massmedia. Det innebär också att klubben ska arbeta mot sexualiseringen inom bågskyttesporten.

43 Jämställdhet Kvinnor och män har lika stort inflytande i föreningen.
Det innebär att på alla beslutande och rådgivande nivåer bör kvinnor och män vara representerade med minst 40 procent. Då tas både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tillvara och får påverka i föreningen. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka. Det innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män, ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda. Kunskap kring jämställdhet bör ges hög prioritet. Det är viktigt att inse att också idrotten präglas av bristande jämställdhet och att medvetet och aktivt ta itu med detta problem. Bara en jämställd idrott präglas fullt ut av de demokratiska värderingar som är idrottens. Att männen i många sammanhang är normen är begränsande, inte minst för en folkrörelse, eftersom både män och kvinnor får underordna sig och att framförallt kvinnor ofta utestängs. Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet bör vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroendevalda, ledare, tränare och anställda i föreningen.

44 Värdegrund & Vision för SBF
FOKUSERAD KRAFT MED GLÄDJE OCH GEMENSKAP Fokuserad kraft är den glöd och energi som varje ledare, inom så väl förening, distrikt eller förbund, väljer att lägga på att skapa förutsättningar så att bågskyttesporten skall utvecklas och existera på varje ort, region eller i hela landet. Fokuserad kraft är den energi och vilja varje skytt använder sig av när denne skjuter en pil. Vid varje tillfälle vi eller någon lyckas så väl inom förening, distrikt eller förbund så uppstår en glädje och gemenskap. Det kan handla om framgångar som rör enskilda skyttar eller när vi träffas för att utveckla och skapat nya förutsättningar på alla nivåer inom bågskyttesporten. Detta är för oss fokuserad kraft med glädje och gemenskap. Värdegrunden skall vara ett stöd i vårt gemensamma arbete där beslut och handling skall kopplas och vägas mot dess nytta för fokusering, kraften, glädjen och gemenskapen. VISION Bågskytte för alla, överallt, alltid.


Ladda ner ppt "Steg 1 Dag 2 Välkomna Dag 2 Steg 1."

Liknande presentationer


Google-annonser