Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNGDOMARS DELAKTIGHET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNGDOMARS DELAKTIGHET"— Presentationens avskrift:

1 UNGDOMARS DELAKTIGHET
UNGDOMARS DELAKTIGHET Helene Elvstrand Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet

2 Vad betyder delaktighet
Vad betyder delaktighet Social delaktighet – att få vara med Politisk delaktighet – att göra sin röst hörd Med hjälp av kommandot ”Layout” kan du välja olika utformning på sidan vad gäller placering av rubrik, text och bilder. Linköpings universitet

3 Motiv för ungdomars delaktighet
Motiv för ungdomars delaktighet Ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (gäller 0-18 år). Delaktighet är en rättighet Förbättra service (Brukarnas röster) Erhålla viktig information – förbättra beslutfattande Linköpings universitet

4 Öka barns färdigheter – demokratisk kompetens viktigt
Öka demokratin Öka barns färdigheter – demokratisk kompetens viktigt Stärka och höja självkänslan Lyfta fram en marginaliserad grupp Linköpings universitet

5 Artikel 12 Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.

6 Ungdomars delaktighet handlar till stora delar om förändra synsätt…
Synsätt att vi vill kompensera för ungdomars olika brister (Ungdomen som bristtillstånd) Synsätt att vuxna alltid vet bäst. (Blir kaos om barn och unga får ha inflytande) Synsätt på barn/unga i ett framtidsorienterad perspektiv

7 Harts delaktighetsstege
8. Initierade av barn, gemensamma beslut med vuxna 7.Barn initierar, barn beslutar 6.Vuxna initierar, delade beslut med barn 5. Rådfrågade och informerade 4. Anvisade men informerade EJ DELAKTIGHET 3. Symbolvärde 2. Dekoration, betydelselöst 1. Manipulation

8 Avslutande refektioner
* Gå från fasen OM till HUR Gruppen ungdomar är inte homogen – hur når vi olika röster? * Arbeta för att utveckla ungdomars delaktighet I olika faser och olika områden * Säkerställ att ungdomars inflytande inte bara blir dekoration * Hittar alternativa kanaler för kommunikation

9


Ladda ner ppt "UNGDOMARS DELAKTIGHET"

Liknande presentationer


Google-annonser